460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Cestování

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/40
+
vlak
trénovat
cvičit, procvičovat
kolona, konvoj, karavana
školit se
sled, tok
train [treɪn]
jedn. číslo: train, množ. číslo: trains, přít. prostý: train, 3. os. j. č.: trains, průb. čas: training, prostý min.: trained, příčestí min.: trained
Vlak právě vjíždí do stanice.
The train is just drawing into the station.
Můžeš trénovat doma nebo v tělocvičně.
You can train at home or gym.
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
Přerušil si tok mých myšlenek.
You've interrupted my train of thought.
Tento sled událostí vedl k dnešní situaci.
This train of events was leading to today's situation.
2/40
+
auto
vůz
vagon
automobilový
car [kɑː]
jedn. číslo: car, množ. číslo: cars
Přijeli jsme naším autem.
We came by our car.
Pronajal si dva soukromé vagóny.
He chartered two private train cars.
Náš automobilový průmysl je nyní ve velmi obtížné situaci.
Our car industry is now in a very difficult position.
3/40
+
cesta, silnice
silniční, dopravní
road [rəʊd]
jedn. číslo: road, množ. číslo: roads
Byl jsem na cestě.
I was on...
Nenávidím řízení na zledovatělých silnicích.
I hate driving...
Potřebujeme stopku na vedlejší silnici vedoucí na hlavní.
We need the...
4/40
+
řídit (auto ap.)
jet
zavést, odvést
pohánět
dohnat, donutit
hnát, zahnat
odpálit (míček v golfu)
jízda, projížďka
pohon, hnací síla
odpal, odpálení
elán, nadšení
řízení
tah, tlak (na branku)
drive [draɪv]
jedn. číslo: drive, množ. číslo: drives, přít. prostý: drive, 3. os. j. č.: drives, průb. čas: driving, prostý min.: drove [drouv], příčestí min.: driven ['drɪvən]
Včera jsem řídil sportovní auto.
I drove a...
Našel jsem průvodce, který souhlasil, že mě odveze z vnitrozemí do pobřežní vesnice.
I found a...
Donutil jsem ho udělat domácí úkol.
I drove him...
Pes shání ovce dohromady
The dog drives...
Toto auto má pohon na čtyři kola.
This car has...
elán změnit naši zemi k lepšímu.
He has the...
5/40
+
hotel
hotel [həʊˈtel]
jedn. číslo: hotel, množ. číslo: hotels
Tady jsem se zastavil na noc v hotelu.
Here I stopped...
Tento hotel nabízí prvotřídní služby!
This hotel provides first class service!
Rád bych si rezervoval pokoj ve vašem hotelu od 8. srpna do 12. srpna.
I would like to book a room at your hotel from August 8 to August 12.
Byl jsem ubytován v hotelu.
I was put...
Rezervovala jsem pokoj v nejlepším hotelu ve městě.
I booked a...
Kolik hvězdiček měl jejich hotel?
How many stars...
6/40
+
motorka, motocykl
motorbike [ˈməʊtəˌbaɪk]
jedn. číslo: motorbike, množ. číslo: motorbikes
Vrátila motorku přesně na to stejné místo, kde byla předtím.
She had returned...
Vyměnili jsme naše auto za jeho motorku.
We made a...
Zaparkoval jsem motorku v garáži a procházel se sem a tam Londýnem.
I garaged the...
Vždycky si ty přezky kontroluju, než nasednu na motorku.
I always check the buckles before I get on the motorbike.
Zpočátku to vypadalo jako úplný chaos - přívaly aut, autobusů, rikš, motorek a sem tam i nějaká kráva.
It initially seemed...
7/40
+
(pro)cestovat, (u)jet, (u)jít
(pro)jezdit
pohybovat se, šířit se
cestování, putování
pohyb, zdvih
cestovní (kancelář)
travel [ˈtrævəl]
jedn. číslo: travel, množ. číslo: travels, přít. prostý: travel, 3. os. j. č.: travels, průb. čas: travelling, prostý min.: travelled (or traveled), příčestí min.: traveled (or travelled)
Nákladní vozy jezdily v noci, aby se vyhnuly milicím.
