460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Číslovky

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/58
+
tucet, dvanáct
dozen [ˈdʌzən]
Koupil jsem tucet vajec, abych udělal omelety.
I bought a...
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
Tým vědců důkladně vyčistil tucet pláží kolem břehů Ženevského jezera.
A team of...
2/58
+
dvakrát
dvojnásobně
twice [twaɪs]
Musel jsem to udělat dvakrát, protože jsem zapomněl vypnout automatické aktualizace.
I had to...
Je to nejméně dvakrát větší než ten další.
It is at...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Říkala nám tu samou historku dvakrát.
She told us the same story twice.
Po tom, co dvakrát vedli, prohráli 2:3.
After leading twice, they went down 2-3.
Abychom se tam dostali musíme dvakrát přestupovat.
We have to change trains twice to get there.
Mluvím s ní telefonicky asi dvakrát denně.
I speak to...
3/58
+
čtvrtý
čtvrtina
za čtvrté
fourth [fɔːθ]
Elliot, který měl dosud nejvíce bodů, skončil v tomto závodě čtvrtý hned před Owenem.
Point leader Elliot...
Zabírá asi jednu čtvrtinu souše na zemi.
It covers about...
Vypil jsem tři čtvrtiny láhve.
I drank out...
4/58
+
spousta, mnoho, hodně
velmi, velice
lots [lɒts]
Brambory obsahují mnoho kalorií.
Potato contain a lot of calories.
Bylo hodně práce, kterou bylo potřeba rychle udělat.
There was a lot to do in a very short time.
Sam se velmi podobá svému otci.
Sam looks a lot like his father.
5/58
+
mít za povinost
mělo by, měli by
nula (vulg.)
ought [ɔːt]
Aaron asi není tak slavný, jako by měl být.
Aaron is probably...
A proto by se každý měl snažit posuzovat věci takové, jaké jsou.
And therefore everyone...
Ach bože, opravdu bych měla něco udělat.
Oh dear, I...
6/58
+
hostitel, pořadatel
hostit, pohostit
uspořádat, pořádat
mnoho, spousta, hromada
host [həʊst]
jedn. číslo: host, množ. číslo: hosts, přít. prostý: host, 3. os. j. č.: hosts, průb. čas: hosting, prostý min.: hosted, příčestí min.: hosted
Náš hostitel nás při příjezdu pozdravil a byl velmi srdečný.
Our host greeted...
Paříž se stane jen druhým městem, které bude hostit olympijské hry třikrát.
Paris will become...
Mnoha úmrtím kvůli spoustě nemocí mohlo být zabráněno očkováním.
Many deaths from...
7/58
+
spousta, nadbytek, dost
blahobyt, hojnost, dostatek
plenty [ˈplentɪ]
Je zde spousta další práce, která je potřeba udělat.
There is plenty...
Neboj se zlatíčko, zbude toho pro tebe hodně.
Don't worry, ducky,...
Máme dost času.
We have plenty...
Samozřejmě, její program je dost nabitý.
Of course, her...
8/58
+
patý
pětina
fifth [fɪfθ]
V roce 1599 Shakespeare napsal svou hru "Henry pátý".
In 1599 Shakespeare...
Posilovna se nachází v pátém patře sportovního a zábavního centra.
The fitness room...
Prodal pětinu zlatých rezerv své země za hotovost.
He sold a...
9/58
+
nula
nulový
nic, žádný
zero [ˈzɪərəʊ]
Objevil jsem několik triků, které mi pomohly stát se z ničeho hrdinou.
I discovered a few tricks that helped me go from zero to hero.
To mi nedává žádný smysl.
That makes zero sense to me.
Nyní jsou dva stupně pod nulou.
It is two degrees below zero now.
Teplota by mohla klesnout pod nulu.
The temperature could...
A proto je výchozí hodnota nastavena na nulu.
This is why...
Nemáme žádnou toleranci pro sexuální obtěžování.
We have zero...
Teplota rychle klesá pod nulu.
Temperature is plummeting...
10/58
+
šestý
šestina
sixth [sɪksθ]
Je to v šestém patře. Jedeme výtahem.
It's on the...
Jeho páteční zlato znamená jeho šestý titul na mistrovství světa.
Friday's gold marks his sixth title at the World Championships.
11/58
+
osmý
osmina
oktáva (hud.)
eighth [eɪtθ]
jedn. číslo: eighth, množ. číslo: eighths
To je osmý zázrak světa.
It is the...
Dva dny potom, co si zlomil kost ruky a zápěstí, závodil a skončil osmý.
He raced two...
12/58
+
dvě třetiny
dvoutřetinový
two-thirds [tuː θɜːd]
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Dvě třetiny obyvatel zde není dosud připojeno k internetu.
Two-thirds of the...
13/58
+
dvacátý
twentieth [ˈtwentɪəθ]
Já a Kim jsme oslavili naše dvacáté výročí svatby.
I and Kim celebrated our twentieth wedding anniversary.
Tokio bylo ve dvacátém století dvakrát zničeno, jednou zemětřesením a jednou válkou.
Tokyo was destroyed twice in the twentieth century, once by an earthquake, and once by war.
14/58
+
jedna třetina
one-third [wʌn θɜːd]
Jedna třetina vězňů je neodsouzená a čeká na soudní proces.
One-third of prisoners...
Cizinci tvoří více než třetinu pracovníků v zemědělství.
Foreigners make up over one-third of the agricultural workers.
Pozoruhodné je, že třetina studentů neplatí žádné školné.
It is noteworthy...
15/58
+
za druhé
secondly [ˈsekəndlɪ]
Za prvé, je to drahé a za druhé, je to příliš pomalé.
Firstly, it's expensive, and secondly, it's too slow.
Za druhé musí být toto sdělení veřejné.
Secondly, this communication must be public.
Zaprvé nemáme dost peněz a zadruhé nemáme dost času.
To start with,...
16/58
+
desátý
desetina
tenth [tenθ]
Říjen je desátý měsíc v roce.
October is the...
Brian dostává desetinu zisku.
Brian receives a...
17/58
+
devatenáctý
nineteenth [ˌnaɪnˈtiːnθ]
Tato oblast byla osídlena Holanďany v devatenáctém století.
This region was...
Tento zvyk zanikl v devatenáctém století.
This custom died...
18/58
+
několikrát, vícekrát
several times [ˈsevrəl taɪms]
Už to udělal několikrát.
He has done it several times.
Svědkyně vypověděla, že viděla, jak obžalovaný oběť několikrát bodl.
The witness testified...
Pro někoho není neobvyklé, že několikrát změní zaměstnání.
It's not uncommon...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X