380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Hmyz

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/11
+
létat, letět
pilotovat, řídit
moucha
let
utíkat, uhánět, svištět
vztyčit, vyvěsit (vlajku)
chytrý, bystrý, pozorný (BrE)
poklopec
fly [flaɪ]
j.č.: fly, mn.č.: flies, přít.: fly, 3.os.: flies, průb.: flying, min.pr.: flew [flu:], příč.min.: flown [floun], 2. st.: flyer, 3. st.: flyest
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Letěli jsme do Londýna před třemi lety.
We flew to...
Pavouk je užitečný, protože chytá mouchy.
Spider is useful...
Moje dovolená letos rychle utekla.
My holiday has...
Skutečnost, že to dělám ve spěchu, pravděpodobně tento proces vůbec neulehčuje.
The fact that...
2/11
+
motýl
motýlek (plavecký styl)
křídlový, křídlatý
přelétavý, střídání partnerů
butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ]
j.č.: butterfly, mn.č.: butterflies
Anatomie motýla hraje roli v tom, které květiny ho přitahují.
The anatomy of the butterfly plays a role in which flowers attract them.
Mamince přistál motýl na břichu jeden den před tím, než jsem se narodila.
A butterfly landed on my mom's stomach one day before I was born.
Plavání pomocí motýlku má nejobtížnější způsob záběrů.
The butterfly is the most difficult strokes in swimming.
Střídání partnerů není lékem na partnerskou osamělost.
Social butterfly can't cure partner's loneliness.
3/11
+
včela
bee [biː]
j.č.: bee, mn.č.: bees
Včely sbírají nektar a pyl, aby vyrobily med.
Bees collect nectar and pollen to make honey.
Bodla mě včela.
I was stung by a bee.
Včely přenáší pyl z květu na květ.
Bees are spreading pollen from flower to flower.
4/11
+
hmyz
insect [ˈɪnsekt]
j.č.: insect, mn.č.: insects
Musel tě píchnout nějaký hmyz.
You must have...
V některých zemích je hmyz oblíbená potrava.
In some countries,...
Studuji vliv klimatických změn na geografické rozložení druhů hmyzích škůdců.
I study the effect of climate change on the geographical distribution of insect pest species.
Musíme bojovat proti pustošivé invazi hmyzu.
We have to...
5/11
+
mravenec
mravenčí
ant [æn]
j.č.: ant, mn.č.: ants
Mírná zima vytvořila ideální podmínky pro mravenčí populační explozi.
The mild winter...
Existuje přibližně 8000 druhů mravenců.
There are approximately...
6/11
+
brouk
(dřevěná) palice
přečnívající
přečnívat
tlouct palicí
beetle [ˈbiːtəl]
j.č.: beetle, mn.č.: beetles, přít.: beetle, 3.os.: beetles, průb.: beetling, min.pr.: beetled, příč.min.: beetled
Naše muzeum vytvořilo jednu z nejlepších sbírek brouků ve Spojených státech.
Our museum has...
Pod kládou bylo mnoho brouků.
There were many beetles under the log.
Obdrželi jsme exempláře vzácných brouků z vědeckých sbírek po celém světě.
We received specimens...
7/11
+
pavouk
spider [ˈspaɪdə]
j.č.: spider, mn.č.: spiders
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Every specy of...
Větší pavouci byli odvážnější při setkání s potenciálními predátory než jejich menší protějšky.
The larger spiders...
8/11
+
komár, moskyt
mosquito [məˈskiːtəʊ]
j.č.: mosquito, mn.č.: mosquitos
Otekla mně ruka, protože mě kousl komár.
My hand swelled...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
9/11
+
fajfka, (značka pro) zaškrtnutí (BrE)
tikot, tikání
odškrtnout, zaškrtnout, odfajfkovat (BrE)
tikat, odtikávat
klíště
tick [tɪk]
j.č.: tick, mn.č.: ticks, přít.: tick, 3.os.: ticks, průb.: ticking, min.pr.: ticked, příč.min.: ticked
Mé staré srdce stále bije.
My old heart...
Zaškrtněte popis, který vám nejlépe vyhovuje.
Tick the description...
Zaškrtněte, prosím, odpovídající odpovědi pro každou otázku.
Please tick the...
10/11
+
kriket, kriketový (sport)
cvrček (zool.)
cricket [ˈkrɪkɪt]
j.č.: cricket, mn.č.: crickets
Byl tam bazén a kriketová hřiště.
There was a swimming pool and cricket pitches.
Pracovník odstraní kolem kriketového hřiště pruh trávy.
A worker removes a strip of grass around the cricket pitch.
11/11
+
blecha
flea [fliː]
j.č.: flea, mn.č.: fleas
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X