460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Kultura

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/74
+
hudba, muzika
noty, notový
hudební
music [ˈmjuːzɪk]
jedn. číslo: music, množ. číslo: musics
Miluju rockovou hudbu.
I love rock...
Z veškeré hudby na zemi je tato nejkrásnější.
Of all the...
Jeff se stal úspěšným hudebním producentem.
Jeff has become...
2/74
+
výkon, výkonnost
představení, vystoupení
provedení, produkce
silný, výkonný, rychlý
performance [pəˈfɔːməns]
jedn. číslo: performance, množ. číslo: performances
Byl to impozantní výkon od takového mladého tenisového hráče.
That was an...
Don Giovanni byl poprvé představen v roce 1787.
Don Giovanni had...
Pokusím se zlepšit můj předchozí výkon.
I am going to try to better my previous performance.
Představení se uskuteční v deset dopoledne.
The performance will...
Hráli jsme představení v dobových šatech.
We played the...
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
Hraje hlavní postavu ve školním představení.
She plays the...
3/74
+
film
kino
movie [ˈmuːvɪ]
jedn. číslo: movie, množ. číslo: movies
Díval jsem se na dobrý film minulý týden.
I watched a...
Pracuje v kině.
He works in...
Tento film je příliš dobrý na to, abychom ho propásli.
This movie is...
Viděl jsem slavného režiséra.
I saw a...
Šla jsem do kina s mým nevlastním bratrem.
I went to the movies with my step-brother.
Ve filmu má význačnou úlohu mluvící křeček.
The movie features...
Nový kupující zamýšlí převzít filmové studio.
New buyer intends...
4/74
+
obrázek, obraz
fotografie, snímek
film
představa
obrazový, obrázkový
představit si
popsat, vylíčit
picture [ˈpɪktʃə]
jedn. číslo: picture, množ. číslo: pictures, přít. prostý: picture, 3. os. j. č.: pictures, průb. čas: picturing, prostý min.: pictured, příčestí min.: pictured
Vidíš něco na těchto obrázcích?
Can you see...
Byl jsem vyfotografován na její zahradě.
I was pictured...
Mám velmi jasnou představu o svém budoucím životě.
I have a...
5/74
+
kultura
obdělávání, kultivace
pěstovat (buňky)
kultivovat, vychovávat
culture [ˈkʌltʃə]
jedn. číslo: culture, množ. číslo: cultures, přít. prostý: culture, 3. os. j. č.: cultures, průb. čas: culturing, prostý min.: cultured, příčestí min.: cultured
Harry má rád řeckou kulturu.
Harry likes Greek...
Chování řidičů v provozu je pro každou zemi velmi specifické.
The traffic culture...
Buňky musí být kultivovány po dobu pěti dnů.
The cells must...
6/74
+
film
tenká vrstva, povlak
zfilmovat, natočit
film [fɪlm]
jedn. číslo: film, množ. číslo: films, přít. prostý: film, 3. os. j. č.: films, průb. čas: filming, prostý min.: filmed, příčestí min.: filmed
Složila hudbu pro film.
She composed music...
Na silnicích byla tenká vrstva ledu.
There was a...
V kolik hodin začne film?
What time does the film begin?
Zmeškal začátek kina, protože autobus měl zpoždění.
He missed the...
Hraje ve filmu.
He appears in...
Tento film vychází ze skutečného příběhu.
This film is...
Tento film mohu označit jako satirickou komedii.
I can describe this film as a satirical comedy.
7/74
+
píseň
zpěv
song [sɒŋ]
jedn. číslo: song, množ. číslo: songs
Zpíval píseň.
He sang a...
Každé ráno jsme slyšeli ptačí zpěv.
We could hear...
Znáš název této písně?
Do you know the name of this song?
Tyto pocity mohou být také spojeny se vzpomínkami na určitou píseň.
These sensations can...
To je přesné podání písně, tak jak ji poslouchali ve starověkém Řecku.
It is the...
Prostě jsem tu píseň pokazil.
I just murdered...
Napsala tuto píseň speciálně pro tuto událost.
She wrote this...
8/74
+
fáze, stadium, etapa
jeviště, pódium, scéna
stupeň (rakety)
(z)inscenovat
uspořádat, zorganizovat
stage [steɪdʒ]
jedn. číslo: stage, množ. číslo: stages, přít. prostý: stage, 3. os. j. č.: stages, průb. čas: staging, prostý min.: staged, příčestí min.: staged
Naše práce zde je v závěrečné fázi.
