460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Vjemové smysly

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/7
+
dotek, dotyk
dotknout se, zavadit
dotýkat se
dosáhnout (až kam)
ovlivnit
nepřiblížit se (kvalitou) (v záporu)
cit, hmat
touch [tʌtʃ]
jedn. číslo: touch, množ. číslo: touches, přít. prostý: touch, 3. os. j. č.: touches, průb. čas: touching, prostý min.: touched, příčestí min.: touched
Nedotýkejte se stroje.
Don't touch the...
Dan mi řekl, že se nikdy v životě nedotkl ani kapky alkoholu.
Dan told me...
Sophie je člověk, který nejvíce ovlivnil můj život.
Sophie is the...
Jeho další romány se nikdy nepřiblížily kvalitou jeho prvního románu.
His next novels...
Vibrační nástroje, jako jsou vrtačky, snižují citlivost hmatu v rukou.
Vibrating tools such...
2/7
+
zrak
pohled (na co), podívaná
mířidlo
pamětihodnost, památka
zahlédnout, uvidět
zamířit (pomocí mířidel)
sight [saɪt]
jedn. číslo: sight, množ. číslo: sights, přít. prostý: sight, 3. os. j. č.: sights, průb. čas: sighting, prostý min.: sighted, příčestí min.: sighted
Aloe Vera zlepšuje zrak, ale také léčí další neduhy.
Aloe Vera improves...
Usmívá se při pohledu na hordy jiných běžců běhajících dokola.
She smiles at...
Během cesty do Itálie v minulém roce jsme viděli mnoho památek.
We saw many...
Byli jsme potěšeni, že jsme uviděli překrásné květiny jen pár kroků od stezky.
Just a few...
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
3/7
+
sluch
poslech
slyšení, (pro)jednání
slyšící
hearing [ˈhɪərɪŋ]
jedn. číslo: hearing, množ. číslo: hearings, 2. stupeň: more hearing, 3. stupeň: most hearing
Její sluch se začal zhoršovat.
Her hearing was...
Slyšení bude zkoumat získávání a prodej osobních informací od jejich uživatelů.
The hearing will...
Bylo to vynikající představení pro slyšící i neslyšící publikum.
It was the...
4/7
+
chuť, příchuť
chutnat (po čem)
ochutnat, ochutnávat, zakusit
ochutnání, ochutnávka
degustovat, (o)koštovat
taste [teɪst]
jedn. číslo: taste, množ. číslo: tastes, přít. prostý: taste, 3. os. j. č.: tastes, průb. čas: tasting, prostý min.: tasted, příčestí min.: tasted
Změna vaší chuti během těhotenství je pravděpodobně způsobena hormony.
A change in your taste, during pregnancy is likely caused by hormones.
Každé víno chutná jako víno, ale ne každé pivo chutná jako pivo.
Every wine tastes like wine, but not every beer tastes like beer.
Díky němu jejich národ zakusil radost z nezávislosti.
Thanks to him their nation has tasted the joy of independence.
5/7
+
vonět
páchnout, smrdět, zapáchat
cítit
vůně, (zá)pach
čich
(při)čichnout, přivonět
smell [smel]
jedn. číslo: smell, množ. číslo: smells, přít. prostý: smell, 3. os. j. č.: smells, průb. čas: smelling, prostý min.: smelled (or smelt), příčestí min.: smelled (or smelt)
Voní to dobře, voní to jak čokoláda.
It smells good,...
Lidé si často myslí, že všechny šampony proti lupům páchnou.
People often think...
Zaměstnankyně mně řekla, že cítila z jeho dechu alkohol.
A member of...
Čich jsem ztratil už před lety.
I lost my...
6/7
+
slepý, nevidomý
přehlížet, být nevšímavý
skrýš, úkryt (AmE)
oslepit, oslnit
blind [blaɪnd]
jedn. číslo: blind, množ. číslo: blinds, přít. prostý: blind, 3. os. j. č.: blinds, průb. čas: blinding, prostý min.: blinded, příčestí min.: blinded, 2. stupeň: blinder, 3. stupeň: blindest
Tento postoj zastávají dokonce i lidé, kteří jsou od narození slepí.
This stance is...
Toto zařízení je vyvinuto tak, aby nevidomí lidé mohli určitou formou vidět.
This device is...
Láska je slepá.
Love is blind.
7/7
+
hluchý, neslyšící
deaf [def]
2. stupeň: deafer, 3. stupeň: deafest
Byl hluchý od narození.
He has been...
Je z 50% hluchá na pravé ucho.
She is 50%...
Bedřich Smetana ve svém pozdějším věku ohluchl.
Bedrich Smetana went deaf in his later years.
Myslím, že musí být slepá, hluchá nebo prostě natvrdlá.
I think she...
Musel bys být hluchý, abys neslyšel hněv v jeho hlase.
You'd have to...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X