460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Cestování

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/40
+
letadlo, letoun
aircraft [ˈeəˌkrɑːft]
jedn. číslo: aircraft, množ. číslo: aircraft
Požadoval, aby bylo letadlo natankováno pro let do USA.
He demanded that...
Řízení letového provozu zajišťuje, aby se letadla navzájem nesrazila.
Air traffic control...
Průtok vzduchu nad a pod křídlem letadla vytváří vztlak.
The flow of...
Letadlo by mělo vzlétnout o půlnoci.
The aircraft is...
Prudký pokles výšky se stával prudší a prudší a letadlo padalo rychleji a rychleji.
The dive became...
2/40
+
vrtulník, helikoptéra
letět vrtulníkem
helicopter [ˈhelɪˌkɒptə]
jedn. číslo: helicopter, množ. číslo: helicopters, přít. prostý: helicopter, 3. os. j. č.: helicopters, průb. čas: helicoptering, prostý min.: helicoptered, příčestí min.: helicoptered
Vrtulník se jemně zvedl.
The helicopter rose...
Vrtulník je zaměstnán záchrannou operací kvůli horolezcům, kteří se ocitli v nesnázích.
The helicopter is...
Může se vrtulník dostat na vrchol Mount Everestu?
Can a helicopter...
Odtlačili pacienta do helikoptéry.
They wheeled the...
Vrtulník vyzdvihl cestující z paluby lodi a dostal je do bezpečí.
The helicopter winched the passengers to safety from the deck of the ship.
3/40
+
stan
tent [tent]
jedn. číslo: tent, množ. číslo: tents
V mém stanu se můžu vyspat kdykoliv a kdekoliv.
I can sleep in my tent anytime, anywhere.
Postavil jsem stan na úpatí kopce.
I built a...
Neměli žádné pokoje, a tak jsme kempovali ve stanech.
They had no...
Míza z borovice kapala na náš stan.
The pine trees...
Vykopal jsem příkop kolem stanu, abych zabránil vnikání dešťové vody.
I dug a trench around the tent to keep rainwater from getting in.
Složili své stany.
They folded up...
4/40
+
letadlo, letoun
airplane [ˈeəˌpleɪn]
jedn. číslo: airplane, množ. číslo: airplanes
Zařízení se používá v menší míře k podpoře údržby hangáru letounu.
The equipment is...
Cílem technologie stealth je vyrobit pro radar neviditelné letadlo.
The goal of...
Podtlakový pojistný ventil zabraňuje poškození konstrukce letadla.
The negative pressure...
5/40
+
cestující
cestovatel
traveler [ˈtrævlə]
jedn. číslo: traveler, množ. číslo: travelers
Cestovatel vidí, co vidí. Turista vidí, co přišel vidět.
The traveler sees...
Policie požadovala, aby cestovatel odemkl kufr.
The police required...
Kniha obsahuje kapitoly o historii, kultuře a v neposlední řadě i praktické rady pro cestovatele.
The book includes chapters on history, culture, and last but not least, practical tips for travelers.
6/40
+
cestovní pas
passport [ˈpɑːspɔːt]
jedn. číslo: passport, množ. číslo: passports
Můj pas je prošlý a nemůžu cestovat.
My passport is...
Popadl jsem můj pas a zabalil jsem si do kufru pár věcí.
I grabbed my...
Váš pas nesmí vypršet dříve než 6 měsíců po vstupu do země.
Your passport must...
Budete muset poskytnout úřední doklad prokazující vaše občanství, např. cestovní pas nebo občanku.
You will need...
Policie si myslí, že pašeráci cestují na irské pasy.
The police think...
7/40
+
trajekt
převozní loď
převážet, přepravovat
ferry [ˈferɪ]
jedn. číslo: ferry, množ. číslo: ferries, přít. prostý: ferry, 3. os. j. č.: ferries, průb. čas: ferrying, prostý min.: ferried, příčestí min.: ferried
Nemáte ani tušení, jak rád cestuji lodí nebo trajektem.
You have no...
Trajekty na oba ostrovy odjíždějí denně.
Ferries to both...
8/40
+
cíl cesty
cílová stanice, místo určení, destinace
destination [ˌdestɪˈneɪʃən]
jedn. číslo: destination, množ. číslo: destinations
Někteří turisté jsou pravidelnými zákazníky stejného hotelu a místa po několik let.
Some tourists are...
Můžeme pokračovat nejpřímější cestou k dalšímu cíli.
We may proceed by the most direct route to our next destination.
Toto místo se stalo známou destinací pro bohaté lidi.
This place has...
Naše město je velmi oblíbenou turistickou destinací.
Our city is...
Každý paket obsahuje informaci o zdroji a cíli.
Each packet includes...
9/40
+
přihlásit se, registrovat se, zapsat se (do knihy hostů)
odbavit
check in [tʃek ɪn]
přít. prostý: check in, 3. os. j. č.: checks in, průb. čas: checking in, prostý min.: checked in, příčestí min.: checked in
Zapsal jsem se v hotelu.
