460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Počasí

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/13
+
počasí
odolat, vydržet, přestát
zvětrat
weather [ˈweðə]
jedn. číslo: weather, množ. číslo: weathers, přít. prostý: weather, 3. os. j. č.: weathers, průb. čas: weathering, prostý min.: weathered, příčestí min.: weathered
Pokud je pěkné počasí, můžou sedět a odpočívat na zahradě.
If the weather...
Jaké bylo počasí?
What was the...
Natalie je schopná přestát tuto obtížnou dobu.
Natalie is able...
Skály vlivem větru a vody zvětraly do mnoha podivných tvarů.
The wind and...
2/13
+
bouře, bouřka, smršť
vrazit, vřítit se, přiřítit se
útok, zteč
burácet, zařvat
zaútočit, vzít útokem
storm [stɔːm]
jedn. číslo: storm, množ. číslo: storms, přít. prostý: storm, 3. os. j. č.: storms, průb. čas: storming, prostý min.: stormed, příčestí min.: stormed
Všichni tvrdě spali, aniž by věděli, že přichází bouře.
Everyone was sleeping soundly unaware that a storm was coming.
Ryan vtrhl do kanceláře jako zuřivý býk a začal na ní křičet.
Ryan stormed into the office like a raging bull and began screaming at her.
Přiřítil se ke mně a velmi hlasitě se zeptal, proč jsem nezasalutoval.
He came storming at me and very vocally asked why I had not saluted.
"Vypadni a nikdy se nevracej!" zařval.
"Get out and never come back!" he stormed.
Jeho vojsko vzalo pevnost útokem.
The fortress was stormed by his troops.
3/13
+
teplota
napětí, emoce, vřelost (ve vztazích ap.)
temperature [ˈtemprɪtʃə]
jedn. číslo: temperature, množ. číslo: temperatures
Můj termostat ukazuje, že vnitřní teplota je špatně načítána.
My thermostat is...
Bazény byly snesitelné, jakmile si vaše tělo zvyklo na změnu teploty.
The pools were...
Svůj podíl má na tom i tvoje tělesná teplota.
Your body temperature...
4/13
+
sníh
sněžit, chumelit
sněžení
koks (kokain)
snow [snəʊ]
jedn. číslo: snow, množ. číslo: snows, přít. prostý: snow, 3. os. j. č.: snows, průb. čas: snowing, prostý min.: snowed, příčestí min.: snowed
První vločky sněhu padaly tiše na ulici.
The first flakes...
Všechny střechy domů a budov byly pokryty sněhem.
All the houses...
Pravděpodobně bude zítra sněžit.
It will probably...
5/13
+
klima
podnebí
ovzduší
climate [ˈklaɪmɪt]
jedn. číslo: climate, množ. číslo: climates
Vytvořili pozitivní klima pro rozvoj kreativity na pracovišti.
They created a positive climate for the development of creativity in the workplace.
Hraje to důležitou roli v oblastech s teplým klimatem během letních měsíců.
It plays an important role in the areas with a hot climate during the summer months.
Orchideje rostou ve vlhkém podnebí.
Orchids grow in humid climate.
6/13
+
slunný, slunečný
jasný
radostný
sunny [ˈsʌnɪ]
2. stupeň: sunnier, 3. stupeň: sunniest
Dnes bude horký, slunečný den.
Today will be...
Jak chcete udělat vaše vajíčka? Jako volské oko, prosím.
How would you...
Nosila jsem klobouk na zahradě ve slunečných dnech, když jsem nenosila paruku.
I wore my...
Sandra dělá dokonalá smažená volská oka.
Sandra makes a...
7/13
+
vánek, větřík
vanout, foukat
hračka, banalita, pohoda
hádka, potyčka (hovor.)
breeze [briːz]
jedn. číslo: breeze, množ. číslo: breezes, přít. prostý: breeze, 3. os. j. č.: breezes, průb. čas: breezing, prostý min.: breezed, příčestí min.: breezed
Od severovýchodu vál příjemný mořský vánek.
A nice sea...
Vlajka se třepotala ve větru.
The flag waved...
Foukal mírný větřík a slunce svítilo tak jasně.
A soft breeze...
Učení holandštiny bude pro ni hračkou.
Learning Dutch will...
Vlajky se třepotaly ve větru.
Flags fluttered in the breeze.
8/13
+
hurikán, uragán, orkán
hurricane [ˈhɜːrəkən]
jedn. číslo: hurricane, množ. číslo: hurricanes
Je to divné, že nás zasáhl hurikán.
It's weird that...
Hurikán přichází ze severu.
The hurricane is...
Milión lidí bylo zasaženo hurikánem.
A million people...
Místní obyvatelé začali zjišťovat škody, které zanechal hurikán.
Residents have started...
Vznik tropické tlakové níže může vést k zrození hurikánu.
The formation of...
Lidé hledají úkryt před hurikánem.
People seek shelter...
9/13
+
předpověď, prognóza, odhad
předpovídat, předpovědět, odhadovat
forecast [ˈfɔːˌkɑːst]
jedn. číslo: forecast, množ. číslo: forecasts, přít. prostý: forecast, 3. os. j. č.: forecasts, průb. čas: forecasting, prostý min.: forecast (or forecasted), příčestí min.: forecast (or forecasted)
Je zde vždy slunečno, skutečně se nikdy nemusíte zajímat o předpověď počasí.
It's always sunny here, we never have to check the weather forecast really.
Předpověď počasí je pro zítřek příznivá.
The weather forecast is good for tomorrow.
Bude to znamenat významný vědecký úspěch a v budoucnu by mohl usnadnit předpověď počasí.
It will mark...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
Protože předpověď počasí předvídala déšť, rozhodli se uspořádat piknik pod střechou.
Still, as the...
Předpověď počasí byla nespolehlivá a nakonec nás zastihla náhlá bouřka.
The weather forecast...
10/13
+
tajfun
typhoon [taɪˈfuːn]
jedn. číslo: typhoon, množ. číslo: typhoons
Plavidlo se potopilo během tajfunu v severním Atlantiku.
The vessel went...
Plantáž byla zpustošena tajfunem.
The plantation was devastated by a typhoon.
11/13
+
sněhová bouře, vánice, chumelenice
snowstorm [ˈsnəʊˌstɔːm]
jedn. číslo: snowstorm, množ. číslo: snowstorms
Zápas byl odvolán kvůli sněhové bouři.
The match was...
Místní observatoř upozornila obyvatele, že zítra přijde sněhová bouře.
The local observatory has alerted residents that a snowstorm is coming tomorrow.
12/13
+
deštivý (den)
rainy [ˈreɪnɪ]
2. stupeň: rainier, 3. stupeň: rainiest
Období dešťů skončilo a řeky rychle klesají.
The rainy season...
Minulý týden byl velmi deštivý.
Last week was...
Poté, co skončilo období dešťů, byla pole poseta bohatou úrodou.
After the rainy...
Deštivé počasí způsobilo, že podmínky pro jízdu byly dost nepříjemné.
The rainy weather...
13/13
+
bouře, bouřka (s hromy a blesky)
thunderstorm [ˈθʌndəˌstɔːm]
jedn. číslo: thunderstorm, množ. číslo: thunderstorms
Kvůli blížící se bouřce jsme museli piknik odložit.
We had to...
Bouřka se přihnala náhle a všechny zaskočila.
The thunderstorm rolled...
Bouřky mají přinést přívalové deště a kroupy.
The thunderstorms are...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X