460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Věda

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/4
+
(pro)zkoumat, (pro)bádat
zabývat se (čím)
pátrat
explore [ɪkˈsplɔː]
přít. prostý: explore, 3. os. j. č.: explores, průb. čas: exploring, prostý min.: explored, příčestí min.: explored
Dvě kosmické lodě Voyager zkoumaly Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.
The two Voyager...
Prozkoumali jsme město na kole.
We have explored...
Prozkoumejte starodávný Egypt prostřednictvím muzejních sbírek a exponátů.
Explore ancient Egypt...
2/4
+
matematika, matika
mathematics [ˌmæθəˈmætɪks]
jedn. číslo: mathematics, množ. číslo: -
Co je tvůj hlavní obor studia, fyzika nebo matematika?
What is your...
Znalost matematiky je pro tuto práci nezbytná.
Knowledge of mathematics...
Jsem dost dobrý na matematiku.
I am rather...
Katedra matematiky dosáhla současného stavu nezávislé katedry v roce 1960.
The Department of...
Myslím, že existuje nějaké spojení mezi hudbou a matematikou.
I think there...
3/4
+
biolog
biologist [baɪˈɒlədʒɪst]
jedn. číslo: biologist, množ. číslo: biologists
Biolog obarvil vzorek předtím, než si ho prohlédl mikroskopem.
The biologist stained...
Jean je biolog zabývající se studiem lišek žijících ve městě.
Jean is a...
4/4
+
elektron
electron [ɪˈlektrɒn]
jedn. číslo: electron, množ. číslo: electrons
Vědci říkají, že vesmír je tvořen protony, neutrony a elektrony.
Scientists say the...
Elektrony aktivují plyn, který vyzařuje energii ve formě světla.
The electrons activate...
Na rozdíl od protonů a elektronů neutrony nemají elektrický náboj.
Unlike protons and electrons, neutrons have no electrical charge.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X