460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Frázová slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/524
+
(u)zavřít
skončit
vypnout (se), zastavit chod, odstavit
shut down [ʃʌt daʊn]
přít. prostý: shut down, 3. os. j. č.: shuts down, průb. čas: shutting down, prostý min.: shut down [ʃʌt daʊn], příčestí min.: shut down [ʃʌt daʊn]
Chystejí se uzavřít místní burzy.
They are going...
Část trasy byla na chvíli uzavřena.
A portion of...
Musíte ukončit program dříve, než se počítač řádně vypne.
You have to...
2/524
+
vynikat
vyčnívat
stand out [stænd aʊt]
přít. prostý: stand out, 3. os. j. č.: stands out, průb. čas: standing out, prostý min.: stood out [stʊd aʊt], příčestí min.: stood out [stʊd aʊt]
Elegantní a stylové Renaulty vynikaly nad ostatními.
Sleek and stylish...
Její oranžové šaty opravdu vynikají na tomto pozadí.
Her orange dress...
Opravdu vyčnívám z davu?
Do I really...
3/524
+
vyrazit/vydat se (na cestu)
spustit, aktivovat (alarm)
popíchnout, popudit
zvýraznit (barbou)
set off [set ɒf]
přít. prostý: set off, 3. os. j. č.: sets off, průb. čas: setting off, prostý min.: set off [set ɒf], příčestí min.: set off [set ɒf]
Aktivovali trubkovou bombu.
They were setting...
Pokud otevřete dveře jen o jeden palec, spustí se alarm.
If you open...
Tento rám zvýrazňuje obraz.
This frame sets...
4/524
+
překročit, přejít přes, přehnat se
prozkoumat, zkontrolovat, projít, probrat
být přijat, být vyslyšen (publikem)
jít, zajít, jet, přijet
převrhnout (se), převrátit (se)
go over [gəʊ ˈəʊvə]
přít. prostý: go over, 3. os. j. č.: goes over, průb. čas: going over, prostý min.: went over [went ˈəʊvə], příčestí min.: gone over [ɡɒn ˈəʊvə]
Při povodni se mnoho vody přehnalo přes silnici.
A lot of...
Můžeme se pokusit ještě jednou projít to, co se stalo včera?
Can we try...
Zkontroluj si svoji práci, než ji odevzdáš.
Go over your...
Chceš to s námi probrat?
Would you like...
Nová hra byla dobře přijata diváky i kritiky
The new play...
Podle toho, co jsem slyšel, Daisy jela do Ameriky studovat.
According to what...
5/524
+
přejít k, přeplavit se přes
stavit se, zastavit se, zaskočit
začít náhle být
náhle pocítit, začít náhle pociťovat
come over [kʌm ˈəʊvə]
přít. prostý: come over, 3. os. j. č.: comes over, průb. čas: coming over, prostý min.: came over [keɪm ˈəʊvə], příčestí min.: come over [kʌm ˈəʊvə]
Před tím, než mu bylo třicet, můj táta přijel z Itálie.
My dad came...
Myslel jsem, že jsme se domluvili, že nejdříve zavoláš, než se zastavíš.
I thought we...
Nevím, co mě to náhle popadlo.
I do not...
6/524
+
vydržet, držet (se)
počkat, mít strpení
udržet si, ubránit (si) (výhodu)
hold on [həʊld ɒn]
přít. prostý: hold on [həʊld ɒn], 3. os. j. č.: holds on, průb. čas: holding on, prostý min.: held on [held ɒn], příčestí min.: held on [held ɒn]
Musíš to prostě vydržet, dokud nepřijde.
You just have...
Náhlý hluk ho donutil uvolnit sevření jejích paží.
The sudden noise...
Počkej chvíli. Vrátím se dovnitř a zhasnu světla.
Hold on a...
7/524
+
seřadit, sestavit
stát ve frontě
dát do řady
(z)organizovat, zařídit
line up [laɪn ʌp]
přít. prostý: line up, 3. os. j. č.: lines up, průb. čas: lining up, prostý min.: lined up, příčestí min.: lined up
Inženýři potřebují sestavit dva přijímače pro zachycení signálu.
