380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Rostliny

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/11
+
čaj
čajovník
svačina (odpolední s čajem) (BrE)
tea [tiː]
j.č.: tea, mn.č.: teas
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Kolik druhů čaje podáváte?
How many different...
Zde je váš čaj.
Here's your tea.
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Čaj si nesladím.
I don't take...
Přidejte jednu kávovou lžičku medu do horkého čaje.
Add one teaspoon...
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
2/11
+
strom
tree [triː]
j.č.: tree, mn.č.: trees
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jablko spadlo ze stromu.
An apple fell from the tree.
Kolo bylo zaparkováno u skupiny stromů
The bike was parked in a group of trees.
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
Pouze na jedné straně silnice jsou stromy.
Trees are on one side of the road only.
3/11
+
rostlina
závod, továrna, dílna, elektrárna
strojní zařízení, vybavení
zasadit, vysázet
usadit, umístit
podstrčit, nastrčit
plant [plɑːnt]
j.č.: plant, mn.č.: plants, přít.: plant, 3.os.: plants, průb.: planting, min.pr.: planted, příč.min.: planted
Louka byla plná exotických rostlin.
The meadow was...
Naše firma má dvě továrny v USA.
Our company has...
Zasadili jsme stromy do naší zahrady.
We planted trees...
Ta událost o něm vyvolala pochybnosti.
That incident planted...
Nejlepší čas zasadit strom bylo před 20 lety. Druhý nejlepší čas je teď.
The best time...
Usadil jsem se na pohovku.
I planted myself...
4/11
+
žárovka
cibule, cibulka (tulipánu)
baňka
bulb [bʌlb]
j.č.: bulb, mn.č.: bulbs
Lilie a tulipány rostou z cibulek.
Lilies and tulips...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Namontujte žárovku do lampy a zapněte světlo.
Fit the bulb...
Jakákoli elektrická žárovka nakonec shoří.
Any electric light...
U suchého česneku musí být kořínky odříznuty těsně u cibule.
The roots of dry garlic must be cut off flush with the bulb.
5/11
+
růže
růžice
růžový
rose [rəʊz]
j.č.: rose, mn.č.: roses
Růže má dlouhý stonek s trny.
The rose has...
William klesl na kolena s růží v ruce.
William went down on his knees with a rose in his hand.
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
Zahrada byla plná růží.
The garden was filled with roses.
Emily zasadila růže na okrajové záhony vedle plotu.
Emily planted the...
6/11
+
popel
jasan (strom)
ash [æʃ]
j.č.: ash, mn.č.: ashes
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Oklepal jsem popel z cigarety.
I tapped ash...
Z kráteru začal soptit popel.
Ash began to...
7/11
+
bylina
herb [ɜːrb]
j.č.: herb, mn.č.: herbs
Tato bylina byla kdysi považována za léčivou.
This herb was...
Je to klasická směs koření, semen a bylin.
It is a...
8/11
+
vinná réva
vinout se, popínat se
vine [vaɪn]
j.č.: vine, mn.č.: vines
Vinná réva se obtáčí kolem tyče.
The vine twines...
9/11
+
sója
sójový
soy [sɔɪ]
j.č.: soy, mn.č.: soys
Původ sójové omáčky lze najít až ve starověké Číně.
The origin of...
Přidejte koření a sójovou omáčku a potom postupně vmíchejte olivový olej.
Add the seasonings...
10/11
+
keř, křovina (udržovaná)
shrub [ʃrʌb]
j.č.: shrub, mn.č.: shrubs
Užovka zalezla pod keř vedle cihlové zdi.
The grass snake...
Pozemky byly krásně upraveny a osázeny stromy a keři.
The land was beautifully landscaped with trees and shrubs.
11/11
+
mudrc
moudrý, prozíravý, uvážlivý (kniž.)
šalvěj (lékařská)
sage [seɪdʒ]
j.č.: sage, mn.č.: sages, 2. st.: sager, 3. st.: sagest
Starý mudrc se narodil před mnoha lety a je inspirací pro mnoho lidí.
The old sage...
Steven dával moudré rady mladším malířům.
Steven gave his...
Teď potřebujeme snítky šalvěje a mešní víno.
Now we need...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X