380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Ptáci

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/17
+
pták
kočka, buchta (mladá žena)
bird [bɜːd]
j.č.: bird, mn.č.: birds
Muž, který ji zachránil, si všiml, že pták nemůže létat.
The man who...
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jemně vzala malého ptáčka do dlaní.
She gently cupped...
Každé ráno jsme slyšeli ptačí zpěv.
We could hear...
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Pták strká svou hlavu mezi tyčky své klece.
The bird pokes...
2/17
+
kuře
slepice
kuřecí
zbabělec
vylekaný, počůraný strachy
chicken [ˈtʃɪkɪn]
j.č.: chicken, mn.č.: chickens
Jess pekla na večeři celé kuře.
Jess baked a...
Šla jsem do obchodu pro suroviny na kuřecí polévku.
I went to...
Je to jen myš, ty srabe!
It's just a...
3/17
+
orel
eagle [ˈiːgəl]
j.č.: eagle, mn.č.: eagles
Orli používají ostré drápy, aby propíchli chycenou kořist.
Eagles use the...
Dobrý chirurg musí mít oko orla, srdce lva a ruku dámy.
A good surgeon...
Orel je znak Spojených států.
The eagle is...
Orli létají sami, ale ovce se shlukují do stád.
Eagles fly alone,...
Orel bělohlavý je symbolem USA.
The bald eagle...
4/17
+
papoušek
papouškovat, tupě opakovat
parrot [ˈpærət]
j.č.: parrot, mn.č.: parrots, přít.: parrot, 3.os.: parrots, průb.: parroting, min.pr.: parroted, příč.min.: parroted
Steven pustil papouška z klece.
Steven released the...
Papoušci, s barevným peřím a schopností napodobovat lidskou řeč, jsou oblíbenými domácími mazlíčky.
Parrots, with colorful...
Carol si pamatovala, co jí říkala, a pak to jenom papouškovala.
Carol remembered what...
5/17
+
holub
pigeon [ˈpɪdʒɪn]
j.č.: pigeon, mn.č.: pigeons
Holubi nelétají rovně, létají v oblouku.
Pigeons don't fly...
Musíme najít řešení problému přemnožení holubů ve městě.
We have to...
Holub si vykračoval po střeše a hlasitě vrkal.
The pigeon strutted...
6/17
+
spolknout, spolykat
(s)polknutí, doušek
vlaštovka
zbaštit (co), uvěřit (čemu)
swallow [ˈswɒləʊ]
j.č.: swallow, mn.č.: swallows, přít.: swallow, 3.os.: swallows, průb.: swallowing, min.pr.: swallowed, příč.min.: swallowed
Jídlo musíš pořádně rozžvýkat, než ho spolkneš.
You must chew...
Prostě si dej pilulku do úst a spolkni ji.
Just put the...
Tato vlaštovka se snadno rozpozná díky jejímu modrému pruhu na hrudi.
This swallow is...
Nemohl jsem spolknout sušenku.
I couldn't swallow...
Vlaštovky začínají svou migraci na jih na podzim.
Swallows begin their...
7/17
+
kachna, kachnička
rychlé skrčení (se), přikrčení (se)
uhnout, vyhnou se (sehnutím)
sehnout se, sklonit se
duck [dʌk]
j.č.: duck, mn.č.: ducks, přít.: duck, 3.os.: ducks, průb.: ducking, min.pr.: ducked, příč.min.: ducked
Samec od kachny je kačer.
A male duck...
Mám uhnout nebo ji poslat k zemi?
Should I duck...
Strop byl tak nízký, že jsem se musel sklonit.
The ceiling was...
8/17
+
slepice
hen [hen]
j.č.: hen, mn.č.: hens
Raději vejce dnes než slepice zítra.
Better an egg today than a hen tomorrow.
Slepice snáší vajíčka.
The hen lay...
9/17
+
racek
seagull [ˈsiːˌgʌl]
j.č.: seagull, mn.č.: seagulls
Byli jsme nejméně 6 hodin od pevniny a stále jsme viděli kolem nás létat racky.
We were at...
K lodi se blížilo hejno racků.
A flock of...
10/17
+
husa, husí
dloubnout (slang.)
goose [guːs]
j.č.: goose, mn.č.: geese, přít.: goose, 3.os.: gooses, průb.: goosing, min.pr.: goosed, příč.min.: goosed
Bylo tam mnoho hus a obrovský příšerný hluk.
There were a...
11/17
+
sova
owl [aʊl]
j.č.: owl, mn.č.: owls
Kevin býval noční sova, ale teď je ranní ptáče.
Kevin used to...
Sovy dokážou vidět i ve tmě.
Owls can see...
12/17
+
poštovní holub
carrier pigeon [ˈkærɪə ˈpɪdʒɪn]
j.č.: carrier pigeon, mn.č.: carrier pigeons (or carrier pigeon)
Zpráva byla doručena poštovním holubem.
The message was...
Proč jim nepošleš zprávu po poštovním holubu?
Why don't you...
13/17
+
rychlý, okamžitý, pohotový (jednání ap.)
rychlý, prudký, hbitý, svižný (pohyb)
rorýs
rychle, svižně, prudce
swift [swɪft]
j.č.: swift, mn.č.: swifts
Děkuji za rychlou odpověď.
Thank you for...
Následky po této události přišly rychle.
The fallout from...
Fanoušci zuřili, když Taylor Swift smazala všechna sociální média.
Fans went into a frenzy when Taylor Swift deleted all social media.
14/17
+
ptáče, kuřátko, ptáčátko
buchta, baba, kočka (přitažlivá dívka) (BrE)
chick [tʃɪk]
j.č.: chick, mn.č.: chicks
Vejce je pokryto skořápkou, která pomáhá chránit kuřátko, které se uvnitř vyvíjí.
An egg is...
Oba rodiče se střídají v lovu a krmení svých rostoucích ptáčat.
Both parents take...
15/17
+
holub, holubice
potápět (min. čas)
dove [dʌv]
j.č.: dove, mn.č.: doves
Holubice je symbolem míru.
The dove is...
Potápěli jsme se pod vlnami, abychom vytvořili tento krásný film.
We dove beneath...
Umím vykouzlit holubici z klobouku.
I can conjure...
16/17
+
jestřáb
hawk [hɔːk]
j.č.: hawk, mn.č.: hawks
Moje matka měla oči jako jestřáb.
My mother had...
Z holuba nikdy nebude jestřáb.
The pigeon will...
17/17
+
jeřáb (stroj) (tech.)
jeřáb (pták)
natahovat (co) (krk ap.)
crane [kreɪn]
j.č.: crane, mn.č.: cranes, přít.: crane, 3.os.: cranes, průb.: craning, min.pr.: craned, příč.min.: craned
Naklánění hlavy dopředu po celý den může vytvořit chronické napětí ve svalech krku a zad.
Craning your head...
Jeřáb žije v bažinatých oblastech.
The crane lives...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X