460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Nepravidelná slovesa

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/162
+
mít, vlastnit
vyjadřuje předpřítomný čas
have [hæv]
přít. prostý: have [hæv], 3. os. j. č.: has, průb. čas: having, prostý min.: had [hæd], příčestí min.: had [hæd]
Nemáme čas.
We have no time.
Máme čas.
We have time.
Měl jsem psa.
I had a dog.
2/162
+
vidět, uvidět
spatřit
chápat, pochopit, rozumět
vnímat, považovat
navštívit
potkat
see [si:]
přít. prostý: see, 3. os. j. č.: sees, průb. čas: seeing, prostý min.: saw [sɔː], příčestí min.: seen [si:n]
Rád jí vidím.
I like to see her.
Celý svět to může vidět.
The whole world can see it.
Ráda tě zase vidím.
It's good to see you again.
Není těžké pochopit, jak to funguje.
It's not hard to see how it works.
3/162
+
(u)dělat, činit
provést, uskutečnit
způsobit, napáchat
pomocné sloveso (otázky)
pomocné sloveso (zápory)
pomocné sloveso (minulý čas)
do [duː]
přít. prostý: do, 3. os. j. č.: does, průb. čas: doing, prostý min.: did, příčestí min.: done
Nikdo nám nebude říkat, co máme dělat.
We will not be told what to do.
Udělám to.
I'll do it.
Jak se to dělalo?
How was it done?
Jsme hotovi!
We are done!
Neznám ho tak, jak jsem si myslela.
I don't know him as I think I did.
4/162
+
platit, zaplatit
splatit, vyrovnat
vyplatit (se)
mzda, plat, výplata
věnovat (pozornost ap,)
pay [peɪ]
jedn. číslo: pay, množ. číslo: pays, přít. prostý: pay, 3. os. j. č.: pays, průb. čas: paying, prostý min.: paid [peɪd], příčestí min.: paid [peɪd]
Pravdou je, že nezaplatil daně.
The truth is that he did not pay taxes.
Zaplatil jsem mu v hotovosti.
I paid him in cash.
Nikdy se nevyplácí podstoupit toto riziko.
It never pays to take this risk.
Moje mzda je dobrá.
My pay is good.
5/162
+
moci
umět, dokázat, dovést
smět
konzerva, plechovka
can [kən]
jedn. číslo: can, množ. číslo: cans, přít. prostý: can, 3. os. j. č.: cans, průb. čas: canning, prostý min.: could [kʊd], příčestí min.: -
Můžete si být jistý.
You can be sure.
Mohl bych jít ven.
I could go out.
Můžu ti pomoci?
Can I help you?
Mám konzervu s fazolemi.
I have a can of beans.
6/162
+
vědět, znát
umět
know [nəʊ]
přít. prostý: know, 3. os. j. č.: knows, průb. čas: knowing, prostý min.: knew [nu:], příčestí min.: known [noun]
Každý to .
Everybody knows that.
Nic o něm nevím.
I don't know anything about him.
Víme, jak mnoho toho nevíme.
We know how much we don't know.
Jak mám mluvit s dívkou, kterou neznám?
How do I talk to a girl without knowing her?
7/162
+
nechat
dovolit, umožnit
teč
pustit, upustit
ať, nechť
let [let]
jedn. číslo: let, množ. číslo: lets, přít. prostý: let, 3. os. j. č.: lets, průb. čas: letting, prostý min.: let [let], příčestí min.: let [let]
Nechte mě to vysvětlit.
Let me explain it.
Pojďmě.
Let's go.
Nemůžeme dovolit, aby se to stávalo novinářům, nikomu.
We can not let this happen to reporters, to anybody.
Přidali jsme další možnost, která umožní lidem používat na svých trasách veřejnou dopravu.
We added another option to let people use public transport on their routes.
První servis byl teč.
The first serve was a let.
Nepustila mě do domu.
She didn't let me into the house.
8/162
+
říci
prohlásit
say [seɪ]
přít. prostý: say, 3. os. j. č.: says, průb. čas: saying, prostý min.: said [sed], příčestí min.: said [sed]
Kdo to řekl?
Who said that?
Nikdy nezapomeň říci "prosím" a "děkuji".
Never forget to say "Please" and "Thank you".
Nic jsem na to neřekl.
I said nothing to it.
