460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Rostliny

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/19
+
čaj
čajovník
svačina (odpolední s čajem) (BrE)
tea [tiː]
jedn. číslo: tea, množ. číslo: teas
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Kolik druhů čaje podáváte?
How many different...
Zde je váš čaj.
Here's your tea.
Dal byste si šálek čaje?
Would you like...
Čaj si nesladím.
I don't take...
Přidejte jednu kávovou lžičku medu do horkého čaje.
Add one teaspoon...
Sada se skládá ze šesti bílých čajových hrnků z porcelánu.
Set is composed...
2/19
+
strom
tree [triː]
jedn. číslo: tree, množ. číslo: trees
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Jablko spadlo ze stromu.
An apple fell from the tree.
Kolo bylo zaparkováno u skupiny stromů
The bike was parked in a group of trees.
Vypadá to, že se tam trochu zvedá vítr, soudě podle palem.
Looks like a bit of a wind getting up judging by the palm trees.
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
Pouze na jedné straně silnice jsou stromy.
Trees are on one side of the road only.
3/19
+
rostlina
závod, továrna, dílna, elektrárna
strojní zařízení, vybavení
zasadit, vysázet
usadit, umístit
podstrčit, nastrčit
plant [plɑːnt]
jedn. číslo: plant, množ. číslo: plants, přít. prostý: plant, 3. os. j. č.: plants, průb. čas: planting, prostý min.: planted, příčestí min.: planted
Louka byla plná exotických rostlin.
The meadow was...
Naše firma má dvě továrny v USA.
Our company has...
Zasadili jsme stromy do naší zahrady.
We planted trees...
Ta událost o něm vyvolala pochybnosti.
That incident planted...
Nejlepší čas zasadit strom bylo před 20 lety. Druhý nejlepší čas je teď.
The best time...
Usadil jsem se na pohovku.
I planted myself...
4/19
+
žárovka
cibule, cibulka (tulipánu)
baňka
bulb [bʌlb]
jedn. číslo: bulb, množ. číslo: bulbs
Lilie a tulipány rostou z cibulek.
Lilies and tulips...
Obyčejná holá žárovka je často používaná rybáři v noci k přilákání ryb.
The bare light...
Namontujte žárovku do lampy a zapněte světlo.
Fit the bulb...
Jakákoli elektrická žárovka nakonec shoří.
Any electric light...
U suchého česneku musí být kořínky odříznuty těsně u cibule.
The roots of dry garlic must be cut off flush with the bulb.
5/19
+
růže, růžice
růžový
min. čas slovesa stoupat, vzrůst
rose [rəʊz]
jedn. číslo: rose, množ. číslo: roses
Růže má dlouhý stonek s trny.
The rose has...
William klesl na kolena s růží v ruce.
William went down on his knees with a rose in his hand.
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Její zlost vyplula na povrch.
Her anger rose...
Zahrada byla plná růží.
The garden was filled with roses.
Emily zasadila růže na okrajové záhony vedle plotu.
Emily planted the...
6/19
+
popel
jasan (strom)
ash [æʃ]
jedn. číslo: ash, množ. číslo: ashes
Každý den sopka vychrlila další popel a lávu.
Each day the...
Oklepal jsem popel z cigarety.
I tapped ash...
Z kráteru začal soptit popel.
Ash began to...
Sopka vylučuje spoustu kouře a popela.
The volcano is...
7/19
+
bylina
herb [ɜːrb]
jedn. číslo: herb, množ. číslo: herbs
Tato bylina byla kdysi považována za léčivou.
This herb was...
Je to klasická směs koření, semen a bylin.
It is a...
Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) je bylina, která pomáhá při léčení plic, dýchání, hrudníku, nosu, dutin, krku, hlasivek a jícnu.
Self-heal (Prunella vulgaris)...
8/19
+
vinná réva
vinout se, popínat se
vine [vaɪn]
jedn. číslo: vine, množ. číslo: vines
Vinná réva se obtáčí kolem tyče.
The vine twines...
Farmář vinnou révu pečlivě prořezával, aby zajistil zdravou úrodu v příští sezóně.
