Doprava

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/21
+
dopravní značka
road sign [rəʊd saɪn]
j.č.: road sign, mn.č.: road signs
Steven přehlédl dopravní značku.
Steven overlooked the...
Co znamená tato dopravní značka?
What does this...
Byla tam dopravní značka zakazující parkování v určitých hodinách.
There was a...
2/21
+
trubka, trubice
hadice
roura
metro
tube [tjuːb]
j.č.: tube, mn.č.: tubes
Robot ohnul trubku o 90 stupňů.
The robot bent the tube by about 90 degrees.
Výfuková trubice byla ucpaná.
The exhaust tube was clogged.
Jeli jsme metrem na Victoria Station.
We traveled by tube to Victoria Station.
3/21
+
plachta
plavba
plavit se, plout
plachtit
sail [seɪl]
j.č.: sail, mn.č.: sails, přít.: sail, 3.os.: sails, průb.: sailing, min.pr.: sailed, příč.min.: sailed
Tato plachta je plná děr.
This sail is...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Lodě pluly na odlehlé ostrovy.
Ships sailed to...
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
4/21
+
odjezd, odchod, odlet
změna, odklon, odchylka, vychýlení (se)
departure [dɪˈpɑːtʃə]
j.č.: departure, mn.č.: departures
Při rezervaci letu pečlivě zkontrolujte letiště příletu a letiště odletu.
When you book...
Kdy vám to jede?
What is your...
Odlet našeho letadla měl zpoždění.
There was a...
Byla to změna v mé obvyklé denní činnosti.
It was a...
5/21
+
autobusové nádraží
bus station [bʌs ˈsteɪʃən]
j.č.: bus station, mn.č.: bus stations
Až dojdeš na autobusové nádraží, jeď prvním autobusem.
When you get...
Jsem v taxíku na cestě na autobusové nádraží.
I'm in a...
Sejdeme se zítra o půl sedmé odpoledne na autobusovém nádraží.
We will meet...
6/21
+
vlakové nádraží
vlaková stanice
train station [treɪn ˈsteɪʃən]
j.č.: train station, mn.č.: train stations
Pobudové byli vykázáni z vlakového nádraží.
The vagabonds were...
Mířili jsme na vlakové nádraží.
We were heading...
Vlaková stanice je na opačné straně silnice.
Train station is...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
7/21
+
dopravní špička
rush hour [rʌʃ aʊə]
j.č.: rush hour, mn.č.: rush hours
Měli bychom odejít brzy, pokud se chceme vyhnout dopravní špičce.
We should leave...
Uvízl jsem v ranní dopravní špičce.
I got caught...
8/21
+
doprava, transport, přeprava
dopravit, transportovat
převézt, přepravit
dopravní, přepravní
transport [ˈtrænspɔːt]
j.č.: transport, mn.č.: transports, přít.: transport, 3.os.: transports, průb.: transporting, min.pr.: transported, příč.min.: transported
Většina z nás, jakmile si to můžeme dovolit, cestuje ve vlastních autech a vyhýbá se veřejné dopravě.
Most of us, as soon as we can afford it, travel in our own cars and avoid public transport.
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Veřejná doprava zůstává hlavním dopravním prostředkem.
Public transportation remains...
Nabízíme dopravu jako součást našeho balíčku.
We offer transport...
Upevnili jsme přepravní box na střechu našeho auta.
We fixed a transport box on the roof of our car.
9/21
+
přistání
vylodění, výsadek
odpočívadlo
přistávací
landing [ˈlændɪŋ]
j.č.: landing, mn.č.: landings
Z letiště jsem odešel během půl hodiny od přistání.
I was out of the airport within half an hour of landing.
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
Letadlo nouzově přistálo poté, co vypukl požár během letu.
A plane has...
Bylo to obratné provedení přistání v bočním větru.
It was skillful...
