460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Kultura

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/74
+
román, novela
nový, originální
novel [ˈnɒvəl]
jedn. číslo: novel, množ. číslo: novels, 2. stupeň: more novel, 3. stupeň: most novel
Philip napsal historický román, za který získal Pulitzerovu cenu.
Philip wrote the...
Ben si zvolil nový způsob, jak oznamovat nové návrhy Lauře.
Ben chose a...
Nanomotory jsou nová zařízení, která mohou přeměnit energii na pohyb.
The nanomotors are...
2/74
+
tanec
tancovat, tančit
dance [dɑːns]
jedn. číslo: dance, množ. číslo: dances, přít. prostý: dance, 3. os. j. č.: dances, průb. čas: dancing, prostý min.: danced, příčestí min.: danced
Budu jí učit tancovat.
I am going...
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Tančili jsme v ulicích Paříže.
We danced in...
3/74
+
muzeum
muzejní
museum [mjuːˈzɪəm]
jedn. číslo: museum, množ. číslo: museums
Naše muzeum vytvořilo jednu z nejlepších sbírek brouků ve Spojených státech.
Our museum has...
Muzejní sbírka je k dispozici studentům a vědcům ke zkoumání.
The museum collection...
Naše muzeum bojuje o svoji existenci.
Our museum fights for its life.
Muzeum zavede návštěvníky zpět do dětství.
The museum takes...
Isabella byla stálou podporovatelkou našeho národního muzea.
Isabella was consistent...
Členové veteránského autoklubu navštívili naše muzeum.
Members of the veteran car club visited our museum.
Můžeme také navštívit muzeum, které vystavuje fascinující sbírku starověkého umění.
We can also...
4/74
+
fotografie, snímek
(vy)fotografovat
fotografovaný
photograph [fəˈtɒɡrəfɪ]
jedn. číslo: photograph, množ. číslo: photographs, přít. prostý: photograph, 3. os. j. č.: photographs, průb. čas: photographing, prostý min.: photographed, příčestí min.: photographed
Objednávkový systém poskytuje fotografie pokrmů.
The ordering system...
Fotografoval jsem vojáky, kteří si zpívali na své cestě na frontu.
I photographed soldiers...
Je to jedna z nejvíce fotografovaných lokalit v San Franciscu.
It is one...
5/74
+
muzikál, muzikální
hudební
melodický
musical [ˈmjuːzɪkəl]
jedn. číslo: musical, množ. číslo: musicals, 2. stupeň: more musical, 3. stupeň: most musical
Alisha hrála v řadě muzikálů.
Alisha performed in...
Aaron napsal hudbu a režíroval muzikálové představení.
Aaron wrote the...
Ujistěte se, že vaše hudební nástroje bude možno letecky přepravit.
Make sure that...
6/74
+
odlít, odlitek
házet, hodit, vrhnout, vhodit
herecké obsazení
obsadit
hod
sádra, sádrový obvaz
cast [kɑːst]
jedn. číslo: cast, množ. číslo: casts, přít. prostý: cast, 3. os. j. č.: casts, průb. čas: casting, prostý min.: cast [kɑːst], příčestí min.: cast [kɑːst]
Vyrobili odlitek, který měl stejnou velikost a hmotnost jako originál.
They made a...
Hodili jsme síť do vody.
We cast the...
Stiskněte tlačítko, abyste vhodili digitální hlasovací lístek.
Push a button...
Herecké obsazení hry je velmi početné, 9 herců, 7 hereček a jeden protivný pes.
The cast of...
Při prvním hodu kostkou měl velké štěstí.
His first cast...
Sádra na mé zlomené noze je modrá.
My cast on...
7/74
+
knihovna
library [ˈlaɪbrərɪ]
jedn. číslo: library, množ. číslo: libraries
Mohu si půjčit knihu z knihovny a zkopírovat si co potřebuji a vrátit ji zpět?
Can I borrow a book from the library and copy what I need and put it back?
Mohl vyprávět tolik příběhů, že by zaplnil tak velkou knihovnu, jako je tahle.
He could tell so many stories that he would fill a library as big as this one.
Jsem v knihovně tak často, jak je to jen možné.
I'm at the library as often as possible.
Požádala o novou průkazku do knihovny.
She applied for...
Knihovna obsahuje mnoho důležitých dokumentů.
The library contains...
Zisky z prodeje automobilů sponzorují naši knihovnu.
Profits from car...
To by více vzájemně provázalo tyto části kódu knihovny a aplikace.
It would tie...
8/74
+
kino
film (obor), kinematografie
cinema [ˈsɪnɪmə]
jedn. číslo: cinema, množ. číslo: cinemas
Co dávají v kině?
What is on...
Někdy se rozhodneme jít do kina nebo na procházku.
Sometimes we decide...
V kině není dovoleno kouřit.
Smoking is not...
9/74
+
pop - populární hudba, popový
bouchnout, prásknout, rupnout
prasknutí, praskání, rupnutí, rána
taťka, tatík (AmE) (hovor.)
pop [pɒp]
jedn. číslo: pop, množ. číslo: pops, přít. prostý: pop, 3. os. j. č.: pops, průb. čas: popping, prostý min.: popped, příčestí min.: popped
Poslouchali jsme první popové písně napsané počítačem.
We were listening...
Okna a stěny se třásly za současného hlasitého praskání a dunění.
Windows and walls...
Když balón praskl, ozvala se hlasitá rána.
There was a...