Our work here...
Doufám, že je to pouze dočasné stádium, kterým teď prochází.
I hope this...
Herec se vrátil na Berlínskou scénu.
The actor returns...
Druhý stupeň rakety se nyní odděluje.
The second stage...
Policie říká, že zinscenoval útok, protože byl nespokojen se svým platem.
Police say he...
Učitelé uspořádali jednodenní stávku.
Teachers staged a...
9/74
+
foťák, fotoaparát, kamera
v záběru, před objektivem
camera [ˈkæmrə]
jedn. číslo: camera, množ. číslo: cameras
Vzal jsem foťák, abych udělal pár fotek.
I brought my...
Byl zachycen kamerou, když vyloupil obchod.
He was caught...
Jejich bezpečnostní kamery jsou falešné.
Their security cameras...
Mají kamerový záznam této události.
They have a...
Dala mu letmý polibek kvůli fotografii.
She gave him...
Mary zachytila celý incident na kameru.
Mary captured the...
Postupně jsme zvýšili kvalitu objektivů digitálních fotoaparátů.
We have gradually...
10/74
+
populární
oblíbený
lidový
obecně rozšířený, všeobecný
popular [ˈpɒpjʊlə]
2. stupeň: more popular, 3. stupeň: most popular
Viděl jsem seznam nejpopulárnějších zpěvaček.
I saw a list of the most popular, female singers.
James byl jedním z neoblíbenějších pilotů.
James was one of the most popular pilots.
Jeho názory jsou v rozporu s obecně rozšířenými názory.
His opinions are contrary to popular beliefs.
11/74
+
diváci, publikum, obecenstvo
slyšení, audience
audience [ˈɔːdɪəns]
jedn. číslo: audience, množ. číslo: audiences
Diváci zatleskali mistrovskému výkonu pianisty.
The audience applauded...
Voják požádal o audienci u císaře.
The soldier requested...
Celé publikum vstalo a odešlo do místního baru.
The entire audience got up and went out to the local bar.
Melissa řekla divákům, že plakala, když poprvé dostala scénář.
Melissa told the...
Zaujmout publikum je pouze prvním krokem k dosažení tohoto cíle.
Grabbing an audience...
Nová hra byla dobře přijata diváky i kritiky
The new play...
Bylo to vynikající představení pro slyšící i neslyšící publikum.
It was the...
12/74
+
malba, obraz
malování, malířství
painting [ˈpeɪntɪŋ]
jedn. číslo: painting, množ. číslo: paintings
Otevíráme výstavu obrazů jednoho z nejznámějších umělců.
We present an...
Megan učila malování více než 5 let.
Megan has taught...
Obraz byl prodán v aukci za 50.000 dolarů.
The painting was sold at an auction for 50,000 dollars.
Ocenil tento obraz na 3000 dolarů.
He valued the...
Patrick je znám zejména pro své obrazy divoké přírody.
Patrick is known above all for his paintings of wild nature.
Byl by to zajímavý námět pro obraz.
This would make...
Školení mi dalo několik tipů, jak zlepšit moje malování.
The training gave...
13/74
+
(za)zpívat
sing [sɪŋ]
přít. prostý: sing, 3. os. j. č.: sings, průb. čas: singing, prostý min.: sang [sæŋ], příčestí min.: sung [sʌŋ]
Miliony fanoušků právě slyšely její hlas, když zpívala národní hymnu.
Millions of fans...
Fotografoval jsem vojáky, kteří si zpívali na své cestě na frontu.
I photographed soldiers...
Jeho zpěv je slyšet na vzdálenost 2 kilometry za předpokladu, že máte dobrý sluch.
His singing can...
Její zpěv byl legendární.
Her singing was...
Zpěv smutných písní je pro mě způsob, jak utišit problémy.
Singing sad songs...
Zpívá v církevním pěveckém sboru.
She sings in...
14/74
+
publikovat, vydat
otisknout, zveřejnit, uveřejnit
publish [ˈpʌblɪʃ]
přít. prostý: publish, 3. os. j. č.: publishes, průb. čas: publishing, prostý min.: published, příčestí min.: published
V následujícím roce jedno malé vydavatelství souhlasilo, že články vydá jako knihu.
The following year,...