I checked in...
Byli jsme požádání, abychom se odbavili dvě hodiny před letem.
We were requested...
10/40
+
přívěs, vlečka
obytný přívěs, karavan
upoutávka, ukázka
trailer [ˈtreɪlə]
jedn. číslo: trailer, množ. číslo: trailers
Můj syn si pronajal malý obytný přívěs.
My son rented a small trailer.
Ve středu bude zveřejněna upoutávka na 25. Bondovku.
The trailer for the 25th James Bond film will be released on Wednesday.
11/40
+
kolo (jízdní)
bicycle [ˈbaɪsɪkəl]
jedn. číslo: bicycle, množ. číslo: bicycles
Dva mladíci jsou podezřelí z krádeže čtyř kol.
The two youths...
Máchnul jsem nohou dozadu nad zadní kolo mého kola.
I swung my...
Elias si připnul brašnu na kolo.
Elias buckled his satchel onto his bicycle.
Staré kolo mělo zrezivělý řetěz a řídítka, ale stále fungovalo.
The old bicycle had a rusty chain and handlebars, but it still worked.
Nošení přilby při jízdě na kole je z hlediska bezpečnosti nutností.
Wearing a helmet while riding a bicycle is a must for safety.
12/40
+
turistika, cestovní ruch, cestování
tourism [ˈtʊərɪzəm]
jedn. číslo: tourism, množ. číslo: -
Rozvoj cestovního ruchu je nevyhnutelný.
The march of tourism is inevitable.
Budeme podporovat cestovní ruch a zaměstnanost, kterou vytváří.
We are going...
Rostoucí popularita gastronomické turistiky pomohla naší firmě.
The increasing popularity...
Cestovní ruch byl tehdy ještě v plenkách.
Tourism was then...
13/40
+
expedice
výprava
expedition [ˌekspɪˈdɪʃən]
jedn. číslo: expedition, množ. číslo: expeditions
Britská expedice dobyla Everest v roce 1953.
A British expedition...
Stal jsem se vedoucím expedice.
I became the...
14/40
+
kosmická loď
spacecraft [ˈspeɪsˌkrɑːft]
jedn. číslo: spacecraft, množ. číslo: spacecraft
Kosmická loď ztratila kontakt s řídícím střediskem.
The spacecraft lost...
Je pozoruhodné, že obě kosmické lodi Voyager stále fungují.
Remarkably, both Voyager...
Na rozdíl od jiných kosmických lodí může raketoplán klouzat atmosférou zpět na Zem.
Unlike other spacecraft,...
Start kosmické lodi se již odpočítává.
The launch of...
15/40
+
zástěra (na vaření)
odbavovací plocha (na letišti)
apron [ˈeɪprən]
jedn. číslo: apron, množ. číslo: aprons
Kolem pasu jsem si uvázala zástěru.
I tied an...
Odbavovací plocha je parkovací plocha pro letadla, obvykle umístěná mimo letištní přistávací a pojezdovou dráhu.
The apron is...
16/40
+
letuška
air hostess [eə ˈhəʊstɪs]
jedn. číslo: air hostess, množ. číslo: air hostesses
Letuška oznámila, že letadlo bylo uneseno.
An air hostess...
Letuška všechny požádala, aby si zapli pás.
The air hostess...
17/40
+
během letu (poskytovaný)
inflight [ɪnflaɪt]
Letecké společnosti nabízejí zábavu během letu.
The airlines offer...
Jídlo podávané během letu bylo překvapivě chutné a předčilo mé očekávání.
The inflight meal...
Díky palubní Wi-Fi jsem mohl být během dlouhého letu připojen k internetu.
The inflight WiFi...
18/40
+
cestovní kancelář
travel agency [ˈtrævəl agency]
jedn. číslo: travel agency, množ. číslo: travel agencies
Od roku 1998 provozujeme vlastní cestovní kancelář.
Since 1998 we...
Buďte opatrní, pokud cestovní kancelář přijímá pouze hotovost jako jediný způsob platby.
Be cautious if a travel agency only accepts cash as a form of payment.
19/40
+
rozhledna
lookout tower [ˈlʊkˌaʊt ˈtaʊə]
jedn. číslo: lookout tower, množ. číslo: lookout towers
Vyrazili jsme na kole a za pět hodin jsme byly na rozhledně.
We set off...
Návrh, aby byla rozhledna postavenu v jejich blízkosti narazil na tvrdý odpor.
The proposal to build the lookout tower in their vicinity met with fierce opposition.
20/40
+
cestovní výdaje
cestovní náklady
travel expenses [ˈtrævəl ɪkˈspensɪz]
Frankie předložil své cestovní výdaje ke schválení svému nadřízenému.
Frankie submitted his...
Cestující hradili některé cestovní výdaje z vlastní kapsy, protože překročili limit společnosti.
Travelers paid some...
Součástí pracovní nabídky byl štědrý příspěvek na cestovní výdaje.
The job offer...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X