460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Interpunkční znaménka

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/5
+
doba, období, lhůta
éra, epocha, věk
třetina, poločas
dobový, stylový
menstruace, perioda
tečka (za větou)
period [ˈpɪərɪəd]
jedn. číslo: period, množ. číslo: periods
Trávím dlouhou dobu mimo domov.
I spend long...
Most byl postaven v éře Karla IV.
The bridge was...
Hokejová hra se dělí na tři třetiny.
The ice hockey...
Hráli jsme představení v dobových šatech.
We played the...
2/5
+
otazník
question mark [ˈkwestʃən mɑːk]
jedn. číslo: question mark, množ. číslo: question marks
Stále zde visí velký otazník nad její schopností dokončit svou práci.
There's still a...
Musíte přidat otazník na konec věty.
You must add...
Otazník není součástí oficiální japonské písemné formy.
A question mark...
3/5
+
vykřičník
exclamation mark [ˌekskləˈmeɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: exclamation mark, množ. číslo: exclamation marks
Dopis se hemžil samými vykřičníky.
The letter was...
Vykřičník se používá na konci věty, která vyjadřuje velmi silný pocit.
The exclamation mark...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
4/5
+
interpunkční znaménko
punctuation mark [ˌpʌŋktjʊˈeɪʃən mɑːk]
jedn. číslo: punctuation mark, množ. číslo: punctuation marks
Interpunkční znaménka jsou symboly, které se používají ke zvýšení srozumitelnosti a pochopení písemného jazyka.
Punctuation marks are...
Interpunkční znaménka jsou například tečka, čárka, otazník, pomlčka, závorky apod.
The punctuation marks...
Vytvořili jsme kvíz, který vám pomůže určit, které interpunkční znaménko je nejvhodnější.
We created a...
5/5
+
čárka (ve větě)
comma [ˈkɒmə]
jedn. číslo: comma, množ. číslo: commas
Mezi název provincie a PSČ nevkládejte čárku.
Do not put...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X