Zbraně

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/12
+
zbraň, pistole, puška
střelec, pistolník
šlápnout, dupnout na plyn
předčasně vystartovat
trvat na svém
gun [gʌn]
j.č.: gun, mn.č.: guns, přít.: gun, 3.os.: guns, průb.: gunning, min.pr.: gunned, příč.min.: gunned
Chlapec měl stříkací pistoli.
The boy had...
Musel jsi opravdu dupnout na plyn, aby ses sem dostal včas.
You must have...
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
2/12
+
zbraň
weapon [ˈwepən]
j.č.: weapon, mn.č.: weapons
Bylo zapotřebí určité snahy k získání jeho otisků prstů z vražedné zbraně.
Some effort was...
Jaderné zbraně jsou nejnebezpečnějšími zbraněmi na zemi.
Nuclear weapons are...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Krátce poté obě země vyvinuly dokonce ještě účinnější zbraně známé jako "vodíkové bomby".
Not long after...
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
Mám podezření, že zbraní byl těžký kovový nástroj s ostrou hranou.
I suspect the weapon was a heavy metal instrument with a sharp edge.
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
3/12
+
bomba, puma
bombardovat
bomb [bɒm]
j.č.: bomb, mn.č.: bombs, přít.: bomb, 3.os.: bombs, průb.: bombing, min.pr.: bombed, příč.min.: bombed
Oblast byla evakuována, když puma explodovala.
The area was being evacuated when the bomb exploded.
Londýn byl těžce bombardován během leteckých útoků od září 1940 do května 1941.
London was heavily bombed during air attacks from September 1940 to May 1941.
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
4/12
+
nůž, čepel
krájet, řezat
bodnout, pořezat
knife [naɪf]
j.č.: knife, mn.č.: knives, přít.: knife, 3.os.: knifes, průb.: knifing, min.pr.: knifed, příč.min.: knifed
Pořezal jsem se kapesním nožem když mně bylo 6 roků.
I cut myself...
Chceš to jíst vidličkou a nožem nebo lžící.
Do you want...
Dvakrát bodla svého partnera do nohy.
She knifed her...
5/12
+
můj, moje, moji
důl
mina
(vy)těžit, (vy)dolovat
zaminovat
mine [maɪn]
j.č.: mine, mn.č.: mines, přít.: mine, 3.os.: mines, průb.: mining, min.pr.: mined, příč.min.: mined
Tvůj názor není můj.
Your opinion is...
Její děti jsou stejného věku jako moje.
Her children are...
Můj přítel jednou dal moji fotografii na Instagram.
A friend of...
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
Vedoucí vozidlo najelo na minu a šest vojáků bylo zabito.
The leading vehicle...
V současné době už asi měsíc těžím bitcoiny.
Currently I have...
6/12
+
raketa
střela
raketový
vržený přemět
missile [ˈmɪsaɪl]
j.č.: missile, mn.č.: missiles
Během studené války byl v této oblasti umístěn obrovský arzenál jaderných raket.
During the Cold...
Bylo oznámeno, že v jejich městě bude umístěna raketová základna.
Their city was...
Začali házet různé předměty, jako jsou kameny, láhve a další věci.
They started throwing...
7/12
+
meč
kord
sword [sɔːd]
j.č.: sword, mn.č.: swords
Meč je vyroben především ze železa.
A sword is...
Probodl svého protivníka mečem.
He ran his...
Jeho zákaz muže mít i obrácený účinek.
His ban can...
8/12
+
puška, kulovnice, ručnice
(rychle) prohledat, prohrabat
(vy)krást, vybrakovat
rifle [ˈraɪfəl]
j.č.: rifle, mn.č.: rifles, přít.: rifle, 3.os.: rifles, průb.: rifling, min.pr.: rifled, příč.min.: rifled
Když je jelen oslněn ostrým světlem, jiná osoba čekající s puškou jej zastřelí.
When a deer is dazzled by the bright light, another person waiting with a rifle shoots it dead.
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
9/12
+
luk
úklona, poklona
uklonit se, sklonit se
ohnout, ohýbat
smyčec
oblouk
motýlek (oblečení)
mašle
vyhovět (požadavku)
ustoupit (nátlaku)
bow [baʊ]
j.č.: bow, mn.č.: bows, přít.: bow, 3.os.: bows, průb.: bowing, min.pr.: bowed, příč.min.: bowed
Stříleli šípy z luků.
They fired arrows...
Princ George se bude muset královně poklonit, ale princezna Charlotte ne.
Prince George will...
Tento houslový smyčec je vyroben z nejkvalitnějších materiálů.
This violin bow...
10/12
+
automatický, samočinný
bezděčný, neuvědomělý
automatická zbraň, samopal
automatic [ˌɔːtəˈmætɪk]
j.č.: automatic, mn.č.: automatics
Vyvolává to automatickou reakci, kterou bychom vědomě neudělali.
It triggers an...
Musel jsem to udělat dvakrát, protože jsem zapomněl vypnout automatické aktualizace.
I had to...
Automatický identifikační systém je relativně nedávné zařízení.
Automatic Identification System...
Chci se naučit používat automatickou pračku.
I want to...
Můj manžel nevěděl, jak vyprat prádlo v automatické pračce.
My husband didn't know how to wash laundry in an automatic washing machine.
Chcete manuální nebo automatickou převodovku?
Do you want...
11/12
+
pistole, revolver
pistol [ˈpɪstəl]
j.č.: pistol, mn.č.: pistols
Nosím pistoli v kapse.
I carry the...
Měl u sebe rádio, pistoli a kyanidovou kapsli.
He was equipped...
12/12
+
brokovnice
kulovnice
shotgun [ˈʃɒtˌgʌn]
j.č.: shotgun, mn.č.: shotguns
Scott použil na zabití nového přítele své expartnerky brokovnici s uříznutou hlavní.
Scott used a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X