460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Množství

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/61
+
deset, desítka
ten [ten]
jedn. číslo: ten, množ. číslo: tens
Dnes máme mnohem víc, než jsme měli před deseti lety.
Today we have...
Deset je sudé číslo.
Ten is an even number.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Zabere to deset vteřin.
It takes ten...
2/61
+
sto(vka)
stovky
hundred [ˈhʌndrəd]
jedn. číslo: hundred, množ. číslo: hundreds
Tam bylo stovky lidí.
There were hundreds...
Mám jen stodolarovou bankovku.
I only have...
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Jen málo lidí žije více než sto let.
Few people live...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Donaldův dealer chtěl po něm těch pár stovek, co mu dlužil.
Donald's dealer asked...
3/61
+
jedenáct
eleven [ɪˈlevən]
Dostal jsem jedenáct lístků za cenu deseti.
I got eleven tickets for the price of ten.
Jedenáct zemí se dohodlo na účasti v tomto pilotním projektu.
Eleven countries agreed to participate in this pilot project.
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
Svého vlastního poníka dostala jako dárek k narozeninám, když jí bylo jedenáct.
She got her...
4/61
+
dvanáct
twelve [twelv]
Sophie obědvá ve dvanáct hodin.
Sophie has lunch...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
Cesta trvala dvanáct hodin včetně několika zastávek.
The journey took...
Potřebuji posilu v sektoru dvanáct.
I need a...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
5/61
+
třináct
thirteen [ˌθɜːˈtiːn]
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
6/61
+
čtrnáct
fourteen [ˈfɔːˈtiːn]
Čtrnáct procent uživatelů smartphonů v poslední době používalo tuto aplikaci.
Fourteen percent of...
Byl jsem zvyklý pracovat čtrnáct hodin denně.
I used to...
7/61
+
patnáct
fifteen [ˈfɪfˈtiːn]
Naše výroba se během posledních patnácti let změnila.
Our production has...
Čekám už patnáct minut.
I've been waiting for fifteen minutes.
Tímto tempem zde během patnácti až dvaceti let nezůstane žádný nedotčený prales.
At this rate...
V Rakousku je nejvíce rozšířené kouření dětí ve věku patnáct let.
Austria has the highest smoking prevalence of children aged fifteen.
Bylo mu patnáct let, když ho poprvé zavřeli za krádež chleba.
He was fifteen...
Nechte muffiny vychladnout alespoň patnáct minut.
Let the muffins...
8/61
+
šestnáct
sixteen [ˈsɪksˈtiːn]
George v šestnácti letech opustil školu, aby se věnoval hudbě.
George left school at sixteen to focus on music.
Bydleli jsme v obrovském domě se šestnácti pokoji přímo v centru města.
We lived in...
9/61
+
sedmnáct
seventeen [ˈsevənˈtiːn]
Stejně jako jedenáct, sedmnáct je prvočíslo.
Like eleven, seventeen...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
10/61
+
třetí
třetina
third [θɜːd]
Zahněte třetí ulicí doprava.
Turn to the right on the third street.
Létáte často? Ne, toto je vlastně můj třetí let.
Don't fly much? No, this is my third flight, ever.
Již ve třetím kole měl závod nového lídra.
In the third...
Byly to třetí všeobecné volby za méně než pět let.
It was the...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
11/61
+
osmnáct
eighteen [ˈeɪˈtiːn]
Většina zemí stanovila věk plnoletosti na osmnáct.
Most countries set...
Bylo mi osmnáct let a začal jsem nosit obleky.
I was eighteen...
V osmnácti letech byla Viktorie korunována královnou.
At eighteen, Victoria was crowned queen.
12/61
+
devatenáct
nineteen [ˌnaɪnˈtiːn]
Zbývá devatenáct dní, než to budu moci zkusit znovu.
Nineteen days left...
Moji ženu jsem poprvé potkal, když mně bylo devatenáct let.
I first met...
13/61
+
dvacet
twenty [ˈtwentɪ]
Bylo to před dvaceti nebo třicet lety.
It was twenty...
Pilulky začnou účinkovat za dvacet minut.
The pills will take effect in twenty minutes.
Napsala mně dvacet položek, které musím koupit.
She wrote me...
Dvacet je násobkem pěti, protože dvacet je čtyřikrát pět.
Twenty is a...
Požadoval jsem dvacet procent.
I held out...
Do svých osmadvaceti zůstala pannou.
She remained a...
14/61
+
třicet
thirty [ˈθɜːtɪ]
On nemůže být mladší než třicet.
He can't be...
Ona nemůže být starší než třicet.
She can't be...
Třicet tanků se vrhlo do této bitvy, aby je pomohlo zatlačit zpět.
The thirty tanks...
Před třiceti lety nebyl takový přístup vůbec výjimečný.
Such attitude wasn't...
Třicetiletá válka málem způsobila rozpad říše.
The Thirty Year's War nearly caused the breakup of the empire.
Ze švestek na naší zahradě vypálíme třicet litrů slivovice.
We burn thirty...
15/61
+
čtyřicet
forty [ˈfɔːtɪ]
Teplota venku je téměř čtyřicet stupňů.
The outside temperature...
Není možné zvládnout třídu se čtyřiceti dětmi.
It is not...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
Ačkoli je mu čtyřicet let, je stále svobodný.
Though he is...
16/61
+
padesát
fifty [ˈfɪftɪ]
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
Padesátka je pěkné kulaté číslo.
Fifty is a...
Padesát je spousta lidí, o které je třeba se postarat!
Fifty is a...
17/61
+
tisíc
thousand [ˈθaʊzənd]
jedn. číslo: thousand, množ. číslo: thousands
Každý měsíc jsem řídil tisíc mil.
I drove one...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Mnoho tisíc Čechů a Slováků žilo ve Spojených státech v roce 1920.
Many thousands of...
Vítěz soutěže obdrží tisíc dolarů.
The contest winner...
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
Nyní jsou některé z tisíců opuštěných domů nabízeny k prodeji.
Now some of the thousands of abandoned houses are put up for sale.
18/61
+
milirada
bilion (old Br. Eng.)
billion [ˈbɪljən]
Více než jedna miliarda lidí mluví anglicky.
More than one...
Dvě miliardy lidí žije v bídě.
Two billion people...
V přepočtu na jednoho obyvatele založili nejvíce společností s obratem v miliardách dolarů.
They created more...
19/61
+
bilion
trillion [ˈtrɪljən]
jedn. číslo: trillion, množ. číslo: trillions
Šest biliónů sekund je téměř 190 let.
Six trillion seconds...
Vydělávat biliony. Ano, ale jen aby svět byl lepší.
Making trillions. Yes...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
20/61
+
milion
million [ˈmɪljən]
jedn. číslo: million, množ. číslo: millions
Mohu si půjčit dvacet milionů dolarů?
Can I borrow...
Ross přišel o milióny dolarů.
Ross lost millions...
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Potřebujeme nejméně o 300 milionů dolarů více.
We need at least $300 million more.
Vyhráli válku, ačkoli je to stálo milióny životů.
They won the...
Obraz byl oceněn na tři miliony liber.
The picture was...
Společnost oznámila ztrátu půl milionu dolarů.
The company announced...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X