460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Armáda

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/45
+
bojovník
stíhačka
zápasník
fighter [ˈfaɪtə]
jedn. číslo: fighter, množ. číslo: fighters
Batman je nejobratnější bojovník ve vesmíru.
Batman is the...
Owen sestřelil nepřátelské stíhačky a pak bombardoval svůj cíl s precizní přesností.
Owen shot down enemy fighters and then bombed his target with pinpoint accuracy.
Úřadující šampion prohrál první kolo s domácím bojovníkem.
The reigning champion...
Dvě stíhačky se oddělily a směřovaly přímo k nám.
Two fighters had...
2/45
+
puška, kulovnice, ručnice
(rychle) prohledat, prohrabat (se) (čím)
(vy)krást, vybrakovat
rifle [ˈraɪfəl]
jedn. číslo: rifle, množ. číslo: rifles, přít. prostý: rifle, 3. os. j. č.: rifles, průb. čas: rifling, prostý min.: rifled, příčestí min.: rifled
Když je jelen oslněn ostrým světlem, jiná osoba čekající s puškou jej zastřelí.
When a deer is dazzled by the bright light, another person waiting with a rifle shoots it dead.
Mimo jiné byste měli ověřit, že je vaše puška správně namířena na cíl.
Among other things,...
Byl ubit k smrti pažbou pušky.
He was battered to death with a rifle butt.
Dokážete sestřelit dron svou puškou?
Can you shoot...
3/45
+
boj, bitva, bojování
fighting [faɪtɪŋ]
jedn. číslo: fighting
Čarodějnice chtěla použít svou moc na boj s démony.
The witch wanted...
Bojujeme proti kriminalitě v této oblasti.
We are fighting...
Děti se začaly vracet do škol po týdnu těžkých bojů.
Children have started...
Snažili se zabránit rvačkám mezi fotbalovými příznivci.
They tried hard...
Boj byl a je stálým námětem jeho románů.
Fighting has been...
Takže místo plavání proti proudu můžeme přijít na to, jak se to dobře naučit.
So instead of...
4/45
+
velitel
vojevůdce
commander [kəˈmɑːndə]
jedn. číslo: commander, množ. číslo: commanders
Stal jsem se vedoucím expedice.
I became the...
Velitel požádal o povolení použít rakety.
The commander requested...
5/45
+
námořnictvo, válečné loďstvo
námořnická modř
navy [ˈneɪvɪ]
jedn. číslo: navy, množ. číslo: navies
Christopher narukoval k námořnictvu.
Christopher enlisted in...
Dokonce jdou zvěsti, že námořnictvo jednou ztratilo ponorku v hlubinách.
It is even...
6/45
+
loďstvo, flotila
vozový park
rychlý, svižný
mihnout se
fleet [fliːt]
jedn. číslo: fleet, množ. číslo: fleets, přít. prostý: fleet, 3. os. j. č.: fleets, průb. čas: fleeting, prostý min.: fleeted, příčestí min.: fleeted, 2. stupeň: fleeter, 3. stupeň: fleetest
Naše poškozená loď bude muset bojovat s nepřátelskou flotilou.
Our damaged ship...
Naše flotila dnes brzy ráno vyplula z Valencie.
Our fleet sailed...
Společnost využívá k přepravě zboží k zákazníkům flotilu dodávkových vozů.
The company uses...
Pocit štěstí může být prchavou emocí.
The feeling of...
Příležitosti v životě mohou být letmé a vyžadují rychlé a rozhodné jednání.
Opportunities in life...
Měl jsem letmý okamžik paniky, ale rychle jsem se vzpamatoval.
I had a...
7/45
+
mořský, přimořský
mariňák, voják námořní pěchoty
námořní, lodní
marine [məˈriːn]
jedn. číslo: marine, množ. číslo: marines
Byla tam křišťálově čistá voda a mnoho nádherných barevných mořských tvorů.
There was crystal...
Šedesáti dvou letý bývalý mariňák překonal podruhé rekord držení pozice nazývané prkno.
62-year-old former Marine...
Naše úsilí je zaměřeno na ochranu mořských ekosystémů.
Our efforts are...
Únik ropy znečistil pobřeží a uškodil mořským živočichům.
The oil spill...
Podvodní kamera zachytila úžasné záběry mořského života těsně pod vodní hladinou.
The underwater camera...
8/45
+
bombardér
bombový atentátník
bombový útočník
bomber [ˈbɒmə]
jedn. číslo: bomber, množ. číslo: bombers
Za války létal na bombardéru.
He flew a bomber during the war.
Vypadá jako sebevražedný atentátník.
