Nápoje - alkoholické

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/6
+
víno
vínový (barva)
wine [waɪn]
j.č.: wine, mn.č.: wines
Ryanina francouzská matka vždycky servírovala víno při večeři na stůl.
Ryan's French mother...
Máte nějaké doporučení na dobrou láhev vína?
Do you have...
Víno se vyrábí z hroznů.
Wine is made from grapes.
Pili jsme mladé víno.
We drank a young wine.
Přinesl jsem láhev vína na její večírek.
I brought a bottle of wine to her party.
Naplnila láhev vínem.
She filled the bottle with wine.
Nesl krabici vína.
He carried a...
2/6
+
pivo
beer [bɪə]
j.č.: beer, mn.č.: beers
Můžete nám přinést dvě piva?
Can you bring...
Jeho hospoda vaří své vlastní pivo.
His pub brews...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
Dostal jsem šanci vyrábět své vlastní pivo.
I got a shot at making my own beer.
Vyrábíme širokou škálu piv.
We produce a...
Jedno pivo je moje hranice, když řídím.
One beer is...
Po několika pivech se trochu uvolnila.
After a few...
3/6
+
alkohol
alcohol [ˈælkəˌhɒl]
j.č.: alcohol, mn.č.: alcohols
Test je určený k určení množství alkoholu v krvi.
A test designed...
Vývoj závislosti na alkoholu je dynamický proces.
The development of...
Muži a ženy nad 18 let si mohou legálně koupit alkohol.
Men and women...
4/6
+
koktejl
směs(ice), kombinace (nevhodných věcí)
cocktail [ˈkɒkˌteɪl]
j.č.: cocktail, mn.č.: cocktails
Všichni jsme byli v baru a popíjeli koktejly.
We were all in the bar sipping cocktails.
Zřekli se svého milovaného koktejlu po práci.
They swore off...
5/6
+
lihovina, destilát
liquor [ˈlɪkə]
j.č.: liquor, mn.č.: liquors
Bar je zásoben pivem, vínem a destiláty.
The bar is...
Alkohol lze prodávat pouze v obchodech, které mají licenci na prodej lihovin.
Alcohol can only...
Zákaz prodeje tvrdého alkoholu paradoxně způsobil nárůst alkoholismu.
Paradoxically, the prohibition...
6/6
+
whisky
whiskey [ˈwɪskɪ]
j.č.: whiskey, mn.č.: whiskeys (or whiskies)
Miluji whisky, ale snažím se jí nepít.
I love to drink whiskey but I am trying not to.
Vypil čtyři panáky whisky.
He drank four shots of whiskey.
Williama praštili do hlavy láhví od whisky.
William was brained...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X