The engineers need...
Prosím, seřaďte se jeden za druhým.
Please line up...
Zvířata čekala ve frontě, aby se napila z rybníku.
Animals lined up...
Příští týden toho musím hodně zařídit.
I have a...
8/524
+
držet se, nepovolit, udržet, vydržet
počkat (hovor.)
hang on [hæŋ ɒn]
přít. prostý: hang on, 3. os. j. č.: hangs on, průb. čas: hanging on, prostý min.: hung on [hʌŋ ɒn], příčestí min.: hung on [hʌŋ ɒn]
Držte se pevně.
Hang on tight!
Náš tým udržel vítězství.
Our team hung...
Počkejte. Brzy přijdeme.
Hang on. We'll...
9/524
+
projít (si), procházet (nepříjemným obdobím ap.)
zažít, prožít (si) (období)
projít, prohledat (co) (listiny ap.)
absolvovat, prodělat (proceduru ap.)
go through [gəʊ θruː]
přít. prostý: go through [ɡəʊ θruː], 3. os. j. č.: goes through [ɡəʊz θruː], průb. čas: going through [ˈɡəʊ.ɪŋ θruː], prostý min.: went through [went θruː], příčestí min.: gone through [ɡɒn θruː]
Poté co jí zemřela nejlepší přítelkyně, zažívá těžké období.
She goes through...
Pravidelně procházím všechny své emaily.
I regularly go...
Znovu jsem prošel argumenty pro a proti.
I went again...
10/524
+
probudit se
wake up [weɪk ʌp]
přít. prostý: wake up, 3. os. j. č.: wakes up, průb. čas: waking up, prostý min.: woke up [wouk ʌp], příčestí min.: woken up ['woukən ʌp]
Leon se probudil o pět dní později v nemocnici vzdálené 150 kilometrů.
Leon woke up...
O hodinu později jsem se probudil a cítil jsem se odpočatě.
An hour later,...
Následující ráno se probudila v 7 hodin.
The next morning she woke up at 7 am.
V 10 hodin dopoledne jsem se probudil.
I woke up...
Natalie se obvykle probuzí v 7 ráno.
Natalie generally wakes...
Každé ráno jsme se probudili a viděli přímo přes oceán, jako bychom byli na lodi.
Every morning we...
Žertovali jsme, že i kdyby dům měl shořet, nikdo z nás by se neprobudil.
We joked that...
11/524
+
zesílit, zvýšit
objevit se, vynořit se, dorazit
najít, objevit
turn up [tɜːn ʌp]
přít. prostý: turn up, 3. os. j. č.: turns up, průb. čas: turning up, prostý min.: turned up, příčestí min.: turned up
Zesílila televizor na maximální hlasitost.
She turned the...
Myslíš, že dorazí mnoho lidí?
Do you think...
Kdyby dopis dorazil dříve, historie mohla být trochu jiná.
If the letter...
Nenašel jsem nic užitečného.
I haven't turned...
12/524
+
splatit (komu)
vyplatit (koho)
vyplatit se (snaha, úsilí ap.)
pay off [ˈpeɪ ˌɒf]
přít. prostý: pay off, 3. os. j. č.: pays off, průb. čas: paying off, prostý min.: paid off [peɪd ˌɒf], příčestí min.: paid off [peɪd ˌɒf]
Chystám se splatit všechny své dluhy.
I am going...
Tato strategie se vyplácí.
The strategy is...
Hodně trpělivosti se vyplatí.
A lot of...
13/524
+
zavést (zákon, opatření)
přinášet, přinést
vynášet, vynést
přizvat, přivést, předvést
bring in [brɪŋ ɪn]
přít. prostý: bring in, 3. os. j. č.: brings in, průb. čas: bringing in, prostý min.: brought in [brɔ:t ɪn], příčestí min.: brought in [brɔ:t ɪn]
Došlo k velké reorganizaci našeho týmu, aby se přivedla nová krev.
There was a...
Porota vynesla odsuzující verdikt.
The jury brought...
