460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Čísla

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/35
+
devatenáct
nineteen [ˌnaɪnˈtiːn]
Zbývá devatenáct dní, než to budu moci zkusit znovu.
Nineteen days left...
Moji ženu jsem poprvé potkal, když mně bylo devatenáct let.
I first met...
2/35
+
dvacet
twenty [ˈtwentɪ]
Bylo to před dvaceti nebo třicet lety.
It was twenty...
Pilulky začnou účinkovat za dvacet minut.
The pills will take effect in twenty minutes.
Napsala mně dvacet položek, které musím koupit.
She wrote me...
Dvacet je násobkem pěti, protože dvacet je čtyřikrát pět.
Twenty is a...
Požadoval jsem dvacet procent.
I held out...
Do svých osmadvaceti zůstala pannou.
She remained a...
3/35
+
třicet
thirty [ˈθɜːtɪ]
On nemůže být mladší než třicet.
He can't be...
Ona nemůže být starší než třicet.
She can't be...
Třicet tanků se vrhlo do této bitvy, aby je pomohlo zatlačit zpět.
The thirty tanks...
Před třiceti lety nebyl takový přístup vůbec výjimečný.
Such attitude wasn't...
Třicetiletá válka málem způsobila rozpad říše.
The Thirty Year's War nearly caused the breakup of the empire.
Ze švestek na naší zahradě vypálíme třicet litrů slivovice.
We burn thirty...
4/35
+
čtyřicet
forty [ˈfɔːtɪ]
Teplota venku je téměř čtyřicet stupňů.
The outside temperature...
Není možné zvládnout třídu se čtyřiceti dětmi.
It is not...
Před čtyřiceti lety jsem používal holící strojek s žiletkou.
Forty years ago,...
Ačkoli je mu čtyřicet let, je stále svobodný.
Though he is...
5/35
+
padesát
fifty [ˈfɪftɪ]
Tato loď může cestovat padesát mil za hodinu.
The ship is...
Jsem na padesátám místě v pořadníku.
I'm at fifty in the waiting list.
Padesátka je pěkné kulaté číslo.
Fifty is a...
Padesát je spousta lidí, o které je třeba se postarat!
Fifty is a...
6/35
+
tisíc
thousand [ˈθaʊzənd]
jedn. číslo: thousand, množ. číslo: thousands
Každý měsíc jsem řídil tisíc mil.
I drove one...
Během roků zaplatíte desítky nebo stovky tisíc dolarů za úroky z vašeho úvěru na bydlení.
You'll pay tens...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Mnoho tisíc Čechů a Slováků žilo ve Spojených státech v roce 1920.
Many thousands of...
Vítěz soutěže obdrží tisíc dolarů.
The contest winner...
Náboráři se snaží najít zaměstnance, i když tisíce uchazečů o zaměstnání zoufale hledají práci.
Recruiters struggle to...
7/35
+
milirada
bilion (old Br. Eng.)
billion [ˈbɪljən]
Více než jedna miliarda lidí mluví anglicky.
More than one...
Dvě miliardy lidí žije v bídě.
Two billion people...
V přepočtu na jednoho obyvatele založili nejvíce společností s obratem v miliardách dolarů.
They created more...
8/35
+
bilion
trillion [ˈtrɪljən]
jedn. číslo: trillion, množ. číslo: trillions
Šest biliónů sekund je téměř 190 let.
Six trillion seconds...
Vydělávat biliony. Ano, ale jen aby svět byl lepší.
Making trillions. Yes...
Předpokládá se, že spotřeba zemního plynu vzroste na 177 bilionů kubických stop.
Natural gas consumption is forecast to rise to 177 trillion cubic feet.
9/35
+
milion
million [ˈmɪljən]
jedn. číslo: million, množ. číslo: millions
Mohu si půjčit dvacet milionů dolarů?
Can I borrow...
Ross přišel o milióny dolarů.
Ross lost millions...
Více než milion tučňáků se shromažďuje, aby migrovali z ostrova.
Over a million penguins gather to migrate from the island.
Potřebujeme nejméně o 300 milionů dolarů více.
We need at least $300 million more.
Vyhráli válku, ačkoli je to stálo milióny životů.
They won the...
Obraz byl oceněn na tři miliony liber.
The picture was...
Společnost oznámila ztrátu půl milionu dolarů.
The company announced...
10/35
+
šedesát
sixty [ˈsɪkstɪ]
Jsem si jistý, že ten muž je stár téměř šedesát let.
I'm sure the...
Hodina má šedesát minut.
An hour is...
11/35
+
sedmdesát
seventy [ˈsevəntɪ]
Přilákali jsme více než sedmdesát umělců z celé země.
We have attracted...
Řeka je dlouhá přes sedmdesát kilometrů.
The river is...
12/35
+
osmdesát
eighty [ˈeɪtɪ]
Obvykle je zde místo pro titulek s délkou až osmdesát znaků.
Normally there is...
Za tento klobouk jsem utratil osmdesát liber.
I spent eighty...
13/35
+
devadesát
ninety [ˈnaɪntɪ]
Už jsem objednal devadesát procent dílů.
I have already...
Rozhodli, že musím zůstat na vojně dalších devadesát dní.
They decided I...
14/35
+
tucet, dvanáct
dozen [ˈdʌzən]
Koupil jsem tucet vajec, abych udělal omelety.
I bought a...
Dvanáct Američanů vstoupilo na Měsíc, ale nikdo není tak známý jako Neil Armstrong.
A dozen Americans have stepped on the Moon, but no one is as famous as Neil Armstrong.
Tým vědců důkladně vyčistil tucet pláží kolem břehů Ženevského jezera.
A team of...
15/35
+
osmý
osmina
oktáva (hud.)
eighth [eɪtθ]
jedn. číslo: eighth, množ. číslo: eighths
To je osmý zázrak světa.
It is the...
Dva dny potom, co si zlomil kost ruky a zápěstí, závodil a skončil osmý.
He raced two...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X