460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Doprava

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/29
+
metro (BrE)
v ilegalitě, do ilegality
podzemní, v podzemí
underground [ˌʌndəˈɡraʊnd]
jedn. číslo: underground, množ. číslo: undergrounds
Hnutí odporu se stáhlo do ilegality.
The resistance movement...
Voda z fontány pochází z podzemního pramene.
The fountain water...
Vzduch v podzemním tunelu byl vlhký a zatuchlý.
The air in...
2/29
+
dálnice, autostráda (AmE)
freeway [ˈfriːˌweɪ]
jedn. číslo: freeway, množ. číslo: freeways
Nová dálnice povede přes jezero.
The new freeway will pass over the lake.
Na rozšíření dálnice není dost peněz.
There's not enough money to widen the freeway.
3/29
+
kočár, drožka, fiakr (tažený koňmi)
vůz, vagón (osobní) (BrE)
doprava, dovoz (BrE)
vozík, jezdec (u stroje)
carriage [ˈkærɪdʒ]
jedn. číslo: carriage, množ. číslo: carriages
Projeli jsme parkem v kočáru taženém koňmi.
We rode through...
Jako součást experimentu jsme umístili za lokomotivu sedmnáct naložených vagónů.
By way of...
Kůň měl na sobé postroj z kůže, aby mohl táhnout kočár.
The horse was...
4/29
+
semafor
traffic lights [ˈtræfɪk ˈlaɪts]
Projděte kolem semaforů.
Go past the...
Na semaforech zahni doleva.
Turn left at...
Museli jsme zastavit na semaforech.
We had to...
5/29
+
jachta
jachtařský
jachtařit, plavit se na jachtě
yacht [jɒt]
jedn. číslo: yacht, množ. číslo: yachts, přít. prostý: yacht, 3. os. j. č.: yachts, průb. čas: yachting, prostý min.: yachted, příčestí min.: yachted
Jachta se naklonila.
The yacht heeled...
Plánoval jsem přeplout Pacifik na jachtě.
I planned to...
Mohutné vlny nasměřovaly jachtu na skálu.
Huge waves drove...
6/29
+
benzín, benzínový (BrE)
petrol [ˈpetrəl]
jedn. číslo: petrol, množ. číslo: petrols
Demonstranti házeli benzínové bomby.
The protesters have...
Policie se obává, že muž může mít v domě nahromaděné zásoby benzínu.
Police fear that...
Už jsi někdy natankoval benzín do dieselového auta?
Have you ever...
Fotí celebrity, jak dělají všední věci jako je pití kávy nebo čepování benzínu.
He shoots celebrities...
7/29
+
železnice, železniční trať (BrE)
railway [ˈreɪlˌweɪ]
jedn. číslo: railway, množ. číslo: railways
Zboží vám bude zasláno po železnici.
The goods will...
Železnice se v tomto místě mírně svažuje.
The railway slopes...
8/29
+
účastník silničního provozu
road user [rəʊd ˈjuːzə]
jedn. číslo: road user, množ. číslo: road users
Svou jízdou jste ohrozili životy ostatních účastníků silničního provozu.
You imperilled the...
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
9/29
+
dodávka, dodávkový vůz
delivery truck [dɪˈlɪvərɪ trʌk]
jedn. číslo: delivery truck, množ. číslo: delivery trucks
Společnost využívá k přepravě zboží k zákazníkům flotilu dodávkových vozů.
The company uses...
Polohu dodávkového vozu jsme sledovali pomocí GPS systému.
We tracked the...
Dodávkové auto bylo naskládáno paletami se zbožím.
The delivery truck was stacked with pallets of merchandise.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X