460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Vesmír

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/8
+
hvězda, hvězdička
hvězda (v hlavní roli)
vynikající, skvělý
hrát v hlavní roli
star [stɑː]
jedn. číslo: star, množ. číslo: stars, přít. prostý: star, 3. os. j. č.: stars, průb. čas: starring, prostý min.: starred, příčestí min.: starred, 2. stupeň: starder, 3. stupeň: starst
Jsou hvězdy v souhvězdí blízko sebe?
Are the stars...
Kolik hvězdiček měl jejich hotel?
How many stars...
Byl vynikající basketbalista.
He was a...
2/8
+
slunce
slunit se, opalovat se
sun [sʌn]
jedn. číslo: sun, množ. číslo: suns, přít. prostý: sun, 3. os. j. č.: suns, průb. čas: sunning, prostý min.: sunned, příčestí min.: sunned
Slunce vychází na východě a zapadá na západě.
The sun rises in the east and sets in the west.
Ráda si opaluje své dlouhé opálené nohy.
She likes sunning her long tan legs.
Slunce zmizelo za obzorem.
The sun disappeared below the horizon.
Slunce je nízko.
The sun is low.
Když slunce zapadá, teplota klesá a když slunce vychází, začne se znovu zvyšovat.
When the sun...
Slunce se vynořilo zpoza mraků.
The sun emerged...
Země se otáčí kolem slunce.
The earth turns...
3/8
+
planeta
planet [ˈplænɪt]
jedn. číslo: planet, množ. číslo: planets
Víme, že existuje osm planet, které obíhají Slunce.
We know that...
Jsme jen jedna z mnoha obývaných planet.
We are only...
Mars je někdy nazýván Červenou planetou.
Mars is sometimes called the Red Planet.
Za pouhých deset let nebudeme mít dostatek jídla k tomu, abychom uživili planetu.
In just a...
Sondy získávají informace o vzdálených planetách.
Probes gather information...
Pečlivě změřil pohyby planet a provedl výpočty.
He carefully measured...
Jak se planeta otepluje, musíme najít něco, co bude stále více účinější.
We need to...
4/8
+
Země(koule), svět
zem, země, hlína, zemina, půda
nora, doupě
uzemnit
earth [ɜːθ]
jedn. číslo: earth, množ. číslo: earths, přít. prostý: earth, 3. os. j. č.: earths, průb. čas: earthing, prostý min.: earthed, příčestí min.: earthed
Po 146 letech, tato událost, známá jako největší show na světě, končí.
After a run...
Bylo to opravdu hlučné a země se mi třásla pod nohama.
It was so...
Zrno bývá zasazeno do zorané hlíny.
The grain is...
5/8
+
vesmír, kosmos
svět (vnitřní)
universe [ˈjuːnɪˌvɜːs]
jedn. číslo: universe, množ. číslo: universes
Několik satelitů je určeno k hledání potenciálního života někde ve vesmíru.
Several satellites are...
Pokusil se objevit něco nového a zajímavého o vesmíru.
He tried to...
Její děti jsou pro ní celý její svět.
Her children are...
6/8
+
měsíc
bloumat, být zasněný
moon [muːn]
jedn. číslo: moon, množ. číslo: moons, přít. prostý: moon, 3. os. j. č.: moons, průb. čas: mooning, prostý min.: mooned, příčestí min.: mooned
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
Kolik měsíců má Jupiter?
How many moons does Jupiter have?
Měsíc stoupal nad stromy.
The moon has risen above the trees.
7/8
+
galaxie
galaxy [ˈgæləksɪ]
jedn. číslo: galaxy, množ. číslo: galaxies
Naše galaxie se nazývá Mléčná dráha.
Our galaxy is...
Všechny objekty jsou v pohybu, od atomů po galaxie.
All objects are...
Při srážce dvou galaxií mohou vzniknout nové hvězdy a planety.
The collision of...
8/8
+
rtuť
Merkur
mercury [ˈmɜːkjʊrɪ]
jedn. číslo: mercury, množ. číslo: mercuries
Jaká je délka dne na Merkuru?
What is the...
Rtuť je tekutá látka.
Mercury is a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X