460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Charakterové vlastnosti

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/19
+
aktivní, činný, činorodý, čilý
živý
probíhající
active [ˈæktɪv]
2. stupeň: more active, 3. stupeň: most active
Jsou dívky aktivnější než chlapci?
Are girls more...
To ukazuje, že tyto ženy byly výrazně činější v místní politice.
It demonstrates that...
Tyto probíhající případy by měly být přezkoumány, aby se zjistilo, zda jsou domácnosti vhodné.
These active cases...
2/19
+
líný, lenivý
povadlý
ledabylý, nedbalý
ospalý
líně se vlekoucí, pomalý
lazy [ˈleɪzɪ]
2. stupeň: lazier, 3. stupeň: laziest
Matka si stále myslí, že její syn je chytrý, ale líný.
Mother still believes...
Jedná se o nedbalý způsob oblékání, ale stále to vypadá dobře.
This is a...
Jak můžeme udržet produktivitu zaměstnanců během ospalých letních dnů?
How can we...
3/19
+
ubohý, bídný, mizerný
lakomý
strádání, bída, nouze
mizerně, bídně
miserly [ˈmaɪzəlɪ]
2. stupeň: more miserly, 3. stupeň: most miserly
V letošním roce nám bylo nabídnuto ubohé zvýšení pouze o 1%.
This year we...
Nikův lakomý otec odmítl zaplatit za jeho vzdělání.
Nick's miserly father...
Se mým měsíčním rozpočtem jsem na tom velmi mizerně.
I am very...
4/19
+
štědrý
velkorysý
vydatný, hojný, pořádný
generous [ˈdʒenrəs]
2. stupeň: more generous, 3. stupeň: most generous
Vždycky byl ke mně velice štědrý.
He was always...
Patrick měl velkorysou povahu a užíval si v životě mnoho radosti z prostých věcí.
Patrick had a...
Dostali jsme pořádný plátek pomalu pečeného rozbífu.
We got a...
5/19
+
arogantní
namyšlený
arrogant [ˈærəgənt]
2. stupeň: more arrogant, 3. stupeň: most arrogant
Oliver je arogantní a hrubý ke každému, s kým se potká.
Oliver is arrogant...
Považuji ho za velmi namyšleného a tvrdohlavého.
I found him...
V jeho očích je jistý náznak arogance.
There is a certain arrogant gleam in his eyes.
Působil jsem arogantně.
I came off...
6/19
+
chytrý, bystrý, vtipný
elegantní, vkusný, módní
pálit, štípat (oči ap.)
pálení, pálivá bolest
smart [smɑːt]
přít. prostý: smart, 3. os. j. č.: smarts, průb. čas: smarting, prostý min.: smarted, příčestí min.: smarted, 2. stupeň: smarter, 3. stupeň: smartest
Pokud je chytrá dívka, uvědomí si svojí chybu.
If she is...
Laura byla dost chytrá na to, aby odmítla jeho návrh.
Laura was smart...
Chytří lidé jsou dostatečně chytří na to, aby věděli, kolik toho nevědí.
Smart people are...
Pokud jste nejchytřejší osobou v místnosti, jste ve špatné místnosti.
If you're the...
Vypadáš opravdu elegantně. Kde jste koupila tyto šaty?
You look really...
7/19
+
hloupý, blbý, pitomý
hlupák, pitomec
stupid [ˈstjuːpɪd]
jedn. číslo: stupid, množ. číslo: stupids, 2. stupeň: stupider, 3. stupeň: stupidest
Nezabývám se žádnými hloupými problémy.
I am not...
Jen si myslím, že je hloupé, to někomu říci.
I just think...
Nesnáším její hloupé vtipy.
I hate her...
8/19
+
žárlivý, žárlící
závistivý
jealous [ˈdʒeləs]
Jennifer bývá občas trochu žárlivá.
Jennifer can get...
Nemáš žádný důvod žárlit.
There is no...
Nemáš mně co závidět.
There is no...
Betty vždy své setře hodně záviděla, jak je pěkná.
Betty had always...
Není co závidět.
There is nothing...
9/19
+
trpělivost
strpení
patience [ˈpeɪʃəns]
jedn. číslo: patience, množ. číslo: -
Právě jsme trochu ztratily trpělivost.
We lost our...
Prosím, mějte strpení a nechte mě, abych vám zaplatit později.
Please, have patience...
Došla mně s ní trpělivost.
I have run...
Hodně trpělivosti se vyplatí.
A lot of...