9/162
+
myslet
domnívat se, myslet si
rozvažovat, přemýšlet
uvažovat, zvažovat
think [θɪŋk]
přít. prostý: think, 3. os. j. č.: thinks, průb. čas: thinking, prostý min.: thought [θɔ:t], příčestí min.: thought [θɔ:t]
Myslíte si, že bychom měli zavolat policii?
Do you think we should call the police?
Tak to si nemyslím.
I don't think so.
Přemýšlela jsem o tom celou noc.
I was thinking about it all night.
Přemýšlela jsem o její situaci.
I thought about her situation.
Přemýšlela jsem, co se stalo.
I thought about what had happened.
10/162
+
najít
objevit
vypátrat, objevit
zjistit
uvědomit (si)
připadat, připadnout (co/kdo komu jaké)
ocitnout se
nález, objev
uvádět
find [faɪnd]
jedn. číslo: find, množ. číslo: finds, přít. prostý: find, 3. os. j. č.: finds, průb. čas: finding, prostý min.: found [faʊnd], příčestí min.: found [faʊnd]
Kdo to našel?
Who found it?
Našel jsem to.
I have found it.
Zjistíte, že vaše paměť na věci, které jste se právě naučili, je mnohem lepší.
You'll find that your memory of the facts you have just learnt is far better.
Připadá mi úžasné, že moji kolegové jsou tak ochotni mi pomoci.
I find it amazing that my colleagues are so willing to help me.
Ve zprávě se uvádí, že 95 procent respondentů o tom vědělo.
The report found that 95 percent of respondents were aware of it.
11/162
+
světlo
světlý
lehký
zapálit
osvětlit
light [laɪt]
jedn. číslo: light, množ. číslo: lights, přít. prostý: light, 3. os. j. č.: lights, průb. čas: lighting, prostý min.: lit [lɪt], příčestí min.: lit [lɪt], 2. stupeň: lighter, 3. stupeň: lightest
Stále je tu světlo, které na mě svítí.
There is still a light that shines on me.
Měla lehké letní šaty.
She had a light summer dress.
Moje taška je docela lehká.
My bag is quite light.
Nemáte oheň, prosím?
Have you got a light, please?
Zapal oheň.
Light a fire.
12/162
+
jit
jet
go [gəʊ]
přít. prostý: go [ɡəʊ], 3. os. j. č.: goes [ɡəʊz], průb. čas: going [ˈɡəʊ.ɪŋ], prostý min.: went [went], příčestí min.: gone [ɡɒn]
Šli jsme nahoru po schodech.
We went up stairs.
Budeš potrestán. Tak to chodí.
You will be punished. So it goes.
Šli jsme dolů po schodech.
We went down stairs.
Jede tento vlak do Prahy?
Does this train go to Prague?
13/162
+
obdržet
dostat
chytit, dopadnout
mít, vlastnit
začínat mít, nabývat, měnit stav
přesvědčit
chápat, rozumět
get [ɡet]
přít. prostý: get, 3. os. j. č.: gets, průb. čas: getting, prostý min.: got [ɡɒt], příčestí min.: got [ɡɒt] (gotten ['gɒtn] - Canada)
Kolik dostal za své auto?
How much did he get for his car?
Podařilo se mi udělat všechny domácí úkoly.
I managed to get all my homework done.
Pes šel 10 mil, aby se dostal domů.
The dog walked 10 miles to get home.
Pokud se dostanete na určitou úroveň, dostanete odměnu.
If you get to a certain level you will get a reward.
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Právě do mě narazil jelen.
I just got hit by a deer.
Policie dopadla muže, který to udělal.
The police got the man who did it.
Počkají, až bude starší.
They will wait until she gets older.
Řekla mi, že můj pes náhle onemocněl.
She said that my dog suddenly got sick.
Zhoršuje se to.
It gets worse.
Připrav se.
Get ready.
Začni už něco dělat.
Get busy.
Amber mě přesvědčila, abych jí dal své PIN číslo.
Amber got me to give her my PIN number.
Nerozuměl jsem její řeči.
I didn't get her speech.
Nechápejte mě špatně.
Don't get me wrong.
Chápu to.
I get it.
