460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Doprava

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/29
+
let (letadlem ap.)
hejno, roj
útěk
létání
letět, vzletět, vzlet
flight [flaɪt]
jedn. číslo: flight, množ. číslo: flights
Jak dlouho trvá let do Dubaje?
How long is...
Odhodila pistoli a začala utíkat.
She threw down...
Mnoho z těchto ptáků vzlétlo a letěli pryč k moři.
Many of these...
2/29
+
dopravní značka
road sign [rəʊd saɪn]
jedn. číslo: road sign, množ. číslo: road signs
Steven přehlédl dopravní značku.
Steven overlooked the...
Co znamená tato dopravní značka?
What does this...
Byla tam dopravní značka zakazující parkování v určitých hodinách.
There was a...
3/29
+
trubka, trubice, roura
hadice
metro
tube [tjuːb]
jedn. číslo: tube, množ. číslo: tubes
Robot ohnul trubku o 90 stupňů.
The robot bent the tube by about 90 degrees.
Výfuková trubice byla ucpaná.
The exhaust tube was clogged.
Jeli jsme metrem na Victoria Station.
We traveled by tube to Victoria Station.
4/29
+
plachta
plavba
plavit se, plout
plachtit
sail [seɪl]
jedn. číslo: sail, množ. číslo: sails, přít. prostý: sail, 3. os. j. č.: sails, průb. čas: sailing, prostý min.: sailed, příčestí min.: sailed
Tato plachta je plná děr.
This sail is...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Lodě pluly na odlehlé ostrovy.
Ships sailed to...
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
5/29
+
odjezd, odchod, odlet
změna, odklon, odchylka, vychýlení (se)
departure [dɪˈpɑːtʃə]
jedn. číslo: departure, množ. číslo: departures
Při rezervaci letu pečlivě zkontrolujte letiště příletu a letiště odletu.
When you book...
Kdy vám to jede?
What is your...
Odlet našeho letadla měl zpoždění.
There was a...
Byla to změna v mé obvyklé denní činnosti.
It was a...
6/29
+
autobusové nádraží
bus station [bʌs ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: bus station, množ. číslo: bus stations
Až dojdeš na autobusové nádraží, jeď prvním autobusem.
When you get...
Jsem v taxíku na cestě na autobusové nádraží.
I'm in a...
Sejdeme se zítra o půl sedmé odpoledne na autobusovém nádraží.
We will meet...
7/29
+
vlakové nádraží
vlaková stanice
train station [treɪn ˈsteɪʃən]
jedn. číslo: train station, množ. číslo: train stations
Pobudové byli vykázáni z vlakového nádraží.
The vagabonds were...
Mířili jsme na vlakové nádraží.
We were heading...
Vlaková stanice je na opačné straně silnice.
Train station is...
Stála jsem ve vestibulu vlakového nádraží, vyčerpaná - citově i fyzicky.
I was standing in a train station vestibule, exhausted - emotionally and physically.
8/29
+
dopravní špička
rush hour [rʌʃ aʊə]
jedn. číslo: rush hour, množ. číslo: rush hours
Měli bychom odejít brzy, pokud se chceme vyhnout dopravní špičce.
We should leave...
Uvízl jsem v ranní dopravní špičce.
I got caught...
Dopravní zácpy ve městě jsou v době dopravní špičky neúnosné.
The traffic congestion...
Dojíždějící se často nacpou do metra během dopravní špičky.
Commuters often pack...
Doprava ve městě může být během dopravní špičky neuvěřitelně chaotická.
The traffic in...
9/29
+
doprava, transport, přeprava
dopravit, transportovat, převézt, přepravit
dopravní, přepravní
transport [ˈtrænspɔːt]
jedn. číslo: transport, množ. číslo: transports, přít. prostý: transport, 3. os. j. č.: transports, průb. čas: transporting, prostý min.: transported, příčestí min.: transported
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
Většina z nás, jakmile si to můžeme dovolit, cestuje ve vlastních autech a vyhýbá se veřejné dopravě.
Most of us, as soon as we can afford it, travel in our own cars and avoid public transport.
Hlavně jsme je potřebovali na přepravu těžkých nákladů.
We mainly wanted...
Veřejná doprava zůstává hlavním dopravním prostředkem.
Public transportation remains...
Nabízíme dopravu jako součást našeho balíčku.
We offer transport...
10/29
+
přistání, přistávací
vylodění, výsadek
odpočívadlo
landing [ˈlændɪŋ]
jedn. číslo: landing, množ. číslo: landings
Z letiště jsem odešel během půl hodiny od přistání.
I was out of the airport within half an hour of landing.
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
Letadlo nouzově přistálo poté, co vypukl požár během letu.
A plane has...
Bylo to obratné provedení přistání v bočním větru.
It was skillful...
Vyšetřují příčinu problému na přídavném raketovém motoru, který zapříčinil nouzové přistání.
