450+  lekcí
18 800+  vět
9 000+  slov
 

Ptáci

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/17
+
pták
kočka, buchta (mladá žena)
bird [bɜːd]
jedn. číslo: bird, množ. číslo: birds
Muž, který ji zachránil, si všiml, že pták nemůže létat.
The man who...
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jemně vzala malého ptáčka do dlaní.
She gently cupped...
Každé ráno jsme slyšeli ptačí zpěv.
We could hear...
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
2/17
+
kuře
slepice
kuřecí
zbabělec
vylekaný, počůraný strachy
chicken [ˈtʃɪkɪn]
jedn. číslo: chicken, množ. číslo: chickens
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
Šla jsem do obchodu pro suroviny na kuřecí polévku.
I went to...
Je to jen myš, ty srabe!
It's just a...
3/17
+
orel
eagle [ˈiːgəl]
jedn. číslo: eagle, množ. číslo: eagles
Orli používají ostré drápy, aby propíchli chycenou kořist.
Eagles use the...
Dobrý chirurg musí mít oko orla, srdce lva a ruku dámy.
A good surgeon...
Orel je znak Spojených států.
The eagle is...
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Orel bělohlavý je symbolem USA.
The bald eagle...
Orli se často snášejí k zemi, aby ulovili svou kořist.
Eagles often swoop...
4/17
+
papoušek
papouškovat, tupě opakovat
parrot [ˈpærət]
jedn. číslo: parrot, množ. číslo: parrots, přít. prostý: parrot, 3. os. j. č.: parrots, průb. čas: parroting, prostý min.: parroted, příčestí min.: parroted
Steven pustil papouška z klece.
Steven released the...
Papoušci, s barevným peřím a schopností napodobovat lidskou řeč, jsou oblíbenými domácími mazlíčky.
Parrots, with colorful...
Carol si pamatovala, co jí říkala, a pak to jenom papouškovala.
Carol remembered what...
5/17
+
holub
pigeon [ˈpɪdʒɪn]
jedn. číslo: pigeon, množ. číslo: pigeons
Holubi nelétají rovně, létají v oblouku.
Pigeons don't fly...
Musíme najít řešení problému přemnožení holubů ve městě.
We have to...
Holub si vykračoval po střeše a hlasitě vrkal.
The pigeon strutted...
6/17
+
spolknout, spolykat
(s)polknutí, doušek
vlaštovka
zbaštit (co), uvěřit (čemu)
swallow [ˈswɒləʊ]
jedn. číslo: swallow, množ. číslo: swallows, přít. prostý: swallow, 3. os. j. č.: swallows, průb. čas: swallowing, prostý min.: swallowed, příčestí min.: swallowed
Jídlo musíš pořádně rozžvýkat, než ho spolkneš.
You must chew...
Prostě si dej pilulku do úst a spolkni ji.
Just put the...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Nemohl jsem spolknout sušenku.
I couldn't swallow...
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
Tato pilulka s kamerou se spolkne a pak zajistí méně invazivní způsob kontroly trávicího systému.
This camera pill...
7/17
+
kachna, kachnička
rychlé skrčení (se), přikrčení (se)
uhnout, vyhnou se (sehnutím)
sehnout se, sklonit se
duck [dʌk]
jedn. číslo: duck, množ. číslo: ducks, přít. prostý: duck, 3. os. j. č.: ducks, průb. čas: ducking, prostý min.: ducked, příčestí min.: ducked
Samec od kachny je kačer.
A male duck...
Mám uhnout nebo ji poslat k zemi?
Should I duck...
Strop byl tak nízký, že jsem se musel sklonit.
The ceiling was...
8/17
+
slepice
hen [hen]
jedn. číslo: hen, množ. číslo: hens
Raději vejce dnes než slepice zítra.
Better an egg today than a hen tomorrow.
Slepice snáší vajíčka.
The hen lay...
9/17
+
racek
seagull [ˈsiːˌgʌl]
jedn. číslo: seagull, množ. číslo: seagulls
Byli jsme nejméně 6 hodin od pevniny a stále jsme viděli kolem nás létat racky.
We were at...
K lodi se blížilo hejno racků.
A flock of...
10/17
+
husa, husí
dloubnout (slang.)
goose [guːs]
jedn. číslo: goose, množ. číslo: geese, přít. prostý: goose, 3. os. j. č.: gooses, průb. čas: goosing, prostý min.: goosed, příčestí min.: goosed
V té restauraci si vždycky objednávám husí pokrm, protože je vynikající.
I always order...
Bylo tam mnoho hus a obrovský příšerný hluk.
There were a...
11/17
+
sova
owl [aʊl]
jedn. číslo: owl, množ. číslo: owls
Kevin býval noční sova, ale teď je ranní ptáče.
Kevin used to...
Sovy dokážou vidět i ve tmě.
Owls can see...
Dospělé sovy krmí svá mláďata částečně natrávenou potravou.
Adult owls feed...
12/17
+
poštovní holub
carrier pigeon [ˈkærɪə ˈpɪdʒɪn]
jedn. číslo: carrier pigeon, množ. číslo: carrier pigeons (or carrier pigeon)
Zpráva byla doručena poštovním holubem.
The message was...
Proč jim nepošleš zprávu po poštovním holubu?
Why don't you...
13/17
+
rychlý, okamžitý, pohotový (jednání ap.)
rychlý, prudký, hbitý, svižný (pohyb)
rorýs
rychle, svižně, prudce
swift [swɪft]
jedn. číslo: swift, množ. číslo: swifts
Děkuji za rychlou odpověď.
Thank you for...
Následky po této události přišly rychle.
The fallout from...
Fanoušci zuřili, když Taylor Swift smazala všechna sociální média.
Fans went into a frenzy when Taylor Swift deleted all social media.
Akce vyvolala okamžité mezinárodní odsouzení.
The action has...
14/17
+
ptáče, kuřátko, ptáčátko
buchta, baba, kočka (přitažlivá dívka) (BrE)
chick [tʃɪk]
jedn. číslo: chick, množ. číslo: chicks
Vejce je pokryto skořápkou, která pomáhá chránit kuřátko, které se uvnitř vyvíjí.
An egg is...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
Ptačí matka vychovávala svá mláďata, dokud nebyla dost silná na to, aby sama létala.
The mother bird...
15/17
+
holub, holubice
min. čas slovesa potápět
dove [dʌv]
jedn. číslo: dove, množ. číslo: doves
Holubice je symbolem míru.
The dove is...
Potápěli jsme se pod vlnami, abychom vytvořili tento krásný film.
We dove beneath...
Umím vykouzlit holubici z klobouku.
I can conjure...
Bílá holubice symbolizuje mír a čistotu.
The white dove...
16/17
+
jestřáb
hawk [hɔːk]
jedn. číslo: hawk, množ. číslo: hawks
Moje matka měla oči jako jestřáb.
My mother had...
Z holuba nikdy nebude jestřáb.
The pigeon will...
17/17
+
jeřáb (stroj) (tech.)
jeřáb (pták)
natahovat (co) (krk ap.)
crane [kreɪn]
jedn. číslo: crane, množ. číslo: cranes, přít. prostý: crane, 3. os. j. č.: cranes, průb. čas: craning, prostý min.: craned, příčestí min.: craned
Naklánění hlavy dopředu po celý den může vytvořit chronické napětí ve svalech krku a zad.
Craning your head...
Jeřáb žije v bažinatých oblastech.
The crane lives...
Máme zájem o mobilní jeřáb s nosností nad 45 tun.
We are interested...
Náklad byl zvednut pomocí jeřábu.
The load was lifted by means of a crane.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X