10/74
+
báseň
poem [ˈpəʊɪm]
jedn. číslo: poem, množ. číslo: poems
Napsala jsem tuto báseň pro tebe.
I wrote this...
Na jeho počest jsem zarecitovala báseň.
I recited a...
Musíme vybrat nejlepší báseň.
We have to...
11/74
+
koncert
concert [ˈkɑːnsərt]
jedn. číslo: concert, množ. číslo: concerts
Koncert se uskuteční v září.
The concert will take place in September.
Její koncert byl zrušen na poslední chvíli.
Her concert was...
Zažili jsme mnoho legrace na našem zahajovacím koncertu v tomto roce.
We had a lot of fun at our opening concert this year.
Soud oznámil, že se rozhodl zakázat mu pořádat koncerty v zemi po dobu tří měsíců.
The court announced...
Kvůli malému technickému problému koncert začne přibližně s půlhodinovým zpožděním.
Due to a slight technical hitch the concert will be starting approximately half an hour late.
12/74
+
literární, knižní
spisovný
literary [ˈlɪtrərɪ]
2. stupeň: more literary, 3. stupeň: most literary
Další literární shromáždění se koná příští měsíc.
Another literary gathering...
Byl literárním kritikem a určil dvě základní pravidla pro formu krátkých povídek.
He was a...
Snažila se mě přesvědčit, že to není spisovné.
She tried me...
13/74
+
drama
činohra, divadelní hra
dramatický
drama [ˈdrɑːmə]
jedn. číslo: drama, množ. číslo: dramas
Čtu starořecké drama.
I am reading...
Toto divadelní hra měla několik legračních momentů.
This drama had...
Susan bude mít příští týden konkurz na dramatickou školu.
Susan will have...
14/74
+
žurnál, časopis
deník, denní noviny
journal [ˈdʒɜːnəl]
jedn. číslo: journal, množ. číslo: journals
Autoři, kteří by chtěli přispět do našeho časopisu, jsou vítáni.
Authors who would...
Rozhodli jsme se umístit náš školní časopis na internet pro širokou veřejnost.
We decided to...
Už tři roky si vedu deník.
I've been keeping...
15/74
+
zpěvák, zpěvačka
pěvec, pěvkyně
singer [ˈsɪŋə]
jedn. číslo: singer, množ. číslo: singers
Tento muž je dobrý zpěvák.
This man is a good singer.
Viděl jsem seznam nejpopulárnějších zpěvaček.
I saw a list of the most popular, female singers.
Byl svým publikem považován za lepšího herce než zpěváka.
He was considered...
Kimberly je skvělá zpěvačka s půvabným hlasem.
Kimberly is a...
16/74
+
poezie
báseň
poetry [ˈpəʊɪtrɪ]
Pravidelně pořádá předčítání poezie pro studenty.
She periodically arranges...
Jejich přátelství začalo jejich společným zájmem o poezii.
Their friendship began with their common interest in poetry.
V poezii je růže často metaforou lásky.
In poetry the...
17/74
+
hudebník, muzikant
musician [mjuːˈzɪʃən]
jedn. číslo: musician, množ. číslo: musicians
Děkuji za vaši krásnou hudbu, jste velmi talentovaný mladý hudebník.
Thank you for...
Je skvělý muzikant.
He is a...
Není snadné vydělat si na slušné živobytí jako hudebník.
It is not...
Festival byl přehlídkou mladých talentovaných hudebníků.
The festival was...
Slyšela jsem, že se rád přátelíš s místními umělci a hudebníky.
I heard you...
Mladý hudebník žil bohémským životním stylem a byl často švorc, ale byl šťastný.
The young musician...
18/74
+
komedie, veselohra
komičnost, humornost (situace ap.)
comedy [kɒmɪdɪ]
jedn. číslo: comedy, množ. číslo: comedies
Máš raději komedie nebo horory?
Do you prefer...
Co dělá komedii skvělou?
What makes a...
Tento film mohu označit jako satirickou komedii.
I can describe this film as a satirical comedy.
Tato takzvaná komedie není vůbec vtipná a je hloupá.
This so-called comedy...
Považuji smích, a tudíž komedie a humor za nezbytnou součást zdravého života.
I consider laughter,...
Do jakého žánru film spadá? Komedie nebo tragédie?
What genre does the movie fall into? Comedy or tragedy?
Film je romantickou komedií, ale se zvratem, který diváky udrží v nejistotě až do konce.
The movie is a romantic comedy, but with a twist that keeps the audience guessing until the end.
19/74
+
herečka
actress [ˈæktrɪs]
jedn. číslo: actress, množ. číslo: actresses
Herečka nedávno vyhodila svého manažera.
The actress recently...
Ona zapadá do mé představy, jak má vypadat herečka.
She fit my...
Jejím cílem bylo stát se slavnou herečkou.
Her goal was...
Už je to ostřílená herečka.
She is a veteran actress already.
Proč je tato druhořadá herečka tak samolibá a sebevědomá?
Why is this...
Tato slavná herečka má mnoho obdivovatelů.
This famous actress has many admirers.
20/74
+
vydání (publikace)
náklad (knihy, novin)
edition [ɪˈdɪʃən]
jedn. číslo: edition, množ. číslo: editions
Večerní vydání novin je připraveno k distribuci.
The evening edition...
Byl jsem šťastný, dokud jsem neviděl dnešní ranní vydání The Wall Street Journal.
I was happy...
Četli jsme jen zkrácené vydání jeho nového románu.
We've only read...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X