Souhlasili, že nezveřejní jména plavců, kteří tyto požadavky nesplňují.
They agreed not...
Tento článek bude zveřejněn v příštím vydání.
This article will be published in the next issue.
Tento časopis je vydáván 6 krát ročně.
This magazine is...
Publikovali jsme širokou škálu titulů.
We have published...
Naše auditorská společnost zveřejňuje výroční zprávy a finanční výkazy.
Our audit company publishes annual reports and financial statements.
Ročenka je vydávána každý rok v lednu.
The annual is published in January of each year.
15/74
+
divadlo
kino (AmE)
scéna
theater [ˈθɪətə]
jedn. číslo: theater, množ. číslo: theaters
Potřebujete pouze jedno kliknutí, abyste si rezervovali místa v divadle podle vašeho výběru.
You need to...
Evie pro nás koupila vstupenky do divadla.
Evie bought the...
Můžeš mě doprovodit do divadla?
Can you accompany...
Poté, co jsme vešli do divadla, vložil jsem útržky vstupenek do kapsy.
I put the...
Divadelní soubor se již mnoho let těší podpoře štědrého mecenáše.
The theater company has enjoyed the patronage of a generous benefactor for many years.
16/74
+
literatura
tiskoviny
podklady
literature [ˈlɪtərɪtʃə]
jedn. číslo: literature, množ. číslo: literatures
Studenti jsou nabádáni, aby se věnovali moderní literatuře ve větší šíři.
Learners are encouraged to explore modern literature more widely.
Poslal jsem ti nějaké podklady.
I sent you some literature.
Byl profesorem španělské literatury.
He was a...
Tato kniha mapuje literaturu psanou pro děti v ruštině.
This book surveys...
Toto ocenění se uděluje osobě, která významně přispěla světové literatuře.
This award is...
Literatura je moje velká vášeň.
Literature is my...
Jeho vášeň pro literaturu je výjimečná.
His passion for...
17/74
+
turné (umělecké, předvolební)
prohlídka
šňůra (hovor.)
procestovat, projet
tour [tʊə]
jedn. číslo: tour, množ. číslo: tours, přít. prostý: tour, 3. os. j. č.: tours, průb. čas: touring, prostý min.: toured, příčestí min.: toured
Nyní jsme uprostřed našeho turné.
Now we are...
Vezmeme vás na prohlídku nejpozoruhodnějších míst v Alpách.
We will take...
Procestoval jsem Západ mnohokrát.
I have toured...
18/74
+
herec
účastník (aktivní)
actor [ˈæktə]
jedn. číslo: actor, množ. číslo: actors
Dustin Hoffman je můj oblíbený herec a viděl jsem všechny jeho filmy.
Dustin Hoffman is...
Byl svým publikem považován za lepšího herce než zpěváka.
He was considered...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Smlouva je písemná dohoda uzavřená účastníky mezinárodního práva, jmenovitě suverénními státy.
A treaty is...
Byl to herec s přirozeným šarmem.
He was an...
Carl byl herec, který se mnou před šesti lety podváděl svou snoubenku.
Carl was an actor who cheated on his fiancée with me six years ago.
Žádný mužský herec nebyl od té doby tak hubený.
No male actor has been this skinny since then.
19/74
+
lístek, vstupenka, jízdenka, letenka
cedulka, etiketa
přivěsit si lístek
ticket [ˈtɪkɪt]
jedn. číslo: ticket, množ. číslo: tickets, přít. prostý: ticket, 3. os. j. č.: tickets, průb. čas: ticketing, prostý min.: ticketed, příčestí min.: ticketed
Kolik stojí lístky pro studenty?
How much are...
Koupil jsem vstupenky pro mě a mou ženu na budovu Empire State Building.
I bought tickets...
Letenka stojí 250 Euro.
The plane ticket...
20/74
+
nástroj
přístroj
upravit
instrument [ˈɪnstrəmənt]
jedn. číslo: instrument, množ. číslo: instruments, přít. prostý: instrument, 3. os. j. č.: instruments, průb. čas: instrumenting, prostý min.: instrumented, příčestí min.: instrumented
Jaký je váš oblíbený hudební nástroj?
What is your...
Bankovnictví je považováno za důležitý nástroj hospodářského rozvoje.
Banking has been...
Nový přístroj NASA měří solární energii dopadající na Zem.
New NASA instrument...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X