They are investigating the cause of a booster problem that forced an emergency landing.
11/29
+
výtah, zdviž
výškové kormidlo
dopravník (na obilí apod.)
elevator [ˈelɪˌveɪtə]
jedn. číslo: elevator, množ. číslo: elevators
Náš výtah nemůže nést více než tři osoby.
Our elevator cannot...
Teď vysunuji řídící panel výtahu.
I am pulling...
Je to v šestém patře. Jedeme výtahem.
It's on the...
Jedná se o regulátor rychlosti navržený speciálně pro výtahy.
That is a speed regulator designed specifically for elevators.
Steven spadnul do výtahové šachty.
Steven fell down an elevator shaft.
12/29
+
jezdec (na koni, kole ap.)
řidič (motocyklu ap.)
(moto)cyklista
rider [ˈraɪdə]
jedn. číslo: rider, množ. číslo: riders
Eddy je největším cyklistou, který kdy žil.
Eddy is the...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
Ostruhy by nikdy neměl používat nezkušený jezdec.
Spurs should never...
Nepomáhal jsem dávat drogy jezdcům.
I didn't help to dope riders.
13/29
+
metro, podzemní dráha
podchod, podjezd, podzemní chodba
subway [ˈsʌbˌweɪ]
jedn. číslo: subway, množ. číslo: subways
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Nejbližší stanice metra je jen dva bloky od hotelu.
The nearest subway...
Pařížské metro je náchylné k záplavám, když řeka Seina stoupne.
Paris subways are...
14/29
+
trajekt
převozní loď
převážet, přepravovat
ferry [ˈferɪ]
jedn. číslo: ferry, množ. číslo: ferries, přít. prostý: ferry, 3. os. j. č.: ferries, průb. čas: ferrying, prostý min.: ferried, příčestí min.: ferried
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
Trajekty na oba ostrovy odjíždějí denně.
Ferries to both...
15/29
+
raketoplán
kyvadlová doprava
člunek (tkalcovský)
pohybovat se sem a tam, pendlovat (mezi 2 místy)
shuttle [ˈʃʌtəl]
jedn. číslo: shuttle, množ. číslo: shuttles, přít. prostý: shuttle, 3. os. j. č.: shuttles, průb. čas: shuttling, prostý min.: shuttled, příčestí min.: shuttled
Přispělo to k mnoha známým katastrofám, včetně havárie raketoplánu Columbia patřící Nasa.
It has contributed...
Na rozdíl od jiných kosmických lodí může raketoplán klouzat atmosférou zpět na Zem.
Unlike other spacecraft,...
16/29
+
železnice (AmE)
železniční trať (AmE)
dotlačit, přimět (koho k čemu)
railroad [ˈreɪlˌrəʊd]
jedn. číslo: railroad, množ. číslo: railroads, přít. prostý: railroad, 3. os. j. č.: railroads, průb. čas: railroading, prostý min.: railroaded, příčestí min.: railroaded
Mohl byste mě vyzvednout na vlakovém nádraží?
Could you pick...
Jde o ochranný prostředek na dřevo, který se používá na ploty, telefonní sloupy a železniční pražce.
It's a timber...
17/29
+
benzín, palivo (AmE)
gasoline [ˈgæsəˌliːn]
jedn. číslo: gasoline, množ. číslo: gasolines
Cena benzínu v posledních letech prudce vzrostla.
The price of gasoline has risen sharply in recent years.
Kolik stojí galon benzínu?
How much is...
Benzín je tekuté rozpouštědlo, které odstraňuje mastné skvrny.
Gasoline is a...
18/29
+
kabina (náklaďáku ap.)
taxík, taxi
cab [kæb]
jedn. číslo: cab, množ. číslo: cabs
Vzal jsem si taxi na letiště.
I took a...
19/29
+
vagon
nákladní vůz
kabina (lanovky)
wagon [ˈwægən]
jedn. číslo: wagon, množ. číslo: wagons
Vagon má rozvor náprav nepřesahující 5 m.
The wagon is...
Jezdil obrněným vagónem.
He drove an...
20/29
+
náklad, břemeno
nákladní
cargo [ˈkɑːgəʊ]
jedn. číslo: cargo, množ. číslo: cargos (or cargoes)
Pokusili se nelegálně zlikvidovat jejich nebezpečný náklad.
They attempted to dispose of their dangerous cargo illegally.
Zkoušeli vmáčknout naše zavazadla do zavazadlového prostoru letadla.
They tried to...
Děláme to, abychom zajistili nejvyšší úroveň bezpečnosti pro osobní i nákladní lety.
We do it in order to ensure the highest level of safety for passenger and cargo flights.
Hyperloop je systém, který pohání kapsle s cestujícími nebo nákladem umístěné v trubce rychlostí až 1300 km/h.
The hyperloop is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X