380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Slovní druhy

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/7
+
podstatné jméno
noun [naʊn]
j.č.: noun, mn.č.: nouns
Přídavné jméno a podstatné jméno se musí shodovat v čísle a rodu.
The adjective and noun must agree in number and gender.
Existuje mnoho různých druhů podstatných jmen, například vlastní jména a abstraktní podstatná jména.
There are many different types of nouns, for example proper nouns and abstract nouns.
Podstatná jména a přídavná jména mají obvykle přízvuk na první slabice.
Nouns and adjectives...
Toto slovo se vyslovuje jako sloveso zcela odlišně než jako podstatné jméno.
This word is...
2/7
+
přídavné jméno
přidaný, dodatečný
adjective [ˈædʒɪktɪv]
j.č.: adjective, mn.č.: adjectives, 2. st.: more adjective, 3. st.: most adjective
Přídavná jména jsou slova, která popisují osobu nebo věc.
Adjectives are words...
Mám seznam přídavných jmen s ilustrovanými obrázky.
I have the...
Zkoumáme syntaxi přídavných jmen v různých jazycích.
We investigate the...
3/7
+
zájmeno
pronoun [ˈprəʊˌnaʊn]
j.č.: pronoun, mn.č.: pronouns
Zájmena jsou slova, která nahrazují podstatná jména.
Pronouns are words...
Nepotřebujete zde opakovat podstatné jméno. Můžete místo toho použít zájmeno.
You don't need...
4/7
+
sloveso
verb [vɜːb]
j.č.: verb, mn.č.: verbs
Slovesa jsou velmi důležitým typem slov, která všichni používáme.
Verbs are a...
Sloveso je slovo, které vyjadřuje akci nebo změnu stavu.
A verb is...
Musíte se naučit nepravidelný minulý čas anglických sloves.
You must learn...
Převeďte toto sloveso do přítomnosti.
Put that verb...
Některá slovesa nemají trpný rod.
Some verbs do not have a passive form.
5/7
+
předložka
preposition [ˌprepəˈzɪʃən]
j.č.: preposition, mn.č.: prepositions
Nikdy neukončuj větu předložkou!
Never end the...
Předložky mohou být často matoucí pro studenty, kteří se učí anglicky.
Prepositions can often...
6/7
+
spojka (ling.)
spojení, souvislost
konjunkce
spolu, společně
conjunction [kənˈdʒʌŋkʃən]
j.č.: conjunction, mn.č.: conjunctions
Spojka je slovní druh, který se používá pro spojování slov.
Conjunction is the...
Spojení mnoha faktorů vedlo k jejich velkému úspěchu.
The conjunction of...
Jeho léčivé vlastnosti působí ve spojení s bílými krvinkami velmi blahodárně.
Its healing properties...
Jsme hrdí na to, že s vámi můžeme pracovat společně.
We are proud...
7/7
+
příslovce
adverb [ˈædˌvɜːb]
j.č.: adverb, mn.č.: adverbs
Příslovce se dají snadno vynechat použitím slovesa, které je přesnější.
Adverbs are easily...
Obsahuje tato věta příslovce?
Does the sentence...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X