Cestování

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/22
+
cesta, silnice
silniční, dopravní
road [rəʊd]
j.č.: road, mn.č.: roads
Byl jsem na cestě.
I was on...
Nenávidím řízení na zledovatělých silnicích.
I hate driving...
Potřebujeme stopku na vedlejší silnici vedoucí na hlavní.
We need the...
2/22
+
řídit
jet
zavést, odvést
pohánět
dohnat, donutit
hnát, zahnat
odpálit (míček v golfu)
jízda, projížďka
pohon, hnací síla
odpal, odpálení
elán, nadšení
řízení
tah, tlak (na branky)
drive [draɪv]
j.č.: drive, mn.č.: drives, přít.: drive, 3.os.: drives, průb.: driving, min.pr.: drove [drouv], příč.min.: driven ['drɪvən]
Včera jsem řídil sportovní auto.
I drove a...
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Donutil jsem ho udělat domácí úkol.
I drove him...
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
Toto auto má pohon na čtyři kola.
This car has...
elán změnit naši zemi k lepšímu.
He has the...
3/22
+
hotel
hotel [həʊˈtel]
j.č.: hotel, mn.č.: hotels
Tady jsem se zastavil na noc v hotelu.
Here I stopped...
Tento hotel nabízí prvotřídní služby!
This hotel provides first class service!
Rád bych si rezervoval pokoj ve vašem hotelu od 8. srpna do 12. srpna.
I would like to book a room at your hotel from August 8 to August 12.
Byl jsem ubytován v hotelu.
I was put...
Rezervovala jsem pokoj v nejlepším hotelu ve městě.
I booked a...
Kolik hvězdiček měl jejich hotel?
How many stars...
4/22
+
(pro)cestovat, (u)jet, (u)jít
(pro)jezdit
pohybovat se, šířit se
cestování, putování
pohyb, zdvih
cestovní (kancelář)
travel [ˈtrævəl]
j.č.: travel, mn.č.: travels, přít.: travel, 3.os.: travels, průb.: travelling, min.pr.: travelled, příč.min.: travelled
Nákladní vozy jezdily v noci, aby se vyhnuly milicím.
The trucks travelled...
Proč se zvuk šíří ve vodě rychleji než ve vzduchu?
Why does sound...
Mám rád cestování, protože mně dává pocit svobody.
I love to...
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
5/22
+
byt, apartmán
pokoj
apartment [əˈpɑːtmənt]
j.č.: apartment, mn.č.: apartments
Žili jsme v bytě nad ní.
We lived in...
Hledáme cenově dostupný klidný pokoj v hotelu.
We are seeking...
Každý byt má své vlastní charizma.
Each apartment has its own charisma.
Chtěl svůj vlastní byt.
He wanted an apartment of his own.
Jak často uklízíte byt?
How often do you clean the apartment?
Vnutil se do mého bytu a napadl mě.
He forced himself into my apartment and attacked me.
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
6/22
+
pěšina
cesta, trasa
stezka
path [pɑːθ]
j.č.: path, mn.č.: paths
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Někteří podnikatelé se domnívají, že cesta k úspěchu je přímočará.
Some entrepreneurs believe...
Rozhodli se pokračovat společně touto cestou.
They decided to...
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Doufáme, že v budoucnu prodloužíme cestu podél více pobřeží.
We hope to...
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
Cesta pozvolně stoupá.
The path has a gentle slope.
7/22
+
mapa
plán
(z)mapovat
zobrazovat
map [mæp]
j.č.: map, mn.č.: maps, přít.: map, 3.os.: maps, průb.: mapping, min.pr.: mapped, příč.min.: mapped
Zjisti, kde se nacházíme na mapě a najdi cestu do nejbližší restaurace.
Find out where we are on the map and find our way to the nearest restaurant.
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Víš, jak číst v mapě?
Do you know how to read a map?
8/22
+
lístek
vstupenka
jízdenka
letenka
cedulka, etiketa
přivěsit si lístek
ticket [ˈtɪkɪt]
j.č.: ticket, mn.č.: tickets, přít.: ticket, 3.os.: tickets, průb.: ticketing, min.pr.: ticketed, příč.min.: ticketed
Kolik stojí lístky pro studenty?
How much are...
Koupil jsem vstupenky pro mě a mou ženu na budovu Empire State Building.
I bought tickets...
Letenka stojí 250 Euro.
The plane ticket...
9/22
+
stezka
cesta, trasa
stopa
sledovat, stopovat (koho/co)
vléci se, vláčet, ploužit se (kam)
táhnout (se)
trail [treɪl]
j.č.: trail, mn.č.: trails, přít.: trail, 3.os.: trails, průb.: trailing, min.pr.: trailed, příč.min.: trailed
Běžte po stezce kolem údolí a zpět nahoru do lesa.
Follow the trail...
Byly tam stopy krve vedoucí z ložnice do kuchyně.
There were the...
Byli jsme si jisti, že nás nás nikdo nesledoval.
We were sure...
Ploužila se za ním.
