460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Čísla

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/35
+
jeden, jedna, jedno
jediný
místo opakování stejného slova
one [wʌn]
Nerad zůstávám v jednom zaměstnání příliš dlouho.
I don't like to stay in one job for too long.
Byli poslední, kdo přišli.
They were the last ones to arrive.
To je to, co chci.
This is the one I want.
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Stačilo by jen jedno laskavé slovo.
Just a one kind word would have been enough.
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Nejsem jediný.
I'm not the only one.
2/35
+
dva, dvě
dvojka
two [tuː]
Máme dvě auta.
We have two cars.
3/35
+
tři
trojka
three [θriː]
Jim má tři dcery.
Jim has three daughters.
4/35
+
čtyři
čtyřka
four [fɔː]
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
5/35
+
pět, pětka
five [faɪv]
Máme pět židlí.
We have five chairs.
Začal jsem před pěti měsíci.
I started five months ago.
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Vrátím se do pěti.
I'll be back by five.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Bude odcházet zítra v pět hodin.
He'll be leaving at five o'clock tomorrow.
6/35
+
šest
šestka
six [sɪks]
Mají šest dětí.
They have six...
Tento týden byli ve třídě rozhádání.
They've been at...
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Přijeď nejpozději do šesti hodin.
Arrive no later than six o'clock.
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v šest.
Please remember to...
Dokážeš přečíst toto číslo? Je to pět nebo šest?
Can you read...
7/35
+
sedm
sedmička
seven [ˈsevən]
Pracuji sedm dní v týdnu.
I work seven days a week.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Podnikám už sedm let.
I've been in business for seven years.
Nedostávám se příliš často ven od té doby, co pracuji sedm dní v týdnu.
I don't get...
8/35
+
osm
osmička
eight [eɪt]
Bylo mi osm, když se moje rodina přestěhovala do Prahy.
I was eight...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Teď už jsme spolu osm let a mnoho se nezměnilo.
We've now been together eight years, and not much has changed.
Součin dvou a čtyř je osm.
The product of...
Moje poslední vyučovací hodina končí v osm hodin.
My last class...
Zkoušené osoby musí přijít na zkoušku ve středu v osm hodin.
Candidates must attend...
9/35
+
devět
devítka
nine [naɪn]
Byl uvězněn devět měsíců.
He was jailed...
Lidé převzali vládu nad zemí před devíti lety.
People took control of the country nine years ago.
V zásobníku je devět nábojů.
The magazine contains...
Žijeme odděleně devět měsíců, ale je v mém srdci i v myšlenkách neustále.
We've been apart...
10/35
+
deset, desítka
ten [ten]
jedn. číslo: ten, množ. číslo: tens
Dnes máme mnohem víc, než jsme měli před deseti lety.
Today we have...
Deset je sudé číslo.
Ten is an even number.
Včera jsem studovala francouzštinu a naučila se deset nových slov.
I studied French yesterday and learned ten new words.
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Zabere to deset vteřin.
It takes ten...
11/35
+
sto(vka)
stovky
hundred [ˈhʌndrəd]
jedn. číslo: hundred, množ. číslo: hundreds
Tam bylo stovky lidí.
There were hundreds...
Mám jen stodolarovou bankovku.
I only have...
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Jen málo lidí žije více než sto let.
Few people live...
Více než sto krizových manažerů bylo požádáno o vyplnění průzkumového dotazníku.
Over one hundred...
Sto procent darů je použito na humanitární pomoc.
One hundred percent...
Donaldův dealer chtěl po něm těch pár stovek, co mu dlužil.
Donald's dealer asked...
12/35
+
jedenáct
eleven [ɪˈlevən]
Dostal jsem jedenáct lístků za cenu deseti.
I got eleven tickets for the price of ten.
Jedenáct zemí se dohodlo na účasti v tomto pilotním projektu.
Eleven countries agreed to participate in this pilot project.
Středisko má jedenáct nádherně upravených sjezdovek.
The resort has...
Svého vlastního poníka dostala jako dárek k narozeninám, když jí bylo jedenáct.
She got her...
13/35
+
dvanáct
twelve [twelv]
Sophie obědvá ve dvanáct hodin.
Sophie has lunch...
Král vydechl naposledy ve dvě hodiny dvanáct minut.
The King breathed...
Cesta trvala dvanáct hodin včetně několika zastávek.
The journey took...
Potřebuji posilu v sektoru dvanáct.
I need a...
Odhaduje se, že návštěvnost bude až dvanáct tisíc lidí.
It is estimated...
14/35
+
třináct
thirteen [ˌθɜːˈtiːn]
Právě teď tam čeká třináct lidí ve frontě.
Right now there...
Předtím byl třináct let finanční ředitel.
He was previously...
15/35
+
čtrnáct
fourteen [ˈfɔːˈtiːn]
Čtrnáct procent uživatelů smartphonů v poslední době používalo tuto aplikaci.
Fourteen percent of...
Byl jsem zvyklý pracovat čtrnáct hodin denně.
I used to...
16/35
+
patnáct
fifteen [ˈfɪfˈtiːn]
Naše výroba se během posledních patnácti let změnila.
Our production has...
Čekám už patnáct minut.
I've been waiting for fifteen minutes.
Tímto tempem zde během patnácti až dvaceti let nezůstane žádný nedotčený prales.
At this rate...
V Rakousku je nejvíce rozšířené kouření dětí ve věku patnáct let.
Austria has the highest smoking prevalence of children aged fifteen.
Bylo mu patnáct let, když ho poprvé zavřeli za krádež chleba.
He was fifteen...
Nechte muffiny vychladnout alespoň patnáct minut.
Let the muffins...
17/35
+
šestnáct
sixteen [ˈsɪksˈtiːn]
George v šestnácti letech opustil školu, aby se věnoval hudbě.
George left school at sixteen to focus on music.
Bydleli jsme v obrovském domě se šestnácti pokoji přímo v centru města.
We lived in...
18/35
+
sedmnáct
seventeen [ˈsevənˈtiːn]
Stejně jako jedenáct, sedmnáct je prvočíslo.
Like eleven, seventeen...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
19/35
+
třetí
třetina
third [θɜːd]
Zahněte třetí ulicí doprava.
Turn to the right on the third street.
Létáte často? Ne, toto je vlastně můj třetí let.
Don't fly much? No, this is my third flight, ever.
Již ve třetím kole měl závod nového lídra.
In the third...
Byly to třetí všeobecné volby za méně než pět let.
It was the...
Mírně vařte, dokud se tekutina nevyvaří zhruba o třetinu.
Simmer until the...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
20/35
+
osmnáct
eighteen [ˈeɪˈtiːn]
Většina zemí stanovila věk plnoletosti na osmnáct.
Most countries set...
Bylo mi osmnáct let a začal jsem nosit obleky.
I was eighteen...
V osmnácti letech byla Viktorie korunována královnou.
At eighteen, Victoria was crowned queen.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X