ZDOKONALTE
SVOJI ANGLIČTINU

a rozšiřte si slovní zásobu online
poslechem a čtením anglických vět,
které v učebnicích nenajdete.

Věty dne - sobota 4. 7. 2020
The night is cloudy.
Noc je zatažená.
It might even take a month to finish it.
Může to trvat i měsíc, než se to dokončí.
This ice cream is made from the best and freshest dairy ingredients.
Tato zmrzlina je vyrobena z nejlepších a nejčerstvějších mléčných ingrediencí.
These devices are the major source of the emissions of electromagnetic fields.
Tato zařízení jsou hlavním zdrojem emisí elektromagnetických polí.
The equation is unsolvable for any value of n smaller than 0.
Rovnice je neřešitelná pro jakoukoli hodnotu n menší než 0.
Organizace slovíček a vět
Slova jsou rozdělena do čtyř obtížností A - D. Každá obtížnost má maximálně 200 lekcí. V každé lekci je 20 slov. U slov jsou uvedeny věty jako příklad použití slova. Slova mohou být zařazeny do témat nebo druhů slov nebo je můžete dávat do vlastních lekcí.
Pořadí slov
Slova jsou v jednotlivých obtížnostech a lekcích setříděna podle toho, jak často jsou v angličtině používána. V obtížnosti A jsou více používaná slova než v obtížnosti B a v předchozích lekcích jsou více používana slova než v následujících lekcích.
Otáčení slov a vět
Při učení je možné překlady slov a vět zobrazit vedle sebe nebo jako kartičky v režimu otáčení. Poté je lze otáčet kliknutím na slovo nebo větu. Lze zvolit, zda se má otáčet anglický překlad na český nebo naopak (viz pořadí překladů).
Pořadí překladů
Uživatel může určit, zda má být první překlad český nebo anglický. V režimu zobrazení překladů vedle sebe, je první překlad umístěn vlevo a druhý vpravo. Při otáčení kartiček je nejdříve zobrazen text prvního překladu a kartička se otáčí na text s druhým překladem.
Poslech slov a vět
Každou anglickou i českou větu je možné si poslechnout. Totéž platí i o českých a anglických slovech a jejich tvarech. Poslech je zajištěn pomocí syntetického hlasu, který se již téměř přibližuje lidskému hlasu. Kvalitu hlasu můžete sami posoudit například při poslechu českých vět.
Poslech lekcí
U každé lekce (včetně vlastních lekcí) lze vybrat slova pro poslech. Lekce je pak čtena jako celek. U vybraných slov jsou čteny jednotlivé věty. Samozřejmě je možné přehrávat všechna slova lekce. Zvolit lze i například to, že se mají číst pouze anglické věty nebo že se má číst dříve anglický či český překlad.
Vlastní lekce
Registrování uživatelé mají možnost vytvořit vlastní lekci a zařazovat do ní nebo vyřazovat z ní slova dle potřeby. Platící uživatelé mohou používat až 8 vlastních lekcí. Z vlastní lekcí je možné pracovat stejně jako s běžnou lekcí, tzn. otáčet kartičky, přehrát si slova a věty apod. Registrace je zdarma.
Extra věty ke slovu
Věty jsou přidávány ke každému slovu jako příklad jeho použití. Existují ale i věty, které byly původně zadány k jinému slovu, ale aktuálně prohlížené slovo (nebo jeho tvar) se v nich také vyskytuje. Tyto věty je možné k prohlíženému slovu též zobrazit. Také je možné jedním kliknutím zobrazit tyto věty ke všem slovům dané lekce.
 
 
Slova rozdělená podle témat
Tak jak lze slova zobrazovat v lekcích a vlastních lekcích, je možné je zobrazit pouze pro vybrané téma. V současnosti existuje více než 50 témat (např. barvy, části těla, místnosti, povolání apod.) S tématem je možné pracovat stejně jako s lekcí.
 
 
Slova rozdělená podle druhů
Obdobně jak lze slova zobrazovat pro témata, je možné je zobrazit pouze pro určitý druh. Jedná se např. o nepravidelná slovesa, frázová slovesa, složená slova, předložky apod. S druhem slov je možné pracovat stejně jako s lekcí.
 
 
Slovník
Slovník lze používat v režimu anglicko-českém nebo česko-anglickém. Lze rovněž nastavit režim rozeznání jazyka. Program poté hledá slovo v obou částech slovníku. Ke každému překladu jsou zobrazeny alternativní významy a použití slova ve větách.
 