She trailed behind...
Letadlo za sebou táhlo veliký transparent.
The plane was...
10/22
+
letiště
airport [ˈeəˌpɔːt]
j.č.: airport, mn.č.: airports
Proč přišla pozdě na letiště?
Why did she arrive late at the airport?
Dovezeme vás přímo z letiště až do centra města.
We will take you all the way from the airport to the center of town.
Jak se dostaneme z letiště do městského centra?
How do we get from the airport to the city center?
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Můžeme ho vyvolat rozhlasem na letišti.
We can page...
Náš hotel je blízko letiště.
Our hotel is...
Vojáci byli rozmístěni kolem letiště.
Soldiers were stationed...
11/22
+
průvodce
návod
vůdce
poradce
řídit, navést, směřovat
vést, provádět
vodící
navádět, navigovat
guide [gaɪd]
j.č.: guide, mn.č.: guides, přít.: guide, 3.os.: guides, průb.: guiding, min.pr.: guided, příč.min.: guided
Najali jsme si v Istanbulu průvodce na dva dny.
We hired a...
Tento cestovní průvodce vám pomůže naplánovat si své vlastní výlety.
This travel guide...
Naše aktivity se řídí touhou renovovat a vyvíjet.
Our activities are...
Ellen byla skvělá osoba, která nás provázela na naší cestě.
Ellen was a...
Během roku 2010 vedla práci osmi studentů doktorandského studia.
During 2010 she...
12/22
+
cesta, trasa
vzdálenost
cestovat
journey [ˈdʒɜːnɪ]
j.č.: journey, mn.č.: journeys, přít.: journey, 3.os.: journeys, průb.: journeying, min.pr.: journeyed, příč.min.: journeyed
Naše cesta byla plná dobrodružství.
Our journey was...
Cesta byla mnohem jednodušší, než jsem předpokládal.
The journey was...
Šťastnou cestu!
Have a good...
Omezili jsme přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti.
We reduced the...
13/22
+
plachta
plavba
plavit se, plout
plachtit
sail [seɪl]
j.č.: sail, mn.č.: sails, přít.: sail, 3.os.: sails, průb.: sailing, min.pr.: sailed, příč.min.: sailed
Tato plachta je plná děr.
This sail is...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Lodě pluly na odlehlé ostrovy.
Ships sailed to...
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
14/22
+
cestující
cestovatel
traveler [ˈtrævlə]
j.č.: traveler, mn.č.: travelers
Cestovatel vidí, co vidí. Turista vidí, co přišel vidět.
The traveler sees...
Policie požadovala, aby cestovatel odemkl kufr.
The police required...
15/22
+
cestovní pas
passport [ˈpɑːspɔːt]
j.č.: passport, mn.č.: passports
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Váš pas nesmí vypršet dříve než 6 měsíců po vstupu do země.
Your passport must...
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
Mával jsme pasem a běžel jsem k němu.
I ran up...
16/22
+
trajekt
převozní loď
převážet, přepravovat
ferry [ˈferɪ]
j.č.: ferry, mn.č.: ferries, přít.: ferry, 3.os.: ferries, průb.: ferrying, min.pr.: ferried, příč.min.: ferried
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
Trajekty na oba ostrovy odjíždějí denně.
Ferries to both...
17/22
+
cíl cesty
cílová stanice, místo určení, destinace
destination [ˌdestɪˈneɪʃən]
j.č.: destination, mn.č.: destinations
Někteří turisté jsou pravidelnými zákazníky stejného hotelu a místa po několik let.
Some tourists are...
Můžeme pokračovat nejpřímější cestou k dalšímu cíli.
We may proceed by the most direct route to our next destination.
Toto místo se stalo známou destinací pro bohaté lidi.
This place has...
Naše město je velmi oblíbenou turistickou destinací.
Our city is...
Každý paket obsahuje informaci o zdroji a cíli.
Each packet includes...
18/22
+
přihlásit se, registrovat se, zapsat se (do knihy hostů)
odbavit
check in [tʃek ɪn]
přít.: check in, 3.os.: checks in, průb.: checking in, min.pr.: checked in, příč.min.: checked in
Zapsal jsem se v hotelu.
I checked in...
Byli jsme požádání, abychom se odbavili dvě hodiny před letem.
We were requested...
19/22
+
turistika
cestovní ruch
cestování
tourism [ˈtʊərɪzəm]
j.č.: tourism, mn.č.: -
Rozvoj cestovního ruchu je nevyhnutelný.
The march of tourism is inevitable.
Budeme podporovat cestovní ruch a zaměstnanost, kterou vytváří.
We are going...
Rostoucí popularita gastronomické turistiky pomohla naší firmě.
The increasing popularity...
Cestovní ruch byl tehdy ještě v plenkách.
Tourism was then...
20/22
+
expedice
výprava
expedition [ˌekspɪˈdɪʃən]
j.č.: expedition, mn.č.: expeditions
Britská expedice dobyla Everest v roce 1953.
A British expedition...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X