Byla předvedena k výslechu kvůli vyšetřování korupce.
She was brought...
14/524
+
jít zpět, vrátit se
obrátit (se), otáčet (se)
cuknout
změnit názor
turn back [tɜːn bæk]
přít. prostý: turn back, 3. os. j. č.: turns back, průb. čas: turning back, prostý min.: turned back, příčestí min.: turned back
Pokud máte velké potíže, někdy je lepší vrátit se a změnit své plány.
If you have...
Tak, vráťme se k našemu příkladu.
So, let's turn...
Sam otáčel rohy stránek v mé knize.
Sam turned back...
15/524
+
zavěsit, pověsit
frustrace, naštvání
hang up [hæŋ ʌp]
přít. prostý: hang up [hæŋ ʌp], 3. os. j. č.: hangs up, průb. čas: hanging up, prostý min.: hung up [hʌŋ ʌp], příčestí min.: hung up [hʌŋ ʌp]
Je mi líto, musím teď zavěsit.
I am sorry...
Proč si nepověsíš oblečení?
Why don't you...
Postupem času, jsem si vybudoval značnou frustraci ohledně školy.
I developed, over...
16/524
+
vydat, zveřejnit, uveřejnit
uhasit, zhasnout
vystrčit, vytáhnout, vyndat, vystrnadit
put out [pʊt aʊt]
přít. prostý: put out [pʊt aʊt], 3. os. j. č.: puts out, průb. čas: putting out, prostý min.: put out [pʊt aʊt], příčestí min.: put out [pʊt aʊt]
Policie zveřejnila popis podezřelé ženy.
Police have put...
Uhasili jsme oheň.
We put the...
Hasiči k hašení požáru použili speciální pěnu.
Firefighters used special...
17/524
+
rozbít (se), rozpadnout (se)
rozejít (se)
skončit, ukončit
rozehnat, rozprášit
rozpustit
break up [breɪk ʌp]
přít. prostý: break up [breɪk ʌp], 3. os. j. č.: breaks up, průb. čas: breaking up, prostý min.: broke up [brouk ʌp], příčestí min.: broken up ['broukən ʌp]
Tři členové posádky se utopili, poté co se loď rozpadla a potopila se.
Three of the...
Zvedněte ruku, pokud jste někdy vyhrožovali, že si ublížíte, když se s vámi chlap rozejde.
Raise your hand...
Když schůzka kolem osmé večer skončila, náš šéf měl špatnou náladu.
When the meeting...
18/524
+
rozložit, rozkládat, rozprostřít (na stůl)
vyložit, uvést, přednést, detailně vysvětlit
rozvrhnout, rozplánovat
lay out [leɪ aʊt]
přít. prostý: lay out [leɪ aʊt], 3. os. j. č.: lays out, průb. čas: laying out, prostý min.: laid out [leɪd aʊt], příčestí min.: laid out [leɪd aʊt]
Všechno jeho oblečení bylo rozprostřeno na posteli.
All his clothes...
Toto je detailně uvedeno v paragrafu 142 a 143.
That is laid...
Ulice byly rozvrženy v dokonalých přímých liniích.
The streets were...
19/524
+
pověsit (prádlo)
potloukat se, poflakovat se
stýkat se
odložit (na neurčito)
hang out [hæŋ aʊt]
přít. prostý: hang out [hæŋ aʊt], 3. os. j. č.: hangs out, průb. čas: hanging out, prostý min.: hung out [hʌŋ aʊt], příčestí min.: hung out [hʌŋ aʊt]
Můžeš pověsit prádlo?
Can you hang...
Ben se někde potuluje s dětmi.
Ben is hanging...
Moje sestra se se mnou přestala stýkat.
My sister has...
20/524
+
přivítat zpět, vítat zpět
welcome back [ˈwelkəm bæk]
přít. prostý: welcome back, 3. os. j. č.: welcomes back, průb. čas: welcoming back, prostý min.: welcomed back, příčestí min.: welcomed back
Vítejte zpět ve Skotsku!
Welcome back to...
Vítejte zpět na závěrečném kole šampionátu.
Welcome back to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X