440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 

Gramatika

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/4
+
komplex
celek, souhrn
komplexní
celkový
složitý, komplikovaný
podřadný (souvětí)
complex [ˈkɒmpleks]
jedn. číslo: complex, množ. číslo: complexes, 2. stupeň: complexer (or more complex), 3. stupeň: complexest (or most complex)
komplex, že si jí můžou splést s chlapcem.
She has a...
Je to nejlepší místo pro výstavbu bytového komplexu se sjezdovkou nahoře.
It is the...
Souvětí podřadné obsahuje hlavní větu a nejméně jednu vedlejší větu.
A complex sentence...
Znaková řeč je velmi komplexní.
Sign language is...
Situace byla složitější, než jsem si uvědomoval.
The situation was...
2/4
+
sloučenina, směs, směsice
složený (z více částí)
souřadný (souvětí)
areál (uzavřený), pozemek (ohrazený)
(z)násobit, ztížit (problém) (form.)
compound [ˈkɑːmpaʊnd]
jedn. číslo: compound, množ. číslo: compounds, přít. prostý: compound, 3. os. j. č.: compounds, průb. čas: compounding, prostý min.: compounded, příčestí min.: compounded
Mnoho hnojiv obsahuje sloučeniny dusíku.
Many fertilizers contain nitrogen compounds.
Souřadné souvětí je souvětí s alespoň dvěma hlavními větami.
A compound sentence is a sentence with at least two independent clauses.
Bezpečnostní kamery snímají každou část areálu.
The security video cameras scan every part of the compound.
Neschopnost nyní jednat jen zhorší problém v budoucích letech.
Failure to act now will only compound the problem in future years.
3/4
+
jednotné číslo
singular form [ˈsɪŋgjʊlə fɔːm]
jedn. číslo: singular form, množ. číslo: singular forms
V angličtině je jednotné číslo slova "cats" "cat".
In English, the...
"Sheep" je příkladem slova, které má stejné jednotné i množné číslo.
"Sheep" is an...
Jednotné číslo podstatných jmen se používá, když mluvíte o jedné věci nebo osobě.
Singular form nouns...
4/4
+
množné číslo
plural form [ˈplʊərəl fɔːm]
jedn. číslo: plural form, množ. číslo: plural forms
Nezapomeňte při psaní používat správný tvar množného čísla podstatných jmen.
Remember to use...
Tvar množného čísla slova "mouse" je "mice".
The plural form...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X