14/162
+
dělat
vyrobit, vytvářet
přimět, přinutit, donutit
make [meɪk]
přít. prostý: make, 3. os. j. č.: makes, průb. čas: making, prostý min.: made [meɪd], příčestí min.: made [meɪd]
Často děláme špatná rozhodnutí, když jsme ve skupině.
We often make bad decisions when we are in a group.
Jeho posláním bylo vytvářet historii.
He was on a mission to make history.
Rozplakal mě.
He made my cry.
Přesvědčil mě, že kouzla existují.
He made me believe magic existed.
Dělá se ti z nich špatně?
Do they make you feel sick?
15/162
+
říci
povědět
vyprávět
nařidit, přikázat
rozlišit, rozeznat, poznat
tell [tel]
přít. prostý: tell, 3. os. j. č.: tells, průb. čas: telling, prostý min.: told [tould], příčestí min.: told [tould]
Kdo ti o tom řekl?
Who told you about it?
Komu jsi o tom řekl?
Who did you tell about it?
Jak rozlišit kopii od originálu?
How do you tell a copy from the original?
16/162
+
jit
přijít
dojít, dorazit
dosahovat, sahat
přijet
come [kʌm]
přít. prostý: come, 3. os. j. č.: comes, průb. čas: coming, prostý min.: came [keɪm], příčestí min.: come [kʌm]
Pojď s námi.
Come with us.
Pojď sem!
Come here!
Přijeli jsme autem.
We came by car.
17/162
+
jíst
sníst
najíst se
žrát
jídlo
eat [i:t]
přít. prostý: eat, 3. os. j. č.: eats, průb. čas: eating, prostý min.: ate [eɪt], příčestí min.: eaten ['i:tn]
Ráda jím jablka.
I like to eat apples.
Isabella nejí maso.
Isabella doesn't eat meat.
Včera jsme jedli pozdě.
We ate late yesterday.
Jak se to ?
How do you eat it?
Čím se to ? Vidličkou?
What do you eat it with? A fork?
18/162
+
znamenat
myslet
mínit
střed, průměr
střední, průměrný
prostředek, způsob
sprostý, zákeřný
skoupý, lakomý
mean [miːn]
jedn. číslo: mean, množ. číslo: means, přít. prostý: mean, 3. os. j. č.: means, průb. čas: meaning, prostý min.: meant [ment], příčestí min.: meant [ment], 2. stupeň: meaner, 3. stupeň: meanest
Můžete nám říct, co to znamená, prosím.
Can you tell us what it means please.
Co to znamená?
What does that mean?
Říkají všechno, co si myslí?
Do they say all what they mean?
Co tím myslíš?
What do you mean?
19/162
+
běžet, utíkat
táhnout, ubíhat
jízda, cesta
řídit, vést
téci
run [rʌn]
jedn. číslo: run, množ. číslo: runs, přít. prostý: run, 3. os. j. č.: runs, průb. čas: running, prostý min.: ran [ræn], příčestí min.: run [rʌn]
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Přišla jsem pozdě na oběd, protože schůzka trvala dlouho.
I showed up late for lunch because a meeting ran long.
Ona řídí zemi.
She runs the country.
20/162
+
vzít, brát
převzít, přijmout
ukrást
zabrat
udělat, provést
zajít
záběr
zabrat (čas), trvat (dobu)
vyžadovat, být potřeba
take [teɪk]
jedn. číslo: take, množ. číslo: takes, přít. prostý: take, 3. os. j. č.: takes, průb. čas: taking, prostý min.: took [tʊk], příčestí min.: taken ['teɪkən]
Když se rozvedli, jeho žena si vzala všechno.
When they got divorced, his wife took everything.
Ano, vezmu si to.
Yes, I'll take it.
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Vezměte si Petra. Běžně chodí místo aby řídil.
Take Peter. He walks routinely instead of driving.
Bylo něco ukradeno?
Has anything been taken?
Nesdělil žádné podrobnosti o tom, jaké kroky by mohl podniknout.
He gave no details of what action he might take.
Ale nezašli někteří z těchto aktivistů příliš daleko?
But are some of those activists taking it too far?
V mém věku, když onemocníte, tak to trvá nějakou dobu, než se zotavíte.
At my age, when you get sick, it takes a while to recover.
Celé to trvalo přesně 15 minut.
It all took exactly 15 minutes.
Pro jejich vybudování jsou potřeba odborné znalosti a investice.
It takes expertise and investment to build them.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X