Armáda

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/36
+
vojenský, armádní
armáda, vojsko
military [mɪlɪ.təri]
2. st.: more military, 3. st.: most military
Před pěti lety jsem začal svoji vojenskou kariéru.
I started my...
Vojáci pochodovali během vojenské přehlídky.
The soldiers marched...
Kolik vám bylo, když jste narukoval do armády?
How old were...
2/36
+
obrana
obhajoba
ozbrojená složka
defense [dɪˈfens]
j.č.: defense, mn.č.: defenses
Musíme zvýšit vládní výdaje na obranu.
We must increase...
Nemluvě o tom, že byl velmi nadstandardně podporován ministerstvem obrany.
Not to mention,...
Podporujeme právo na sebeobranu, které je základním lidským právem.
We support the...
3/36
+
soukromý, privátní
osobní, vlastní
klidný, uzavřený
vojín
private [ˈpraɪvɪt]
j.č.: private, mn.č.: privates, 2. st.: more private, 3. st.: most private
Tuto kancelář používáme pouze pro soukromé diskuse.
We use this...
Můj osobní názor je, že to byla chyba.
My private opinion...
Ryan je velmi uzavřený člověk.
Ryan is a...
Splňte rozkaz, vojíne!
Fulfill order, Private!
4/36
+
spor, hádka
zápasit, rvát se, bojovat
bránit
hádat se, přít se
boj, bojování
rvačka
fight [faɪt]
j.č.: fight, mn.č.: fights, přít.: fight, 3.os.: fights, průb.: fighting, min.pr.: fought [fɔ:t], příč.min.: fought [fɔ:t]
Naše armáda musí bojovat s nepřítelem.
Our army has...
Doufám, že se nebudete hádat před dětmi.
I hope you...
Policie vyšetřuje boj mezi gangy.
Police are investigating...
Možná vyhrajeme, možná prohrajeme, ale budeme bojovat.
Maybe we win,...
5/36
+
útok, napadení, přepadení
zaútočit, útočit, napadat, napadnout
záchvat
vztekat se, dostat záchvat
srazit
pustit se, vrhnout se
kritizovat
attack [əˈtæk]
j.č.: attack, mn.č.: attacks, přít.: attack, 3.os.: attacks, průb.: attacking, min.pr.: attacked, příč.min.: attacked
Byl zraněn při útoku.
He was injured...
Tato nemoc napadá imunitní systém těla.
This disease attacks...
Hladový muž se vrhnul na jídlo.
The starving man...
Napsala článek, který kritizoval politiky.
She wrote an...
6/36
+
zbraň, pistole, puška
střelec, pistolník
šlápnout, dupnout na plyn
předčasně vystartovat
trvat na svém
gun [gʌn]
j.č.: gun, mn.č.: guns, přít.: gun, 3.os.: guns, průb.: gunning, min.pr.: gunned, příč.min.: gunned
Chlapec měl stříkací pistoli.
The boy had...
Musel jsi opravdu dupnout na plyn, aby ses sem dostal včas.
You must have...
Trvali na svém a odmítli se podřídit.
They stuck to...
7/36
+
strategie
strategy [ˈstrætɪdʒɪ]
j.č.: strategy, mn.č.: strategies
Víš jaký je rozdíl mezi strategií a taktikou?
Do you know the difference between strategy and tactic?
Nepotřebujete opravdu velký rozpočet, tato strategie funguje i s malými investicemi.
You don't need...
Naše strategie už začíná plodit ovoce.
Our strategy is...
Tato strategie se vyplácí.
The strategy is...
Potřebujeme navrhnout marketingovou strategii pro novou produktovou řadu.
We need to design a marketing strategy for the new product line.
Musíme promyslet strategii propagace našeho nového produktu.
We have to...
8/36
+
generál
obecný, všeobecný
celkový, souhrnný
smíšený
general [ˈdʒenrəl]
j.č.: general, mn.č.: generals, 2. st.: more general, 3. st.: most general
V této bitvě byl velící generál.
He was the...
To je obecný názor.
It is the...
Můj celkový dojem z ní je dobrý.
My general impression...
Celková nálada lidí v naší zemi není dobrá.
The general mood...
9/36
+
zbraň
weapon [ˈwepən]
j.č.: weapon, mn.č.: weapons
Bylo zapotřebí určité snahy k získání jeho otisků prstů z vražedné zbraně.
Some effort was...
Jaderné zbraně jsou nejnebezpečnějšími zbraněmi na zemi.
Nuclear weapons are...
Výroba chemických zbraní je zakázána.
The production of...
Krátce poté obě země vyvinuly dokonce ještě účinnější zbraně známé jako "vodíkové bomby".
Not long after...
Znemožňují jim zastavit šíření zbraní hromadného ničení.
They make it...
Mám podezření, že zbraní byl těžký kovový nástroj s ostrou hranou.
I suspect the weapon was a heavy metal instrument with a sharp edge.
Máme záznam jeho prvního zadržení za nedovolené držení zbraní.
We have a...
10/36
+
oddíl, jednotka
vojáci, vojsko
tlupa, houf, skupina
táhnout, odtáhnout
chodit v davech, houfech
troop [truːp]
j.č.: troop, mn.č.: troops, přít.: troop, 3.os.: troops, průb.: trooping, min.pr.: trooped, příč.min.: trooped
Mechanizovaná jednotka dostala rozkaz, aby se přesunula do bojové linie.
The mechanised troop...
Do konce války zemřelo v boji 46 000 amerických vojáků.
By the end...
Davy dětí v karnevalových kostýmech přišly do školy.
