460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Dopravní prostředky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/26
+
vlak
trénovat
cvičit, procvičovat
kolona, konvoj, karavana
školit se
sled, tok
train [treɪn]
jedn. číslo: train, množ. číslo: trains, přít. prostý: train, 3. os. j. č.: trains, průb. čas: training, prostý min.: trained, příčestí min.: trained
Vlak právě vjíždí do stanice.
The train is just drawing into the station.
Můžeš trénovat doma nebo v tělocvičně.
You can train at home or gym.
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
Přerušil si tok mých myšlenek.
You've interrupted my train of thought.
Tento sled událostí vedl k dnešní situaci.
This train of events was leading to today's situation.
2/26
+
auto
vůz
vagon
automobilový
car [kɑː]
jedn. číslo: car, množ. číslo: cars
Přijeli jsme naším autem.
We came by our car.
Pronajal si dva soukromé vagóny.
He chartered two private train cars.
Náš automobilový průmysl je nyní ve velmi obtížné situaci.
Our car industry is now in a very difficult position.
3/26
+
motorka, motocykl
motorbike [ˈməʊtəˌbaɪk]
jedn. číslo: motorbike, množ. číslo: motorbikes
Vrátila motorku přesně na to stejné místo, kde byla předtím.
She had returned...
Vyměnili jsme naše auto za jeho motorku.
We made a...
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
Vždycky si ty přezky kontroluju, než nasednu na motorku.
I always check the buckles before I get on the motorbike.
Zpočátku to vypadalo jako úplný chaos - přívaly aut, autobusů, rikš, motorek a sem tam i nějaká kráva.
It initially seemed...
4/26
+
letadlo
rovina, plošina
hoblík
rovinatý, rovný
klouzat
plachtit
zarovnat
plane [pleɪn]
jedn. číslo: plane, množ. číslo: planes, přít. prostý: plane, 3. os. j. č.: planes, průb. čas: planing, prostý min.: planed, příčestí min.: planed
Nastoupil jsem na palubu letadla s ostatními pasažéry.
I boarded the...
Můžeme je rozlišovat, co se týká horizontální roviny a vertikální roviny.
We can distinguish...
Tato osoba musí být schopná pracovat s hoblíkem.
This person must...
Auto klouzalo po zledovatělém povrchu silnice.
The car planed...
Buldozery zarovnaly zemi do roviny.
The bulldozers planed...
5/26
+
loď, plavidlo
dopravit, přepravit, expedovat
nalodit, naložit
ship [ʃɪp]
jedn. číslo: ship, množ. číslo: ships, přít. prostý: ship, 3. os. j. č.: ships, průb. čas: shipping, prostý min.: shipped, příčestí min.: shipped
Kapitán opustil loď s cestujícími.
The captain abandoned...
Vaše objednávka bude expedována v den objednání.
Your order will...
Většina objednávek bude expedována v den objednání.
Most orders will...
6/26
+
vozidlo
vůz
dopravní prostředek
prostředek (pro šíření)
vehicle [ˈviːɪkəl]
jedn. číslo: vehicle, množ. číslo: vehicles
Můj jediný dopravní prostředek je moje kolo.
My only vehicle...
Modely slouží jako prostředek ke zlepšení jejich představivosti.
The models are...
Těší se na jednání jako na prostředek ke zlepšení vztahů.
They look forward...
7/26
+
člun
loď
loďka
vozit se na člunu
boat [bəʊt]
jedn. číslo: boat, množ. číslo: boats, přít. prostý: boat, 3. os. j. č.: boats, průb. čas: boating, prostý min.: boated, příčestí min.: boated
Amy byla zachráněna poté, co se její člun potopil u ostrova.
Amy was rescued...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
8/26
+
nákladní auto, náklaďák, kamión
vozík na zavazadla
(pře)vézt, odvézt
truck [trʌk]
jedn. číslo: truck, množ. číslo: trucks, přít. prostý: truck, 3. os. j. č.: trucks, průb. čas: trucking, prostý min.: trucked, příčestí min.: trucked
Když těžký nákladní vůz přejel, celý most vibroval.
When a heavy...
Řidiči nákladních automobilů berou svou práci vážně.
The truck drivers...
Každý kontejner byl odvezen do San Francisca.
Each container was...
9/26
+
autobus
sběrnice
autobusový
jet autobusem
bus [bʌs]
jedn. číslo: bus, množ. číslo: buses, přít. prostý: bus, 3. os. j. č.: buses, průb. čas: busing, prostý min.: bused, příčestí min.: bused
Měli bys jet autobusem číslo 15 dvě zastávky.
You should take...
Sběrnice je subsystém, který slouží k připojení komponent počítačů.
A bus is...
Děti jely do školy autobusem.
Children are bussed...
10/26
+
motor
stroj
lokomotiva
engine [endʒɪn]
jedn. číslo: engine, množ. číslo: engines
Toto vozidlo je poháněno čtyřválcovým motorem o objemu 2,0 litru s kompresorem.
This car is...
Soukromý sektor je motorem hospodářského růstu.
