Materiály

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/26
+
sklo
sklenice
skleněný
glass [glɑːs]
j.č.: glass, mn.č.: glasses
Náš stůl je vyroben ze skla.
Our table is...
Chcete sklenici limonády?
Would you like...
Mohl bys mi podat tamtu skleničku?
Can you give that glass to me?
Podala každému muži sklenici.
She handed each man a glass.
Nemůžu číst bez brýlí.
I can't read without my glasses.
Zvykám si na mé nové brýle.
I am getting used to my new glasses.
Sklo se roztříštilo na malé kousky.
The glass smashed...
2/26
+
dřevo
les
dřevěný
wood [wʊd]
j.č.: wood, mn.č.: woods
Měli bychom nasbírat dřevo na oheň.
We should gather...
Stezka začíná kousek od malého lesa.
The trail starts...
Jak se rozhodnout pro barvu dřevěné podlahy ve vašem domě.
How to decide...
3/26
+
zlato
zlatý
gold [gəʊld]
j.č.: gold, mn.č.: golds
Během prosince stříbro a zlato dosáhlo nového minima.
Silver and gold...
Zlaté medaile byly uděleny 27 zemím.
Gold medals have...
To je pravé zlato.
It is true...
Zlato je velmi drahý materiál.
Gold is a...
Zdraví je nad všechno zlato.
Health is above all gold.
Vlastnosti zlata zahrnují jeho vysokou odolnost vůči oxidaci.
The properties of...
Koupil jsem jí náhrdelník se zlatým křížkem.
I bought her the necklace with a little gold cross.
4/26
+
kov
kovový
štěrk, drť
metal (hudební styl)
metal [ˈmetəl]
j.č.: metal, mn.č.: metals
Vyrábíme nástroje velmi vysoké kvality ve všech druzích kovu a oceli.
We produce tools...
Dlouhá kovová destička byla přišroubována k jedné ze zlomených kostí.
A long metal...
Doprava drtí silniční štěrk v prach.
Traffic grinds the...
Poslouchám metal šest až sedm dní každý týden, když cvičím s činkami.
I listen to...
5/26
+
ocel
ocelový
obrnit (se), zocelit (se)
zatvrdit (se)
steel [stiːl]
j.č.: steel, mn.č.: steels, přít.: steel, 3.os.: steels, průb.: steeling, min.pr.: steeled, příč.min.: steeled
Tato válečná mince byla vyrobena z oceli a pokryta zinkem.
This wartime coin...
Nosník byl vyztužen ocelovými tyčemi.
A beam was...
Budeme se muset obrnit proti záplavě kritiky.
We will have...
6/26
+
železo
žehlička
železný
(vy)žehlit
iron [ˈaɪən]
j.č.: iron, mn.č.: irons, přít.: iron, 3.os.: irons, průb.: ironing, min.pr.: ironed, příč.min.: ironed
Železo je tvrdý kov, který se používá k výrobě oceli.
Iron is a hard strong metal that is used to make steel.
Kuj železo, dokud je žhavé.
Strike while the iron is hot.
Samuel vypálil žehličkou díru do mých oblíbených hedvábných šatů.
Samuel burned a hole in my favourite silk dress with an iron.
Moje žena vyžehlila všechny moje košile.
My wife ironed all my shirts.
7/26
+
písek
pískový (barva)
(o)smirkovat, opískovat
sand [sænd]
j.č.: sand, mn.č.: sands, přít.: sand, 3.os.: sands, průb.: sanding, min.pr.: sanded, příč.min.: sanded
Na pravé straně je písek a nalevo je směs písku a oblázků.
On the right...
Děti si hrály na písku.
The children played...
Nesmíš strkat hlavu do písku a ignorovat fakta.
You must not...
Toto středisko se vyznačuje dlouhou pískovou pláží.
This resort features...
8/26
+
stříbro
stříbrný
postříbřit
silver [ˈsɪlvə]
j.č.: silver, mn.č.: silvers, přít.: silver, 3.os.: silvers, průb.: silvering, min.pr.: silvered, příč.min.: silvered, 2. st.: mora silver, 3. st.: most silver
Je to ze stříbra?
Is it made of silver?
Kdo vyleští stříbro?
