460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Vědní obory

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/6
+
medicína
lékařství
lék
léčit
medicine [ˈmedsɪn]
jedn. číslo: medicine, množ. číslo: medicines, přít. prostý: medicine, 3. os. j. č.: medicines, průb. čas: medicining, prostý min.: medicined, příčestí min.: medicined
Jak mohu získat více informací o studiu lékařství na univerzitě?
How can I...
Potřebujete užívat tento lék po delší dobu.
You need to...
Lék působil jako by byl kouzelný.
The medicine worked as if by magic.
Tento lék je dostupný pouze na lékařský předpis.
This medicine is...
Lék působil rychle.
The medicine acted...
Je tento lék bezpečný pro těhotné ženy?
Is this medicine safe for pregnant women?
Potřebujeme odborné zkušenosti v oblasti všeobecného lékařství nebo interního lékařství.
We need professional...
2/6
+
filozofie
philosophy [fɪˈlɒsəfɪ]
jedn. číslo: philosophy, množ. číslo: philosophies
Paul studoval filozofii na univerzitě a začal kariéru jako spisovatel.
Paul studied philosophy at a university and began a career as a writer.
Filozofií mého otce bylo vždy se starat o zákazníka.
My father's philosophy was always to take care of the customer.
Nemůžeme shrnout celou jeho filozofii do jednoho odstavce.
We can't sum...
Z řecké filozofie přijala křesťanská teologie i nauku o nesmrtelnosti duše.
From Greek philosophy,...
3/6
+
matematika, matika
matematický
math [mæθ]
jedn. číslo: math, množ. číslo: maths
Ne, matematika mi nejde.
No, I'm not...
Cvičení umožní studentům samostatně objevovat nové matematické pojmy.
The exercises let...
V matematice jsem byl vždy nejlepší ze třídy.
I was always...
4/6
+
fyzika
physics [ˈfɪzɪks]
Sheldon předpokládá, že bude nositelem Nobelovy ceny za výzkum v oblasti teoretické fyziky.
Sheldon expects to be the Nobel Prize winner for research in theoretical physics.
Co je tvůj hlavní obor studia, fyzika nebo matematika?
What is your...
Bylo mně nabídnuto místo profesora fyziky.
I was offered...
Hedwig Kohnová získala doktorát z fyziky v roce 1913.
Hedwig Kohn obtained...
Věřím, že tato kniha je doporučenou četbou každého studenta, který se zajímá o fyziku.
I believe that this book is a recommended reading for any scholar interested in physics.
Tento obor zahrnuje prvky chemie, fyziky a strojírenství.
This branch embraces...
5/6
+
biologie
biology [baɪˈɒlədʒɪ]
jedn. číslo: biology, množ. číslo: biologies
Tento kurz vám poskytne základní znalosti biologie.
This course provides...
Studie nyní odhalují, jak je osobnost spojena s mnoha aspekty naší biologie.
The studies are...
Je to největší komprese dat v biologii, jaké jsme kdy byli svědky.
It is the...
6/6
+
chemie
chemie, (silná) vzájemná přitažlivost (mezi lidmi)
chemistry [ˈkemɪstrɪ]
jedn. číslo: chemistry, množ. číslo: chemistries
Leo studoval chemii na univerzitě.
Leo studied chemistry...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X