Moje matka má se mnou nekonečnou trpělivost.
My mother has infinite patience with me.
Trpělivost je náplast na všechny bolesti.
Patience is a...
Restaurování veteránu vyžaduje trpělivost, zručnost a vášeň pro řemeslo.
Restoring an antique car demands patience, skill, and a passion for craftsmanship.
10/19
+
inteligentní, chytrý, bystrý
intelligent [ɪnˈtelɪdʒənt]
Tito inteligentní studenti pocházejí z dobře vzdělaných rodin.
These intelligent students...
Je možné, že existují pokročilé civilizace plné inteligentních bytostí?
Is it possible...
Clark je inteligentní žák, ale chybí mu motivace.
Clark is an...
Můj synu, na někoho tak inteligentního, ti často to samozřejmé uniká.
My son, for...
11/19
+
žárlivost
závist, závistivost
jealousy [ˈdʒeləsɪ]
jedn. číslo: jealousy, množ. číslo: jealousies
Žárlivost je velmi silná emoce a je obtížné ji ovládat.
Jealousy is a...
Helena byla posedlá žárlivostí.
Helen was possessed...
Žárlivost dokáže udusit každý vztah.
Jealousy can suffocate any relationship.
Sžírala ji žárlivost.
She was devoured...
12/19
+
sobecký, egoistický
selfish [ˈselfɪʃ]
2. stupeň: more selfish, 3. stupeň: most selfish
Manipulovala s mým životem podle jejích vlastních sobeckých zájmů.
She was steering...
Obviňuješ mě, že jsem sobecký a přitom jsem pro tebe toho tolik udělal.
You accuse me...
13/19
+
upřímnost
sincerity [sɪnˈserɪtɪ]
jedn. číslo: sincerity, množ. číslo: sincerities
Měli by ukázat upřímnost a napravit své špatné činy.
They should show...
Nepochybuji o její upřímnosti, ale myslím si, že to popletla.
I don't doubt...
14/19
+
loajalita, loajálnost
věrnost, oddanost
loyalty [ˈlɔɪəltɪ]
jedn. číslo: loyalty, množ. číslo: loyalties
Kam se poděla tvá loajalita, Barbaro?
Where is your...
Všechny země deklarovaly svou loajalitu k alianci.
All the countries have proclaimed their loyalty to the alliance.
Pokusil se od něho získat slib osobní loajality.
He tried to...
Všichni vojáci musí složit přísahu, že budou věrní své zemi.
All soldiers have...
15/19
+
ctižádostivý (člověk)
ambiciózní (projekt ap.)
ambitious [æmˈbɪʃəs]
Anthony byl vždy ctižádostivý a extrémně soutěživý.
Anthony has always been ambitious and extremely competitive.
Do budoucna mám velmi ambiciózní plány.
I have the very ambitious plans for my future.
Miliardář Elon Musk má ambiciózní plány na založení první kolonie lidstva na Marsu.
Billionaire Elon Musk...
16/19
+
chlubit se, chvástat se, vychloubat se
chlouba, chlubení, pýcha, chvástání
pochlubit se, pyšnit se
boast [bəʊst]
jedn. číslo: boast, množ. číslo: boasts, přít. prostý: boast, 3. os. j. č.: boasts, průb. čas: boasting, prostý min.: boasted, příčestí min.: boasted
Barbara se chlubila tím, jak je bohatá.
Barbara was boasting...
Každý obchodník se chlubí svým vlastním zbožím.
Every salesman boasts...
Muzeum se může pyšnit vynikající sbírkou středověkých obrazů.
The museum boasts...
17/19
+
lakomý, skoupý, skrblivý
bodavý, pichlavý (hovor.)
stingy [ˈstɪndʒɪ]
2. stupeň: stingier, 3. stupeň: stingiest
Je příliš lakomý na to, aby dal peníze na charitu.
He is too...
Theodore začal být skoupý na slovo.
Theodore became stingy...
18/19
+
ego, já, sebevědomí, samolibost
ego [ˈiːgəʊ]
jedn. číslo: ego, množ. číslo: egos
Má největší ego, s jakým jsem se kdy setkal.
She has the...
Tato dohoda by mohla zasáhnout jeho ego.
This deal would...
19/19
+
chamtivost, hamižnost, chtivost, nenasytnost
greed [griːd]
jedn. číslo: greed, množ. číslo: greeds
Jejich zločin byl motivován chamtivostí.
Their crime was...
Chamtivost je hrozná neřest.
Greed is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X