440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 

Rozměry

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/6
+
délka
doba
vzdálenost
kus, kousek (lana)
length [leŋθ]
jedn. číslo: length, množ. číslo: lengths
Jaká je délka dne na Merkuru?
What is the...
Duster má 4.31 metrů na délku a 1.82 metrů na šířku.
The Duster is...
Obšírně mluvil o tom, co se naučil od svého otce.
He spoke at...
Podej mně kousek provazu.
Pass me a...
2/6
+
výška
vrchol
vyvrcholení, nejvyšší úroveň
uprostřed
height [haɪt]
jedn. číslo: height, množ. číslo: heights
U každého stromu byla změřena výška a jeho spodní průměr.
The height and...
Bojíš se výšek?
Are you afraid...
Owen je na vrcholu své kariéry.
Owen is at...
Potkal jsem jí uprostřed léta.
I met her...
3/6
+
hloubka
intenzita, síla (citu)
sytost (barvy)
depth [depθ]
jedn. číslo: depth, množ. číslo: depths
Jaká je zde hloubka vody?
What's the depth...
Před spuštěním stroje vždy zkontrolujte hloubku řezu.
Always check the...
Tón jejího hlasu prozradil intenzitu jejího dojetí.
Her tone of...
4/6
+
šířka
šíře
width [wɪdθ]
jedn. číslo: width, množ. číslo: widths
Tento atribut se používá k určení šířky sloupců.
This attribute is...
Často zmenšujeme šířku přepážky na polovinu standardní šířky.
We often reduce...
Měřili jsme délku a šířku obývacího pokoje.
We measured the...
5/6
+
palec, coul (2,54 cm)
posunovat (se), sunout (se), šourat se
inch [ɪntʃ]
jedn. číslo: inch, množ. číslo: inches, přít. prostý: inch, 3. os. j. č.: inches, průb. čas: inching, prostý min.: inched, příčestí min.: inched
Navrhoval bych alespoň 21 palcovou obrazovku.
I would suggest...
Pokud otevřete dveře jen o jeden palec, spustí se alarm.
If you open...
Právě teď prohledáváme na radnici každý centimetr.
We're going through...
Má velký, jediný bílý květ, který je 4 palce široký.
It has a...
6/6
+
průměr (kružnice ap.)
diameter [daɪˈæmɪtə]
jedn. číslo: diameter, množ. číslo: diameters
Pi je podíl obvodu kruhu k jeho průměru.
Pi is the...
Kopule má průměr 35 metrů.
The dome is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X