The private sector...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
11/26
+
kolo (jízdní), bicykl
jezdit na kole
bike [baɪk]
jedn. číslo: bike, množ. číslo: bikes, přít. prostý: bike, 3. os. j. č.: bikes, průb. čas: biking, prostý min.: biked, příčestí min.: biked
Kde je sériové číslo na mém kole?
Where is the...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
Každý den jezdím na kole do práce.
I ride a...
12/26
+
záchranný nafukovací člun
záchranný člun
life raft [laɪf rɑːft]
jedn. číslo: life raft, množ. číslo: life rafts
Zůstal v záchranném člunu jen se svým psem.
He stayed in...
Záchranné čluny jsou uloženy tak, aby je bylo možno snadno použít v případě nouze.
The life rafts...
13/26
+
letadlo, letoun
aircraft [ˈeəˌkrɑːft]
jedn. číslo: aircraft, množ. číslo: aircraft
Požadoval, aby bylo letadlo natankováno pro let do USA.
He demanded that...
Řízení letového provozu zajišťuje, aby se letadla navzájem nesrazila.
Air traffic control...
Průtok vzduchu nad a pod křídlem letadla vytváří vztlak.
The flow of...
Letadlo by mělo vzlétnout o půlnoci.
The aircraft is...
Prudký pokles výšky se stával prudší a prudší a letadlo padalo rychleji a rychleji.
The dive became...
14/26
+
plavidlo, loď
nádoba
céva
vessel [ˈvesəl]
jedn. číslo: vessel, množ. číslo: vessels
Během bouře zaplavily plavidlo ohromné vlny.
Huge waves swamped...
Plavidlo se potopilo během tajfunu v severním Atlantiku.
The vessel went...
Během vykopávek byly nalezeny zbytky římských kameninových nádob.
The remains of...
Cévy jsou součástí oběhového systému a transportují krev do celého těla.
The blood vessels...
15/26
+
vrtulník, helikoptéra
letět vrtulníkem
helicopter [ˈhelɪˌkɒptə]
jedn. číslo: helicopter, množ. číslo: helicopters, přít. prostý: helicopter, 3. os. j. č.: helicopters, průb. čas: helicoptering, prostý min.: helicoptered, příčestí min.: helicoptered
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
Může se vrtulník dostat na vrchol Mount Everestu?
Can a helicopter...
Odtlačili pacienta do helikoptéry.
They wheeled the...
Vrtulník vyzdvihl cestující z paluby lodi a dostal je do bezpečí.
The helicopter winched the passengers to safety from the deck of the ship.
16/26
+
auto(mobil)
automobilový
auto [ˈɔːtəʊ]
jedn. číslo: auto, množ. číslo: autos
Edward byl těžce zraněn při autonehodě.
Edward was badly injured in an auto accident.
Mám vlastní obchod s autodoplňky.
I have my own shop selling auto accessories.
Globální automobilový průmysl má mnohem více problémů, než si mnozí lidé uvědomují.
The global auto...
17/26
+
motor
motorový
motorický
jet autem
motor [ˈməʊtə]
jedn. číslo: motor, množ. číslo: motors, přít. prostý: motor, 3. os. j. č.: motors, průb. čas: motoring, prostý min.: motored, příčestí min.: motored
Na tomto obrázku vidíte všechny nejdůležitější části motoru.
In this image...
Motor je napájen elektrickým proudem.
The motor is...
Honda Motor Company je známá jako výrobce automobilů a motocyklů.
Honda Motor Company...
Chodci jsou nedostatečně chráněny před kontaktem s motorovými vozidly.
Pedestrians are afforded...
Hřídel automobilu se otáčí s konstantní frekvencí 3000 otáček.
The shaft of a motor car rotates at a constant frequency of 3000 revolutions.
18/26
+
transportér, přepravní prostředek
přenašeč, nositel (nemoci), bacilonosič
přepravce, dopravce
nosič
operátor
carrier [ˈkærɪə]
jedn. číslo: carrier, množ. číslo: carriers
Je pouze přenašeč této nemoci, ale sám zůstává bez příznaků.
He is only...
Naše společnost je druhým největším železničním dopravcem v zemi.
Our company is...
Můžete převést své stávající číslo mobilního telefonu na nového operátora.
You can transfer...
19/26
+
dodávka, dodávkový automobil
uzavřený vagón
van [væn]
jedn. číslo: van, množ. číslo: vans
Zastavili jsme s naší dodávkou na okraji úzké polní cesty.
We pulled our...
Na dálnici se srazilo auto a dodávka.
A car and...
Jel jsem domů a zpoza rohu se vyřítila bílá dodávka.
I was driving...
Maskovaný muž se na útěk vydal v ukradené dodávce.
The masked man...
20/26
+
letadlo, letoun
airplane [ˈeəˌpleɪn]
jedn. číslo: airplane, množ. číslo: airplanes
Zařízení se používá v menší míře k podpoře údržby hangáru letounu.
The equipment is...
Cílem technologie stealth je vyrobit pro radar neviditelné letadlo.
The goal of...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X