He looks like...
Bombardér byl sestřelen protiletadlovou obranou.
A bomber was...
9/45
+
milice, domobrana
militia [mɪˈlɪʃə]
jedn. číslo: militia, množ. číslo: militias
Oliver vstoupil do místní domobrany hned jak měl 18.
Oliver joined the...
Nákladní vozy jezdily v noci, aby se vyhnuly milicím.
The trucks travelled...
10/45
+
speciální jednotky
armádní sbor (zvláštního určení)
sbor (diplomatů ap.)
corps [kɔː]
jedn. číslo: corps, množ. číslo: corps
Když bylo Ronaldovi 21 let, dal se k námořní pěchotě.
When Ronald turned...
Sbor inspektorů jaderné bezpečnosti zodpovídá za bezpečnost jaderných elektráren.
A corps...
11/45
+
trhnout, škubnout, cuknout
trhnutí, škubnutí
remorkér, vlečný člun
tug [tʌg]
jedn. číslo: tug, množ. číslo: tugs, přít. prostý: tug, 3. os. j. č.: tugs, průb. čas: tugging, prostý min.: tugged, příčestí min.: tugged
Škubala za šňůru tak dlouho, dokud zástrčka nevypadla ze zásuvky.
She tugged the...
Škubl mým rukávem a roztrhl ho.
He tugged on...
12/45
+
protiútok
counter-attack [ˈkaʊntə əˈtæk]
jedn. číslo: counter-attack, množ. číslo: counter-attacks
Čekali jsme na příležitost k protiútoku.
We awaited an...
Zahájili jsme protiútok na našeho nepřítele.
We launched a...
13/45
+
dělostřelectvo, děla
dělostřelectký
artillery [ɑːˈtɪlərɪ]
jedn. číslo: artillery, množ. číslo: artilleries
Náš dům byl zasažen těžkou dělostřeleckou palbou.
Our house was...
Kolik děl je v dělostřelecké baterii? Šest děl.
How many guns...
14/45
+
munice, střelivo, náboje
bojové prostředky
argumenty, důkazy
ammunition [ˌæmjʊˈnɪʃən]
jedn. číslo: ammunition, množ. číslo: ammunitions
Spotřebovali jsme všechnu munici.
We have expended...
Zbývá mi jen pět nábojů.
I've only got...
Munice je uložena v betonových bunkrech.
The ammunition is...
K rozehnání protestujících používají vodní děla, gumové projektily, slzný plyn a příležitostně i ostrou munici.
They use water...
Dnes budete střílet ostrými náboji.
You'll be firing...
15/45
+
ponorka
podmořský
submarine [ˈsʌbməˌriːn]
jedn. číslo: submarine, množ. číslo: submarines
Máme další ponorky, které mohou na nepřítele kdykoliv zaútočit.
We have other...
Týmy zintenzivnily své úsilí o nalezení ponorky, která zmizela ve středu.
Teams have intensified their efforts to find the submarine, which vanished on Wednesday.
Hledání ponorky brání nepříznivé povětrnostní podmínky.
The search for...
16/45
+
poručík (u námořnictva, policie, v armádě)
nadporučík (policie) (AmE)
hlavní asistent, zástupce (vysoké funkce)
lieutenant [lefˈtenənt]
jedn. číslo: lieutenant, množ. číslo: lieutenants
Byl povýšen na poručíka.
He was promoted...
Poručík Harris byl postřelen do kolene.
Lieutenant Harris was...
Poručík je podřízený nadporučíkovi.
A Second Lieutenant...
17/45
+
admirál
admiral [ˈædmərəl]
jedn. číslo: admiral, množ. číslo: admirals
Admirál se rozhodl zaútočit na nepřátelský křižník.
The admiral decided...
Admirál se podíval na svého pobočníka.
The Admiral looked...
18/45
+
plukovník (voj.)
colonel [ˈkɜːnəl]
jedn. číslo: colonel, množ. číslo: colonels
Plukovník je nižší než generál.
A colonel is inferior to a general.
Evans byl povýšen do hodnosti plukovníka.
Evans was promoted to the rank of colonel.
19/45
+
motorová jachta (výletní)
křižník (voj.)
cruiser [ˈkruːzə]
jedn. číslo: cruiser, množ. číslo: cruisers
Křižník byl obklíčen nepřítelem.
The cruiser was...
20/45
+
posily (voj.)
reinforcements [ˌriːɪnˈfɔːsmənts]
Ze sousedního kraje byly posílány posily.
Reinforcements were being sent from the neighboring region.
Posily dorazily příliš pozdě.
Reinforcements arrived too late.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X