10/21
+
výtah
zdviž
výškové kormidlo
dopravník
elevator [ˈelɪˌveɪtə]
j.č.: elevator, mn.č.: elevators
Náš výtah nemůže nést více než tři osoby.
Our elevator cannot...
Teď vysunuji řídící panel výtahu.
I am pulling...
Jedná se o regulátor rychlosti navržený speciálně pro výtahy.
That is a speed regulator designed specifically for elevators.
Steven spadnul do výtahové šachty.
Steven fell down an elevator shaft.
11/21
+
jezdec
řidič
(moto)cyklista
rider [ˈraɪdə]
j.č.: rider, mn.č.: riders
Eddy je největším cyklistou, který kdy žil.
Eddy is the...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
Ostruhy by nikdy neměl používat nezkušený jezdec.
Spurs should never...
12/21
+
metro
podchod
subway [ˈsʌbˌweɪ]
j.č.: subway, mn.č.: subways
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Nejbližší stanice metra je jen dva bloky od hotelu.
The nearest subway...
13/21
+
trajekt
převozní loď
převážet, přepravovat
ferry [ˈferɪ]
j.č.: ferry, mn.č.: ferries, přít.: ferry, 3.os.: ferries, průb.: ferrying, min.pr.: ferried, příč.min.: ferried
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
Trajekty na oba ostrovy odjíždějí denně.
Ferries to both...
14/21
+
raketoplán
kyvadlová doprava
člunek (tkalcovský)
pohybovat se sem a tam, pendlovat
shuttle [ˈʃʌtəl]
j.č.: shuttle, mn.č.: shuttles, přít.: shuttle, 3.os.: shuttles, průb.: shuttling, min.pr.: shuttled, příč.min.: shuttled
Přispělo to k mnoha známým katastrofám, včetně havárie raketoplánu Columbia patřící Nasa.
It has contributed...
15/21
+
železnice
železniční trať
dotlačit, přimět (koho k čemu)
railroad [ˈreɪlˌrəʊd]
j.č.: railroad, mn.č.: railroads, přít.: railroad, 3.os.: railroads, průb.: railroading, min.pr.: railroaded, příč.min.: railroaded
Mohl byste mě vyzvednout na vlakovém nádraží?
Could you pick...
Jde o ochranný prostředek na dřevo, který se používá na ploty, telefonní sloupy a železniční pražce.
It's a timber...
16/21
+
kabina
taxík, taxi
cab [kæb]
j.č.: cab, mn.č.: cabs
Vzal jsem si taxi na letiště.
I took a...
17/21
+
vagon
nákladní vůz
dodávka
wagon [ˈwægən]
j.č.: wagon, mn.č.: wagons
Vagon má rozvor náprav nepřesahující 5 m.
The wagon is...
18/21
+
náklad, břemeno
nákladní
cargo [ˈkɑːgəʊ]
j.č.: cargo, mn.č.: cargos (or cargoes)
Pokusili se nelegálně zlikvidovat jejich nebezpečný náklad.
They attempted to dispose of their dangerous cargo illegally.
Zkoušeli vmáčknout naše zavazadla do zavazadlového prostoru letadla.
They tried to...
Děláme to, abychom zajistili nejvyšší úroveň bezpečnosti pro osobní i nákladní lety.
We do it in order to ensure the highest level of safety for passenger and cargo flights.
19/21
+
metro (BrE)
v ilegalitě, do ilegality
podzemní
underground [ˌʌndəˈɡraʊnd]
j.č.: underground, mn.č.: undergrounds
Hnutí odporu je v ilegalitě.
The resistance movement...
Voda z fontány pochází z podzemního pramene.
The fountain water...
20/21
+
dálnice, autostráda (AmE)
freeway [ˈfriːˌweɪ]
j.č.: freeway, mn.č.: freeways
Nová dálnice povede přes jezero.
The new freeway will pass over the lake.
Na rozšíření dálnice není dost peněz.
There's not enough money to widen the freeway.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X