460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Měsíce v roce

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/12
+
leden
January [ˈdʒænjʊərɪ]
jedn. číslo: January, množ. číslo: Januarys
Kristy se narodila v lednu.
Kirsty was born in January.
2/12
+
únor
February [ˈfebrʊərɪ]
jedn. číslo: February, množ. číslo: Februarys
14. února je Valentýn.
February 14th is Valentine's Day.
Čínský nový rok začíná koncem ledna nebo začátkem února, v závislosti na cyklech měsíce.
Chinese New Year...
S výjimkou přestupných roků má únor jen dvacet osm dní.
Except for leap...
3/12
+
duben
April [ˈeɪprəl]
jedn. číslo: April, množ. číslo: Aprils
Co budete dělat 18. dubna?
What are you doing on 18 April?
Nejlepší čas prozkoumat tuto oblast je v dubnu.
The best time to explore this area is in April.
Problém poprvé nastal koncem dubna 2014.
The problem first arose in late April 2014.
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck an iceberg on 14 April 1912.
Naše dcera byla počata v dubnu a narodila se v lednu.
Our daughter was...
V dubnu klesla cena kakaa na nejnižší úroveň za poledních deset let.
In April, the...
4/12
+
březen
pochodovat, mašírovat
protestní pochod, demonstrace
pochod
rozvoj, vývoj, pokrok
March [mɑːtʃ]
jedn. číslo: march, množ. číslo: marches, přít. prostý: march, 3. os. j. č.: marches, průb. čas: marching, prostý min.: marched, příčestí min.: marched
Velikonoce jsou v březnu nebo v dubnu.
Easter is in March or April.
Očekává se, že až 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Byli jsme vzdáleni jeden den pochodu od Bagdádu.
We were within a day's march of Baghdad.
Rozvoj cestovního ruchu je nevyhnutelný.
The march of tourism is inevitable.
5/12
+
možná, asi, snad
smět, moci
květen
May [meɪ]
jedn. číslo: may, množ. číslo: mays, přít. prostý: may, 3. os. j. č.: mays, průb. čas: maying, prostý min.: mayed, příčestí min.: mayed
Možná jsou zde další problémy, o kterých nevíme.
There may be other problems that we don't know about.
Odjíždíme na 9 denní výlet do Las Vegas v květnu.
We are leaving for a 9 day trip to Las Vegas in May.
Bylo to ráno 20. května.
It was on the morning of May 20th.
Můžu mluvit s panem Blekem?
May I talk to Mr. Black?
Může se to zdát jako chytrý tah.
This may have seemed to be a clever move.
Ještě pořád může vyhrát.
He may win yet.
Tento krém může způsobit dočasné zarudnutí.
This cream may...
6/12
+
červen
June [dʒuːn]
jedn. číslo: June, množ. číslo: Junes
Do června zbývají ještě dva měsíce.
June is still two months off.
Bylo to 1. června.
It was on 1st of June.
Můj vnuk se narodí v červnu.
My grandson will arrive in June.
Komise předložila v červnu svou zprávu o této záležitosti.
The committee tabled...
Losování cen pro tři šťastné výherce se konalo 15. června.
A prize drawing...
Předseda soudcovské stolice odložil případ až do 11. června.
The chairman of...
7/12
+
červenec
July [dʒuˈlaɪ]
jedn. číslo: July, množ. číslo: Julys
Příští volby jsou v červenci tohoto roku.
Next election is in July of this year.
Červenec je můj nejoblíbenější měsíc.
July is my favorite month.
Výrobní cíl byl splněn v červenci.
The production goal was met in July.
Lady Diana se narodila v Anglii dne 1. července 1961.
Lady Diana was...
Hlavní restaurátorské práce začnou v červenci.
Major restoration work...
Tato jazzová akce se koná každý rok v červenci.
This Jazz happening...
8/12
+
srpen
vznešený
důstojný
August [ɔːˈgʌst]
jedn. číslo: august, množ. číslo: Augusts, 2. stupeň: more august [or auguster], 3. stupeň: most august [or augustest]
Srpen je letní měsíc.
August is a summer month.
Byl jsem ve vznešené společnosti.
I was in an august company.
Rád bych si rezervoval pokoj ve vašem hotelu od 8. srpna do 12. srpna.
I would like to book a room at your hotel from August 8 to August 12.
Dnešní datum je 13. srpna.
Today's date is...
Jamajka získala nezávislost na Británii 6. srpna 1962.
Jamaica gained independence...
Varšavské povstání se připomíná každý rok 1. srpna na počest odvahy a oběti lidí, kteří se ho zúčastnili.
Warsaw Uprising is...
9/12
+
září
September [sepˈtembə]
jedn. číslo: September, množ. číslo: Septembers
Náš kurz v podzimním semestru začíná 3. září a probíhá do ledna.
Our autumn semester course starts on 3 September and runs until January.
Školní rok začíná začátkem září.
The school year starts at the beginning of September.
Tato akce začíná prvního září.
This event begins...
Koncert se uskuteční v září.
The concert will take place in September.
Maloobchodní tržby společnosti se v září zvýšily o 1,9 procenta.
The company retail...
Školní rok začíná v září.
The academic year...
10/12
+
říjen
October [ɒkˈtəʊbə]
jedn. číslo: October, množ. číslo: Octobers
Nový halloweenský festival se koná každý říjen.
New Halloween festival takes place every October.
Tento říjen jsem dosáhl čtyřicítky.
I turned 40 this October.
Naše druhé dítě očekáváme v říjnu.
Our second baby is due in October.
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Koncem října zveřejnili osobní informace asi 5 000 zákazníků.
In late October,...
Říjen je desátý měsíc v roce.
October is the...
11/12
+
listopad
November [nəʊˈvembə]
jedn. číslo: November, množ. číslo: Novembers
Někteří lidé nemusí být příliš nadšeni, když na začátku listopadu vidí padat sníh.
Some people might...
Prezidentské volby se konaly 6. listopadu 1860.
The presidential election...
Chystá se na předčasný odchod do důchodu na konci listopadu.
He is going...
12/12
+
prosinec
December [dɪˈsembə]
jedn. číslo: December, množ. číslo: Decembers
Vzali jsme se v prosinci minulého roku.
We got married...
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
Během prosince stříbro a zlato dosáhlo nového minima.
Silver and gold...
Zasedání parlamentu začalo 15. prosince.
The session of...
Akademie byla otevřena jako výběrová škola na začátku prosince.
The Academy was opened as a select school at the beginning of December.
Příští místní volby se mají konat v prosinci.
Next local elections are due to take place in December.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X