The trucks travelled...
Proč se zvuk šíří ve vodě rychleji než ve vzduchu?
Why does sound...
Mám rád cestování, protože mně dává pocit svobody.
I love to...
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
8/40
+
letadlo
rovina, plošina
hoblík
rovinatý, rovný
klouzat
plachtit
zarovnat
plane [pleɪn]
jedn. číslo: plane, množ. číslo: planes, přít. prostý: plane, 3. os. j. č.: planes, průb. čas: planing, prostý min.: planed, příčestí min.: planed
Nastoupil jsem na palubu letadla s ostatními pasažéry.
I boarded the...
Můžeme je rozlišovat, co se týká horizontální roviny a vertikální roviny.
We can distinguish...
Tato osoba musí být schopná pracovat s hoblíkem.
This person must...
Auto klouzalo po zledovatělém povrchu silnice.
The car planed...
Buldozery zarovnaly zemi do roviny.
The bulldozers planed...
9/40
+
loď, plavidlo
dopravit, přepravit, expedovat
nalodit, naložit
ship [ʃɪp]
jedn. číslo: ship, množ. číslo: ships, přít. prostý: ship, 3. os. j. č.: ships, průb. čas: shipping, prostý min.: shipped, příčestí min.: shipped
Kapitán opustil loď s cestujícími.
The captain abandoned...
Vaše objednávka bude expedována v den objednání.
Your order will...
Většina objednávek bude expedována v den objednání.
Most orders will...
10/40
+
byt, apartmán
pokoj
apartment [əˈpɑːtmənt]
jedn. číslo: apartment, množ. číslo: apartments
Žili jsme v bytě nad ní.
We lived in...
Hledáme cenově dostupný klidný pokoj v hotelu.
We are seeking...
Každý byt má své vlastní charizma.
Each apartment has its own charisma.
Chtěl svůj vlastní byt.
He wanted an apartment of his own.
Jak často uklízíte byt?
How often do you clean the apartment?
Vnutil se do mého bytu a napadl mě.
He forced himself into my apartment and attacked me.
Máme elektrické topení v našem bytě.
We have electric...
11/40
+
pěšina
cesta
stezka
path [pɑːθ]
jedn. číslo: path, množ. číslo: paths
Robot se snaží efektivně hledat cestu přes shluk překážek.
The robot tries...
Někteří podnikatelé se domnívají, že cesta k úspěchu je přímočará.
Some entrepreneurs believe...
Rozhodli se pokračovat společně touto cestou.
They decided to...
Návrh stanovuje 10-ti až 12-ti letou dobu k získání občanství.
The blueprint sets...
Doufáme, že v budoucnu prodloužíme cestu podél více pobřeží.
We hope to...
Cesta se prudce svažovala do údolí.
The path descended...
Cesta pozvolně stoupá.
The path has a gentle slope.
12/40
+
autobus
sběrnice
autobusový
jet autobusem
bus [bʌs]
jedn. číslo: bus, množ. číslo: buses, přít. prostý: bus, 3. os. j. č.: buses, průb. čas: busing, prostý min.: bused, příčestí min.: bused
Měli bys jet autobusem číslo 15 dvě zastávky.
You should take...
Sběrnice je subsystém, který slouží k připojení komponent počítačů.
A bus is...
Děti jely do školy autobusem.
Children are bussed...
13/40
+
mapa, plán (města)
(z)mapovat
zobrazovat (na mapě)
map [mæp]
jedn. číslo: map, množ. číslo: maps, přít. prostý: map, 3. os. j. č.: maps, průb. čas: mapping, prostý min.: mapped, příčestí min.: mapped
Zjisti, kde se nacházíme na mapě a najdi cestu do nejbližší restaurace.
Find out where we are on the map and find our way to the nearest restaurant.
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Víš, jak číst v mapě?
Do you know how to read a map?
14/40
+
lístek, vstupenka, jízdenka, letenka
cedulka, etiketa
přivěsit si lístek
ticket [ˈtɪkɪt]
jedn. číslo: ticket, množ. číslo: tickets, přít. prostý: ticket, 3. os. j. č.: tickets, průb. čas: ticketing, prostý min.: ticketed, příčestí min.: ticketed
Kolik stojí lístky pro studenty?