 
Projekt a jeho rozvoj
Stránky jsou plně responzivní a zobrazují se korektně jak na mobilech, tak na klasických monitorech. Na projektu se neustále pracuje. Každý týden přibývají nová slova a nově věty. Pracuje se i na nových funkcích. V současné době se vedlo sekce Učení připravuje sekce Zkoušení.

Pomůžeme vám rozumět!

260 +

lekcí

5 300 +

slov

10 700 +

vět

3 400 +

slov se 3 a více
větami

600 +

slov se 2 větami

1 200 +

slov s 1 větou

Co získáte registrací a co získáte po zaplacení

Neregistrovaní

Všichni uživatelé aplikace mají k dispozici:

 • všechny české věty v plném znění
 • přístupné všechny anglické věty v plném znění pro prvních

20 lekcí

 • přístupné anglické věty v plném znění pro první 3 slova u každé lekce (celkem 2 400 + vět)
 • veškerou funkčnost programu kromě používání vlastních lekcí a odemykání anglických vět pro plné znění.

ZDARMA

Registrovaní

Zdarma registrování uživatelé mají k dispozici:

 • vše, co neregistrovaní uživatelé
 • přístupné všechny anglické věty v plném znění pro prvních

40 lekcí

+ 10 uživatelem vybraných libovolných vět v plném znění každý den

 • přístupné anglické věty v plném znění pro prvních 6 slov u každé lekce (celkem 4 900 + vět)
 • možnost zadávat slova do

1 vlastní lekce

REGISTROVAT

ZDARMA

Platící

Platící registrování uživatelé mají k dispozici:

 • vše, co registrovaní uživatelé
 • přístupné všechny anglické věty v plném znění pro

260+  lekcí

(všechny lekce)

počet vět: 10 700 +

 • žádné omezení po dobu 12 měsíců
 • možnost zadávat slova až do

8 vlastních lekcí

KOUPIT

za 1.500,- Kč na rok

Pár slov o projektu Angličtina ve větách

Cílem projektu je, umožnit učení angličtiny způsobem, kterým se učí děti v anglicky mluvícím postředí. Děti se neučí gramatiku, ale rodiče a ostatní lidé na ně mluví. A jak jinak, než ve větách. Dítě se poté, co slyší a používá skutečné věty, naučí během pár let obstojně rozumět i mluvit. Věříme, že tento projekt vám pomůže dosáhnout tohoto cíle. I vy si můžete věty číst nebo si poslechnout celou lekci. Při přehrávání si můžete určit, zda se má dříve číst česká nebo anglická věta. Můžete si nastavit, že se mají číst například pouze anglické věty nebo že se po dokončení lekce má spustit automaticky přehrávání opět od začátku lekce. Při učení vám může pomoci i to, že budete mít zobrazen pouze jeden překlad a větu otáčet jako kartu, kde na druhé straně je věta ve druhém jazyku. Zda budete otáčet věty z češtiny na angličtinu nebo naopak je jenom na vás.

Slova jsou řazena od nejvíce používaných slov k méně používaným. Projekt není určen pro začátečníky, protože používá ve větách poměrně širokou slovní zásobu. Je určen těm, kteří se angličtinu již nějakou dobu učí, ale chtějí se touto cestou posunout dál.

Lidem na určité úrovní se někdy stává, že čtou větu, umějí přeložit jednotlivá slova, ale věta jim nedává smysl. Je to protože neznají všechny významy daného slova, slovní spojení nebo typické fráze. Tyto věty, ale nejen tyto, projekt obsahuje. Ke slovům a jeho větám je možno se kdykoliv vracet, ukládat je do vlastních lekcí a opakovat si je, dokud se vám natrvalo nezapíší do paměti.

Zdrojem vět jsou nejrůznější články, knihy, rozhovory apod. Převážnému počtu vět je společné to, že je napsali nebo vyslovili anglicky mluvící rodilí mluvčí nebo lidé, kteří studují nebo pracují v anglicky mluvícím prostředí mnoho let. Všechny anglické věty a jejich překlady jsou kontrolovány anglickým lektorem, rodilým čekým mluvčím, který od dětství více než 15 let studoval a poté pracoval v anglicky mluvícím kanadském Vancouveru.

Slova a věty jsou průběžně doplňovány. Snahou je, aby každé slovo obsahovalo alespoň tři ukázkové věty a hlavně věty, které demonstrují všechny jeho důležité významy a použití v typických frázích.