The farmer carefully...
9/19
+
sója
sójový
soy [sɔɪ]
jedn. číslo: soy, množ. číslo: soys
Původ sójové omáčky lze najít až ve starověké Číně.
The origin of...
Přidejte koření a sójovou omáčku a potom postupně vmíchejte olivový olej.
Add the seasonings...
10/19
+
keř, křovina (udržovaná)
shrub [ʃrʌb]
jedn. číslo: shrub, množ. číslo: shrubs
Užovka zalezla pod keř vedle cihlové zdi.
The grass snake...
Pozemky byly krásně upraveny a osázeny stromy a keři.
The land was beautifully landscaped with trees and shrubs.
11/19
+
mudrc
moudrý, prozíravý, uvážlivý (kniž.)
šalvěj (lékařská)
sage [seɪdʒ]
jedn. číslo: sage, množ. číslo: sages, 2. stupeň: sager, 3. stupeň: sagest
Starý mudrc se narodil před mnoha lety a je inspirací pro mnoho lidí.
The old sage was born many years ago and is an inspiration to many people.
Steven dával moudré rady mladším malířům.
Steven gave his sage advice to younger painters.
Teď potřebujeme snítky šalvěje a mešní víno.
Now we need sage branches and sacramental wine.
12/19
+
bazalka (bot.)
basil [ˈbæzəl]
jedn. číslo: basil, množ. číslo: basils
Do salátu přidejte pár lístků čerstvé bazalky.
Add a few...
Právě bazalka dodává omáčce její zásadní chuť.
It's the basil...
13/19
+
leknín
water lily [ˈwɔːtə ˈlɪlɪ]
jedn. číslo: water lily, množ. číslo: water lilies
Listy leknínu plavaly na vodní hladině.
The leaves of the water lily floated on the water's surface.
Lekníny jsou samozřejmě středobodem každé vodní zahrady.
The water lilies are obviously the centerpiece of any water garden.
14/19
+
kaktus
cactus [ˈkæktəs]
jedn. číslo: cactus, množ. číslo: cactuses (or cacti)
Mohli bychom ti sehnat nový kaktus nebo pěkné kapradí.
We could get...
Snažila se doplazit do bezpečí přes kaktusy, které roztrhly její šaty.
She tried to...
15/19
+
orchidej
orchid [ˈɔːkɪd]
jedn. číslo: orchid, množ. číslo: orchids
Mnoho druhů divokých orchidejí se stává vzácnými.
Many kinds of...
Orchideje rostou ve vlhkém podnebí.
Orchids grow in humid climate.
16/19
+
cukrová třtina
sugar cane [ˈʃʊgə keɪn]
jedn. číslo: sugar cane, množ. číslo: sugar canes
Rum se vyrábí výhradně ze surovin, které se získávají z cukrové třtiny.
Rum is made...
Cukrová třtina se rafinuje na cukr.
Sugar cane is...
17/19
+
lilie (bot.)
lily [ˈlɪlɪ]
jedn. číslo: lily, množ. číslo: lilies
Lilie je krásná květina s jemnými okvětními lístky.
The lily is...
K narozeninám jsem dostala kytici lilií.
I received a...
Lilie symbolizuje v mnoha kulturách čistotu a nevinnost.
The lily symbolizes...
18/19
+
tymián (koření)
mateřídouška (bylina)
thyme [taɪm]
jedn. číslo: thyme, množ. číslo: thymes
Do omáčky přidala špetku čerstvého tymiánu.
She added a...
Tymián je známý pro své kulinářské i léčebné využití.
Thyme is known...
Bylinný čaj měl díky přídavku tymiánu uklidňující účinek.
The herbal tea...
19/19
+
kapradina, kapradí
fern [fɜːn]
jedn. číslo: fern, množ. číslo: ferns (or fern)
Stinný kout zahrady je pro kapradiny ideálním místem, kde se jim daří.
The shady corner...
Víte, jak rozlišit různé druhy kapradin podle tvaru jejich listů?
Do you know...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X