How much are...
Koupil jsem vstupenky pro mě a mou ženu na budovu Empire State Building.
I bought tickets...
Letenka stojí 250 Euro.
The plane ticket...
15/40
+
stezka, pěšina, cesta
sledovat, stopovat (koho/co)
vléci se, vláčet se, ploužit se (kam)
táhnout (se)
trail [treɪl]
jedn. číslo: trail, množ. číslo: trails, přít. prostý: trail, 3. os. j. č.: trails, průb. čas: trailing, prostý min.: trailed, příčestí min.: trailed
Běžte po stezce kolem údolí a zpět nahoru do lesa.
Follow the trail...
Byli jsme si jisti, že nás nás nikdo nesledoval.
We were sure...
Ploužila se za ním.
She trailed behind...
Letadlo za sebou táhlo veliký transparent.
The plane was...
16/40
+
letiště
airport [ˈeəˌpɔːt]
jedn. číslo: airport, množ. číslo: airports
Proč přišla pozdě na letiště?
Why did she arrive late at the airport?
Dovezeme vás přímo z letiště až do centra města.
We will take you all the way from the airport to the center of town.
Jak se dostaneme z letiště do městského centra?
How do we get from the airport to the city center?
Letadlo zmizelo z radaru dvě minuty po vzlétnutí z letiště.
The plane disappeared...
Můžeme ho vyvolat rozhlasem na letišti.
We can page...
Náš hotel je blízko letiště.
Our hotel is...
Vojáci byli rozmístěni kolem letiště.
Soldiers were stationed...
17/40
+
průvodce, vůdce, poradce, rádce
návod
řídit, navést, směřovat
vést, provádět
vodící
navádět, navigovat
guide [gaɪd]
jedn. číslo: guide, množ. číslo: guides, přít. prostý: guide, 3. os. j. č.: guides, průb. čas: guiding, prostý min.: guided, příčestí min.: guided
Najali jsme si v Istanbulu průvodce na dva dny.
We hired a...
Tento cestovní průvodce vám pomůže naplánovat si své vlastní výlety.
This travel guide...
Naše aktivity se řídí touhou renovovat a vyvíjet.
Our activities are...
Ellen byla skvělá osoba, která nás provázela na naší cestě.
Ellen was a...
Během roku 2010 vedla práci osmi studentů doktorandského studia.
During 2010 she...
18/40
+
kolo (jízdní), bicykl
jezdit na kole
bike [baɪk]
jedn. číslo: bike, množ. číslo: bikes, přít. prostý: bike, 3. os. j. č.: bikes, průb. čas: biking, prostý min.: biked, příčestí min.: biked
Kde je sériové číslo na mém kole?
Where is the...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
Každý den jezdím na kole do práce.
I ride a...
19/40
+
cesta (podniknutá)
vzdálenost (která je překonávána)
cestovat
journey [ˈdʒɜːnɪ]
jedn. číslo: journey, množ. číslo: journeys, přít. prostý: journey, 3. os. j. č.: journeys, průb. čas: journeying, prostý min.: journeyed, příčestí min.: journeyed
Naše cesta byla plná dobrodružství.
Our journey was...
Cesta byla mnohem jednodušší, než jsem předpokládal.
The journey was...
Šťastnou cestu!
Have a good...
Omezili jsme přepravu zvířat na dlouhé vzdálenosti.
We reduced the...
20/40
+
plachta
plavba
plavit se, plout
plachtit
sail [seɪl]
jedn. číslo: sail, množ. číslo: sails, přít. prostý: sail, 3. os. j. č.: sails, průb. čas: sailing, prostý min.: sailed, příčestí min.: sailed
Tato plachta je plná děr.
This sail is...
V mezinárodních vodách pluje další soukromá loď.
There is another...
Místní obyvatelé se mohou těšit na používání klubem vlastněných elektrických a plachetních lodí.
The residents may...
Lodě pluly na odlehlé ostrovy.
Ships sailed to...
Plachtění zaujímá v mém ročním kalendáři důležité místo.
Sailing occupies an...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X