460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Státy a národy

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/39
+
národ
nation [ˈneɪʃən]
jedn. číslo: nation, množ. číslo: nations
Všechny národy chtějí žít v míru.
All nations want...
Jaký národ bude nejbohatší v roce 2040?
Which will be...
Celý národ slaví vítězství v ledním hokeji.
The entire nation...
2/39
+
čínský
Číňan
Číňanka
čínština
chinese [tʃaɪˈniːz]
jedn. číslo: chinese, množ. číslo: chinese
Tento kurz zkoumá čínskou civilizaci od jejího původu až po současnost.
This course surveys...
Učím se mluvit čínsky.
I am learning...
Snažím se naučit číst a psát čínské znaky.
I try to...
Uvařila nám skvělé čínské jídlo.
She cooked us...
Čínský nový rok začíná koncem ledna nebo začátkem února, v závislosti na cyklech měsíce.
Chinese New Year...
Čínský a západní způsob myšlení se od sebe navzájem značně liší.
The Chinese and...
3/39
+
evropský
Evropan
Evropanka
european [ˌjʊərəˈpɪən]
jedn. číslo: european, množ. číslo: europeans, 2. stupeň: more european, 3. stupeň: most european
Evropská unie je politickou a hospodářskou unií některých zemí v Evropě.
The European Union...
Naše země byla přijata do Evropské unie.
Our country was...
Tento obchod je zaměřen na evropský trh.
This business is...
Japonsko a Evropská unie se blíží k široké dohodě o volném obchodu.
Japan and the...
Unie západoevropských zemí byla založena v roce 1960.
A union of...
To vyvolalo velký zájem mezi evropskými vědci.
It generated a...
4/39
+
francouzský
Francouzi
francouzština
french [frentʃ]
2. stupeň: more french, 3. stupeň: most french
Francouzská Guyana hraničí s dvěma zeměmi: Surinamem a Brazílií.
French Guiana borders...
Francouzština je mateřským jazykem přibližně 7,2 milionu Kanaďanů.
French is the...
Studoval jsem francouzštinu.
I've studied French.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Pan Brown je plně kvalifikovaný učitel francouzštiny pro střední školy.
Mr. Brown is...
Ryanina francouzská matka vždycky servírovala víno při večeři na stůl.
Ryan's French mother...
Francouzští voliči si vybrali konzervativního kandidáta na prezidenta.
French voters chose a conservative candidate for president.
5/39
+
indický
indiánský
Ind(ka)
Indián(ka)
indian [ˈɪndɪən]
jedn. číslo: indian, množ. číslo: indians
Hosté byli oblečeni v tradičních indických šatech.
The guests were clothed in traditional Indian dress.
Vláda i nadále platí za řadu programů, které pomáhají Indiánům žít v rezervacích.
The government continues to pay for many programs to help Indians living on reservations.
Indiáni často reagovali násilně, když jim byla odebrána země, která jim byla slíbena navždy.
The Indians frequently reacted with violence when land promised to them forever was taken away.
Toto běžně používané indické koření pomáhá při trávení.
This commonly used Indian spice works to aid digestion.
Indiáni ho chtěli skalpovat.
The Indians wanted...
6/39
+
ruský
ruština
Rus, Ruska
Russian [ˈrʌʃən]
jedn. číslo: Russian, množ. číslo: Russians, 2. stupeň: more Russian, 3. stupeň: most Russian
Mluvíte rusky?
Do you speak...
Jsem Ruska, jak jste možná uhádli z mého jména.
I am Russian...
Tato kniha mapuje literaturu psanou pro děti v ruštině.
This book surveys...
V ruské kultuře se vodka často pije při společenských setkáních.
In Russian culture,...
7/39
+
japonský
Japonec, Japonka
japonština
japanese [ˌdʒæpəˈniːz]
jedn. číslo: japanese, množ. číslo: japanese, 2. stupeň: more japanese, 3. stupeň: most japanese
Zajímáme se o japonské automobily.
We are interested...
Chce mluvit japonsky právě tak jako rodilý mluvčí.
She wants to...
Otazník není součástí oficiální japonské písemné formy.
A question mark...
Tento dokument je překlad japonského originálu.
This document is...
Japonec ztratil USB klíčenku s osobními údaji celého města.
Japanese man lost...
8/39
+
anglický
Angličané
angličtina
english [ˈɪŋglɪʃ]
2. stupeň: more english, 3. stupeň: most english
Angličtina je povinným předmětem pro všechny studenty.
English is a...
Mluvíš anglicky?
Do you speak...
Cílem našich kurzů je pomoci vám rychle zlepšit vaší angličtinu.
The aim of...
9/39
+
německý
Němec
němčina
german [ˈdʒɜːmən]
jedn. číslo: german, množ. číslo: germans, 2. stupeň: more german, 3. stupeň: most german
Kurz nabízí přehled německých dějin.
The course offers...
Němčina a angličtina jsou příbuzné jazyky.
German and English...
Libby mluví rovněž anglicky a německy.
Libby speaks English and German as well.