Children trooped into...
11/36
+
voják
sloužit v armádě
soldier [ˈsəʊldʒə]
j.č.: soldier, mn.č.: soldiers, přít.: soldier, 3.os.: soldiers, průb.: soldiering, min.pr.: soldiered, příč.min.: soldiered
Vojáci pochodovali do dalšího města.
The soldiers marched to the next town.
Paul sloužil v armádě v posledních třech letech.
Paul has been soldiering for the last three years.
Ve svém románu se zaměřil na životy vojáků.
He centered his...
Vojáci si rychle podrobili místní obyvatele.
The soldiers quickly subjected the local people.
Vojáci prošli kolem.
The soldiers marched...
Vojáci musí poslouchat rozkazy.
Soldiers must obey...
Vojáci byli rozmístěni kolem letiště.
Soldiers were stationed...
12/36
+
výstřel
střela
záběr
snímek
rána
varování, výstraha
injekce, očkování
panák, frťan
střelec
pokusit se, zkoušet
postřelený
šance
shot [ʃɒt]
j.č.: shot, mn.č.: shots, přít.: shot, 3.os.: shots, průb.: shotting, min.pr.: shotted, příč.min.: shotted, 2. st.: more shot, 3. st.: most shot
Vše proběhlo bez jediného výstřelu.
All done without a shot being fired.
To byla parádní střela Maradony!
That was a great shot by Maradona!
Doktor mně dal injekci.
The doctor gave me a shot.
Vypil čtyři panáky whisky.
He drank four shots of whiskey.
Jsem dobrý střelec.
I am a good shot.
Dostal jsem šanci vyrábět své vlastní pivo.
I got a shot at making my own beer.
13/36
+
bitva
boj
zápas
spor, hádka
bojovat
battle [ˈbætəl]
j.č.: battle, mn.č.: battles, přít.: battle, 3.os.: battles, průb.: battling, min.pr.: battled, příč.min.: battled
Na každé tři zabité vojáky v bitvě, pět dalších zemřelo na nemoci.
For every three...
Hádky o skutečnou rovnost mezi pohlavími se odehrávají všude.
The battles for...
Joseph bojoval proti této nemoci dva roky.
Joseph battled the...
14/36
+
armáda, vojsko
armádní, vojenský
army [ˈɑːmɪ]
j.č.: army, mn.č.: armies
Alexander se musel naučit, jak vést armády do bitev.
Alexander had to...
Máme armádu právníků na naší straně, abychom chránili naše zájmy.
We have an...
Paul sloužil v armádě během 2. světové války.
Paul served in...
15/36
+
nepřítel
odpůrce (při rozvodu)
nepřátelský
enemy [ˈenəmɪ]
j.č.: enemy, mn.č.: enemies, 2. st.: more enemy, 3. st.: most enemy
Během pěti let si udělala spoustu nepřátel a učinila několik sporných rozhodnutí.
In five years...
Nejvyšší priorita pro ně byla porážka jejich úhlavního nepřítele.
They gave the...
Mluvte dobře o svém příteli, o svém nepříteli neříkejte nic.
Speak well of...
16/36
+
bomba, puma
bombardovat
bomb [bɒm]
j.č.: bomb, mn.č.: bombs, přít.: bomb, 3.os.: bombs, průb.: bombing, min.pr.: bombed, příč.min.: bombed
Oblast byla evakuována, když puma explodovala.
The area was being evacuated when the bomb exploded.
Londýn byl těžce bombardován během leteckých útoků od září 1940 do května 1941.
London was heavily bombed during air attacks from September 1940 to May 1941.
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
17/36
+
můj, moje, moji
důl
mina
(vy)těžit, (vy)dolovat
zaminovat
mine [maɪn]
j.č.: mine, mn.č.: mines, přít.: mine, 3.os.: mines, průb.: mining, min.pr.: mined, příč.min.: mined
Tvůj názor není můj.
Your opinion is...
Její děti jsou stejného věku jako moje.
Her children are...
Můj přítel jednou dal moji fotografii na Instagram.
A friend of...
Upozornili na potenciálně katastrofický dopad plánovaného zlatého dolu v chráněném území.
They warned of...
Vedoucí vozidlo najelo na minu a šest vojáků bylo zabito.
The leading vehicle...
V současné době už asi měsíc těžím bitcoiny.
Currently I have...
18/36
+
raketa
střela
raketový
vržený přemět
missile [ˈmɪsaɪl]
j.č.: missile, mn.č.: missiles
Během studené války byl v této oblasti umístěn obrovský arzenál jaderných raket.
During the Cold...
Bylo oznámeno, že v jejich městě bude umístěna raketová základna.
Their city was...
Začali házet různé předměty, jako jsou kameny, láhve a další věci.
They started throwing...
19/36
+
ozbrojený
vyzbrojený
armed [ɑːmd]
2. st.: more armed, 3. st.: most armed
Během přepadení dva ozbrojení a maskovaní muži požadovali šperky.
During the hold-up,...
Ticho bylo přerušilo náhlým příchodem skupiny ozbrojených mužů.
The silence was...
Bradley je veterán ozbrojených sil USA.
Bradley is a veteran of the U.S. Armed Forces.
20/36
+
ústředí, hlavní sídlo, centrála
velitelství, štáb
headquarters [ˌhedˈkwɔːtəz]
j.č.: headquarters, mn.č.: headquarters
Hlavní evropské sídlo společnosti Google se nachází v Dublinu.
Google's European headquarters...
Naše bitevní loď vyhodila do vzduchu nepřátelské velitelství.
Our gunship blasted...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X