Who will polish the silver?
Jonathan dal Melisse stříbrný řetízek.
Jonathan gave Melissa a silver chain.
9/26
+
hedvábí
hedvábný
silk [sɪlk]
j.č.: silk, mn.č.: silks
Ve skříni byly jen kapesníky z hedvábí.
There were only...
Mám oblečené hedvábné rukavice.
I'm wearing my...
Začali jsme vyrábět hedvábné textilie.
We started producing...
10/26
+
kůže
useň
kožený
leather [ˈleðə]
j.č.: leather, mn.č.: leathers
Pach kůže se šířil po místnosti.
The smell of...
Tato kabelka je vyrobena z prvotřídní kůže.
This handbag is...
Kožená obálka této knihy byla zdobena zlatými písmeny.
The leather cover...
11/26
+
kapalina, tekutina
kapalný, tekutý
likvidita, likvidní
liquid [ˈlɪkwɪd]
j.č.: liquid, mn.č.: liquids
Může náhle změnit skupenství z pevného stavu na kapalný stav.
It can suddenly...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Obecně platí, že kapaliny mají tendenci se rozpínat, když se jejich teplota zvětšuje.
In general, the...
Když se led rozpouští, přejde z pevného do tekutého stavu.
When ice melts,...
Přebytečnou tekutinu sceďte.
Strain off any...
12/26
+
vlna (ovčí)
wool [wʊl]
j.č.: wool, mn.č.: wools
Vlna z ovcí musí být vyčištěna.
The wool from the sheep must be cleaned.
Výzkumný ústav vlnařský sídlil v Brně.
The Wool Research...
13/26
+
samet
velvet [ˈvelvɪt]
j.č.: velvet, mn.č.: velvets
Zde zobrazené textilie vypadají jako směs sametu a hedvábí.
The fabrics that...
Českoslovenští občané během sametové revoluce v roce 1989 zaplavili ulice Prahy.
Czechoslovakian citizens flood...
14/26
+
konzerva, plechovka
cín
tin [tɪn]
j.č.: tin, mn.č.: tins
Otevřete tuto konzervu s broskvemi, prosím.
Open this tin...
15/26
+
rtuť
Merkur
mercury [ˈmɜːkjʊrɪ]
j.č.: mercury, mn.č.: mercuries
Jaká je délka dne na Merkuru?
What is the...
Rtuť je tekutá látka.
Mercury is a...
16/26
+
hliník
aluminium
aluminum [ˌæljʊˈmɪnɪəm]
j.č.: aluminum, mn.č.: aluminums
Jsme jedním z největších světových výrobců hliníku.
We are one...
17/26
+
porcelán
Čína
china [ˈtʃaɪnə]
j.č.: china, mn.č.: chinas
Anna pověsila na stěnu porcelánové talíře.
Anna hung china...
Studie ukázaly, že ztráty v USA byly doprovázeny zisky v Číně.
Studies have shown...
Stal se mezinárodně uznávaným odborníkem na ekonomiku současné Číny.
He became an...
Pandora snižuje ceny v Číně, aby potírala prodeje na černém trhu.
Pandora lowers prices...
Společnost přesouvá svůj závod do Číny.
The company is...
18/26
+
guma, pryž, kaučuk
gumový, pryžový, kaučukový
prezervatív
rubber [ˈrʌbə]
j.č.: rubber, mn.č.: rubbers
Tato pouzdra jsou vyrobena z tvrdého plastu nebo z pryže.
These cases are made from tough plastic or rubber.
Policie použila slzný plyn a gumové projektily.
Police have fired...
19/26
+
mramor
mramorový
marble [ˈmɑːbəl]
j.č.: marble, mn.č.: marbles
Mramorový krb má vykachličkovaný okraj.
The marble fireplace...
Mramor má hladký, lesklý povrch.
The marble has...
20/26
+
bronz
bronzový
zhnědnout, opálit se
bronze [brɒnz]
j.č.: bronze, mn.č.: bronzes, přít.: bronze, 3.os.: bronzes, průb.: bronzing, min.pr.: bronzed, příč.min.: bronzed
Dan oznámil svůj odchod do důchodu, ale o několik dní později získal bronzovou medaili.
Dan announced his...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X