Náš zástupce zajistil čtyřletou smlouvu s německou firmou.
Our agent has...
Mezitím se britská 2. armáda přiblížila k Severoněmecké nížině.
Meanwhile, the British...
Hans vyvracuje mýtus o tradiční německé preciznosti.
Hans is exploding...
10/39
+
židovský
jewish [ˈdʒuːɪʃ]
2. stupeň: more jewish, 3. stupeň: most jewish
Můžete vyzkoušet tradiční židovské jídlo.
You can try...
Samuel dodržuje židovské zvyky a modlitby.
Samuel practices Jewish...
Byla zde velká židovská komunita, která žila v této oblasti.
There was a large Jewish community living in this area.
11/39
+
Žid
jew [dʒuː]
jedn. číslo: jew, množ. číslo: jews
Můj dědeček znal několik Židů žijících ve městě v roce 1935.
My grandfather knew several Jews living in the town in 1935.
Mohla by být královnou Persie, ale podle narození byla Židovka.
She might have...
12/39
+
izraelský
Izraelec, Izraelka
israeli [ɪzˈreɪlɪ]
jedn. číslo: israeli, množ. číslo: israelis, 2. stupeň: more israeli, 3. stupeň: most israeli
Stále počítají nevybuchnutou munici, kterou za sebou zanechala izraelská armáda.
They are still...
Na konci šedesátých let se Izraelci rozhodli povolit Palestincům pracovat v Izraeli.
In the late...
Mezitím pokračovaly izraelsko - palestinské střety na Západním břehu Jordánu.
Meanwhile, Israeli -...
13/39
+
Arab
arabský
arab [ˈærəb]
jedn. číslo: arab, množ. číslo: arabs
Nakonec jsme dorazili do starobylé arabské čtvrti města.
We finally reached...
Omán je nejkrásnější země na Arabském poloostrově.
Oman is the...
14/39
+
španělský
španělština
Španělé
spanish [ˈspænɪʃ]
Moje máma miluje španělskou hudbu.
My mom loves...
Slibují, že vás naučí španělsky za dní.
They promise to...
Několik mých přátel se učí španělsky.
Several of my friends are learning Spanish.
Byl profesorem španělské literatury.
He was a...
Doučoval mě španělštinu.
He coached me...
Když se poprvé vdala, nemluvila španělsky.
When she got...
Nemluvil jsem ani španělsky, dokud mě rodinná situace nenasměrovala zpět do Guatemaly.
I didn't even speak Spanish until a family situation routed me back to Guatemala.
15/39
+
český
Čech, Češka
czech [tʃek]
Tato stránka zobrazuje východy a západy slunce v České republice.
This webpage shows...
Mnoho tisíc Čechů a Slováků žilo ve Spojených státech v roce 1920.
Many thousands of...
Česká republika hrála proti Brazílii ve finále mistrovství světa.
The Czech Republic played against Brazil in the finals of the World Cup.
Mluví dvěma jazyky - anglicky a česky.
She speaks two...
Jaká je rozloha České republiky?
What is the...
Karel IV. založil českou univerzitu.
Charles IV. established...
Praha je hlavní město České republiky.
Prague is the...
16/39
+
mexický
Mexičan, Mexičanka
mexican [ˈmeksɪkən]
jedn. číslo: mexican, množ. číslo: mexicans
Je tam někde v okolí mexická restaurace?
Is there a...
Moje žena je Maxičanka.
My wife is...
Předpokládá se, že uprchlík míří ke mexické hranici.
The fugitive is...
17/39
+
asijský
Asiat
asian [ˈeɪʒən]
jedn. číslo: asian, množ. číslo: asians
Tento zájezd je vhodný pro každého, kdo miluje asijské jídlo a kulturu.
This tour is...
Je zde mnoho Asiatů, kteří žijí ve všech částech Mexika.
There are many...
18/39
+
krocan, krůta
propadák, fiasko
Turecko
turkey [ˈtɜːkɪ]
jedn. číslo: turkey, množ. číslo: turkeys
Já toho krocana naporcuji a ty ho naservíruješ.
I carve the turkey, and you'll serve.
Jeho poslední film byl úplný propadák.
His last film was a complete turkey.
Hlavním městem Turecka je Ankara, zatímco největším městem je Istanbul.
Turkey's capital is Ankara while its largest city is Istanbul.
19/39
+
republika
republic [rɪˈpʌblɪk]
jedn. číslo: republic, množ. číslo: republics
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Požádal jsem studenty, aby našli na mapě kde je Česká republika.
I asked students...
Malá firma v České republice se stala největším světovým výrobcem vinylových desek.
A small company...
Deklarace vyhlásila úplnou nezávislost republiky.
The declaration proclaimed...
20/39
+
hispánský
Hispánec
hispanic [hɪˈspænɪk]
jedn. číslo: hispanic, množ. číslo: hispanics
Svědci vypověděli, že viděli muže hispánského původu utíkat uličkou.
Witnesses reported seeing...
V Kalifornii tvoří hispánci asi 20 procent populace.
In California, Hispanics...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X