460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Chemické prvky a sloučeniny

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/9
+
zlato
zlatý
gold [gəʊld]
jedn. číslo: gold, množ. číslo: golds
Během prosince stříbro a zlato dosáhlo nového minima.
Silver and gold...
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
To je pravé zlato.
It is true...
Zlato je velmi drahý materiál.
Gold is a...
Zdraví je nad všechno zlato.
Health is above all gold.
Vlastnosti zlata zahrnují jeho vysokou odolnost vůči oxidaci.
The properties of...
Koupil jsem jí náhrdelník se zlatým křížkem.
I bought her the necklace with a little gold cross.
2/9
+
stříbro
stříbrný
postříbřit
silver [ˈsɪlvə]
jedn. číslo: silver, množ. číslo: silvers, přít. prostý: silver, 3. os. j. č.: silvers, průb. čas: silvering, prostý min.: silvered, příčestí min.: silvered, 2. stupeň: mora silver, 3. stupeň: most silver
Je to ze stříbra?
Is it made of silver?
Kdo vyleští stříbro?
Who will polish the silver?
Jonathan dal Melisse stříbrný řetízek.
Jonathan gave Melissa a silver chain.
3/9
+
kyslík
kyslíkový
oxygen [ˈɒksɪdʒən]
jedn. číslo: oxygen, množ. číslo: oxygens
Když se vodík sloučí s kyslíkem, vznikne voda.
When hydrogen combines with oxygen the result is water.
Sloučením kyslíku a vodíku vznikne voda.
The bond between...
Pilot nechtěně odpojil přívod kyslíku pro pasažéry.
A pilot accidentally...
Vzduch se skládá hlavně z dusíku a kyslíku.
The air is...
4/9
+
rtuť
Merkur
mercury [ˈmɜːkjʊrɪ]
jedn. číslo: mercury, množ. číslo: mercuries
Jaká je délka dne na Merkuru?
What is the...
Rtuť je tekutá látka.
Mercury is a...
5/9
+
vodík (chem.)
hydrogen [ˈhaɪdrɪdʒən]
jedn. číslo: hydrogen, množ. číslo: hydrogens
H je značka vodíku.
H is a...
6/9
+
dusík
nitrogen [ˈnaɪtrədʒən]
jedn. číslo: nitrogen, množ. číslo: nitrogens
Mnoho hnojiv obsahuje sloučeniny dusíku.
Many fertilizers contain nitrogen compounds.
7/9
+
chlór
chlorine [ˈklɔːriːn]
jedn. číslo: chlorine, množ. číslo: chlorines
Chlór se používá k dezinfekci vody.
Chlorine is used...
Od roku 1908 se do pitné vody přidává chlór.
Since 1908, chlorine...
Používáme chlór, abychom usmrtili všechny bacily ve vodě.
We use chlorine...
Sůl se rozkládá na sodík a chlór.
Salt decomposes into...
8/9
+
vápník, kalcium
calcium [ˈkælsɪəm]
jedn. číslo: calcium, množ. číslo: calciums
Kostní bujón je bohatý na minerály, zejména vápník a fosfor.
Bone broth is...
Voda, která vytéká z nádrže, obsahuje příliš mnoho rozpuštěného vápníku.
The water that...
9/9
+
kysličník, oxid (se dvěma atomy kyslíku)
dioxid
dioxide [daɪˈɒk.saɪd]
jedn. číslo: dioxide, množ. číslo: dioxides
Sloučením těchto dvou chemikálií se vyprodukuje plyn známý jako oxid uhličitý.
The combination of...
Svět musí snížit emise oxidu uhličitého.
The world has...
Rostliny absorbují kysličník uhličitý.
Plants absorb carbon...
Použili jsme rychlou a jednoduchou metodu ověření nepřítomnosti kysličníku uhličitého.
We used a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X