420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Gramatika

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/2
+
komplex
celek, souhrn
komplexní
celkový
složitý, komplikovaný
podřadný (souvětí)
complex [ˈkɒmpleks]
jedn. číslo: complex, množ. číslo: complexes, 2. stupeň: complexer (or more complex), 3. stupeň: complexest (or most complex)
komplex, že si jí můžou splést s chlapcem.
She has a...
Je to nejlepší místo pro výstavbu bytového komplexu se sjezdovkou nahoře.
It is the...
Souvětí podřadné obsahuje hlavní větu a nejméně jednu vedlejší větu.
A complex sentence...
Znaková řeč je velmi komplexní.
Sign language is...
Situace byla složitější, než jsem si uvědomoval.
The situation was...
Souvětí podřadné má jednu hlavní větu a alespoň jednu vedlejší větu.
A complex sentence...
2/2
+
sloučenina, směs, směsice
složený (z více částí)
souřadný (souvětí)
areál (uzavřený), pozemek (ohrazený)
(z)násobit, ztížit (problém) (form.)
compound [ˈkɑːmpaʊnd]
jedn. číslo: compound, množ. číslo: compounds, přít. prostý: compound, 3. os. j. č.: compounds, průb. čas: compounding, prostý min.: compounded, příčestí min.: compounded
Mnoho hnojiv obsahuje sloučeniny dusíku.
Many fertilizers contain nitrogen compounds.
Souřadné souvětí je souvětí s alespoň dvěma hlavními větami.
A compound sentence is a sentence with at least two independent clauses.
Bezpečnostní kamery snímají každou část areálu.
The security video cameras scan every part of the compound.
Neschopnost nyní jednat jen zhorší problém v budoucích letech.
Failure to act now will only compound the problem in future years.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X