Stavby - části staveb

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/16
+
dveře
vchod
door [dɔː]
j.č.: door, mn.č.: doors
Otevřel jsem jí dveře.
I opened the door for her.
Někdo vypáčil dveře.
Someone pried the door open.
Můžeme si prostě nechat dveře otevřené do budoucna?
Could we just leave the door open for the future?
Když se jedny dveře zavřou, jiné se otevřou.
When one door closes, another one opens.
2/16
+
zeď, stěna
hradba
ohraničit, obehnat zdí
nástěnný, stěnový
wall [wɔːl]
j.č.: wall, mn.č.: walls, přít.: wall, 3.os.: walls, průb.: walling, min.pr.: walled, příč.min.: walled
Pověsil jsem obrázek na zeď.
I hung a...
Na zdi je obraz.
There is a picture on the wall.
Ve zdi se začaly objevovat rozsáhlé trhliny.
Large cracks began...
Odtáhl jsem postel od zdi.
I pulled the...
Pověs ten obrázek na zeď nad pohovku.
Hang this picture on the wall above the sofa.
Na upozornění na zdi stálo: "Zákaz kouření".
The notice on...
3/16
+
podlaha
patro, poschodí
dno
sněmovní síň
posluchačstvo, plénum, členstvo
ujmout se slova
srazit k zemi
být naprosto šokován, být uzemněn
floor [flɔː]
j.č.: floor, mn.č.: floors, přít.: floor, 3.os.: floors, průb.: flooring, min.pr.: floored, příč.min.: floored
Musíme vyčistit kuchyňskou podlahu.
We need to...
Žiji ve druhém patře.
I live on...
Jeho návrh bude probrán na plénu.
His proposal will...
Náš ředitel se ujmul slova.
Our director had...
Srazil mě k zemi úderem do hlavy.
He floored me...
Dnešní zprávy mě úplně uzemnily.
I was floored...
4/16
+
okno, okénko
výloha, výklad
volno, volné místo
šance
window [ˈwɪndəʊ]
j.č.: window, mn.č.: windows
Zavři okno, prosím.
Close the window...
Následující pátek bude poslední šance pro podání nových nabídek.
The following Friday...
Vešel oknem.
He went in by the window.
Tato okna jsou vyčištěna jednou za rok.
These windows are cleaned once a year.
Podala mně složku přes okno.
She handed me the file through the window.
Někdo stál u okna.
There was someone standing at the window.
Okno bylo otevřené.
The window was open.
5/16
+
půda
zemina
hlína
špína
zašpinit, ušpinit
soil [sɔɪl]
j.č.: soil, mn.č.: soils, přít.: soil, 3.os.: soils, průb.: soiling, min.pr.: soiled, příč.min.: soiled
Zryli půdu, když připravovali řádky pro zasazení okurek.
They dug over...
Eroze půdy je postupný proces, který může způsobit velké škody.
Soil erosion is...
Jsem naštvaný, protože jsem šlápl do psího hovínka a zašpinil si boty.
I'm angry because...
6/16
+
střecha
zastřešit
vztekat se, zuřit
roof [ruːf]
j.č.: roof, mn.č.: roofs (or rooves), přít.: roof, 3.os.: roofs, průb.: roofing, min.pr.: roofed, příč.min.: roofed
Dokud žiješ pod mou střechou, budeš žít podle mých pravidel.
While you're under my roof, you have to live by my rules.
Upevnili jsme přepravní box na střechu našeho auta.
We fixed a transport box on the roof of our car.
Pravděpodobně máte už zajištěné základní potřeby - jídlo a střechu nad hlavou.
You've probably already got the basics covered - food and a roof over your head.
Náš šéf vyletěl vzteky do stropu, když zjistil, že jsme ztratili 200 zákazníků.
Our boss hit the roof after he found out that we lost 200 customers.
7/16
+
věž
tyčit se, vypínat se
vysílač (televizní, rádiový)
tower [ˈtaʊə]
j.č.: tower, mn.č.: towers, přít.: tower, 3.os.: towers, průb.: towering, min.pr.: towered, příč.min.: towered
Zaznamenali jsme komunikaci mezi kokpitem a řídící věží.
We recorded communications between the cockpit and the control tower.
Hory se majestátně tyčí nad úrodnou citrusovou zemědělskou půdou.
The mountains tower majestically above fertile citrus farmland.
Tento televizní vysílač je více než dvakrát tak vysoký jako Eiffelova věž.
This television tower is more than twice as tall as the Eiffel Tower.
8/16
+
strop
podhled
ceiling [ˈsiːlɪŋ]
j.č.: ceiling, mn.č.: ceilings
Nikdy se moc nerozčiloval.
He never used to hit the ceiling.
Pouze stropní ventilátor se pomalu otáčel.
Just a ceiling fan was slowly turning.
Provázky visely dolů ze stropu.
The strings hung down from the ceiling.
Strop byl tak nízký, že jsem se musel sklonit.
The ceiling was...
Voda začala prosakovat stropem.
Water began to...
9/16
+
schod, schody
schodiště
schodišťový
stair [steə]
j.č.: stair, mn.č.: stairs
Šli jsme nahoru po schodech.
We went up stairs.
Šli jsme dolů po schodech.
We went down stairs.
Náhle se objevila na schodech.
She suddenly appeared...
Zakopl na schodech.
He tripped on...
Chris ztratil rovnováhu a spadl ze schodů.
Chris lost his...
10/16
+
průchod
dveře
doorway [ˈdɔːˌweɪ]
j.č.: doorway, mn.č.: doorways
Prosím neblokujte průchod.
Please don't block...
Doprovodil ji ke dveřím jejího domu.
He walked her...
11/16
+
veranda
krytý přístřešek
krytý vchod
porch [pɔːtʃ]
j.č.: porch, mn.č.: porches
Zejména v létě jsou venkovští lidé často na zahradě nebo na verandě.
Especially in summer,...
Vyklepává koberec na zadní verandě.
She shakes out...
12/16
+
dvorek za domem, zadní dvorek (BrE)
zahrada za domem
backyard [ˈbækˈjɑːd]
j.č.: backyard, mn.č.: backyards
Nalezl ji majitel domu, jak leží v autě na zahradě za domem.
She was discovered...
13/16
+
práh, zápraží (domu)
hranice, práh (intenzity)
threshold [ˈθreʃəʊld]
j.č.: threshold, mn.č.: thresholds
Neodvažuj se překročit můj práh.
Don't you dare...
Podíl mých akcií v naší společnosti klesl pod hranici 5 procent.
My shareholding in...
14/16
+
kachle, kachlička, kachlík
dlaždička, dlaždice
taška
obkládačka
kachličkovat, vydláždit, obložit
tile [taɪl]
j.č.: tile, mn.č.: tiles, přít.: tile, 3.os.: tiles, průb.: tiling, min.pr.: tiled, příč.min.: tiled
V noci musela ze střechy spadnout další taška.
Another tile must have come off the roof in the night.
Mramorový krb má vykachličkovaný okraj.
The marble fireplace...
Nosná konstrukce střechy byla pokryta novými taškami.
The load-bearing framework...
15/16
+
kopule, báň
dóm
dome [dəʊm]
j.č.: dome, mn.č.: domes
Kopuli radnice je možno vidět už z dálky.
The dome of...
16/16
+
schodiště
staircase [ˈsteəˌkeɪs]
j.č.: staircase, mn.č.: staircases
Schodiště se vine vzhůru kolem centrálního pilíře.
The staircase winds...
Podél zadní části domu stavitel navrhl rozbíhající se schodiště, které vede do horních pokojů.
Along the back...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X