Tvary

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/6
+
kruh, kolečko
kružnice
okruh
kroužek
kroužit
dát do kroužku
circle [ˈsɜːkəl]
j.č.: circle, mn.č.: circles, přít.: circle, 3.os.: circles, průb.: circling, min.pr.: circled, příč.min.: circled
Při prvním rozhovoru jsme všichni seděli v kruhu.
At the first...
Toto téma musí být projednáno uvnitř rodinného kruhu.
The subject must...
Měla kruhy pod očima.
She had circles...
Letadlo kroužilo nad Londýnem, aby spálilo palivo před nouzovým přistáním.
The plane circled...
2/6
+
kostka
krychle
třetí mocnina
umocnit na třetí
nakrájet na kostky/kostičky
cube [kjuːb]
j.č.: cube, mn.č.: cubes, přít.: cube, 3.os.: cubes, průb.: cubing, min.pr.: cubed, příč.min.: cubed
Tři na třetí rovná se dvacet sedm.
Three cubed equals...
Kostka je trojrozměrný útvar.
A cube is...
Cibuli nakrájejte najemno na kostky.
Chop the onions...
3/6
+
čtverec
náměstí
kvadrát
pole
čtereční
čtvercový
hranatý
čestný, férový, rovný
dvojmocnina
srovnat (skóre)
square [skweə]
j.č.: square, mn.č.: squares, přít.: square, 3.os.: squares, průb.: squaring, min.pr.: squared, příč.min.: squared
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
Vypočtěte objem kvádru se čtvercovou základnou strany 10 cm a výškou 15 cm.
Calculate the volume...
Zkonstruovali jsme skromný obytný prostor o rozloze 6 metrů čtverečních.
We constructed a...
Charlie má rád vzhled budov na tomto náměstí.
Charlie likes the...
Muž oblečený v bílém laboratorním plášti šel po náměstí a tlačil kočárek.
A man dressed...
4/6
+
koule
oblast, sféra, okruh
sphere [sfɪə]
j.č.: sphere, mn.č.: spheres
Všechny body na kouli jsou ve stejné vzdálenosti od středu.
All points on...
Veškerou práci vykonávají lidé, kteří jsou odborníky v dané oblasti.
All work is...
5/6
+
trojúhelník
triangle [ˈtraɪˌæŋgəl]
j.č.: triangle, mn.č.: triangles
Jaká je definice pravoůhlého trojúhelníku?
What is the...
Uvízli v prostoru známém jako Bermudský trojúhelník.
They got stuck...
Bermudský trojúhelník je nechvalně proslulý počtem lidí, kteří tam zmizeli.
The Bermuda Triangle...
6/6
+
pyramida
jehlan
pyramidový
pyramid [ˈpɪrəmɪd]
j.č.: pyramid, mn.č.: pyramids
Pyramidová hra je navržena tak, aby byla prospěšná pouze pro ty, kteří jsou na jejím vrcholu.
The pyramid scheme...
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X