460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Množství

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/61
+
málo
několik
málo (o počítatelných)
pár
few [fjuː]
2. stupeň: fewer [ˈfjuːə], 3. stupeň: fewest [ˈfjuːəst]
O několik minut později byl Colin v kanceláři.
A few minutes later Colin was in the office.
Někdy méně je lépe.
Sometimes fewer is better.
Mám pár přátel.
I have a few friends.
2/61
+
jeden, jedna, jedno
jediný
místo opakování stejného slova
one [wʌn]
Nerad zůstávám v jednom zaměstnání příliš dlouho.
I don't like to stay in one job for too long.
Byli poslední, kdo přišli.
They were the last ones to arrive.
To je to, co chci.
This is the one I want.
Strávili jsme jednu hodinu snahou dostat jeho loď na břeh.
We spent one hour trying to get his boat to the shore.
Stačilo by jen jedno laskavé slovo.
Just a one kind word would have been enough.
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Nejsem jediný.
I'm not the only one.
3/61
+
dva, dvě
dvojka
two [tuː]
Máme dvě auta.
We have two cars.
4/61
+
tři
trojka
three [θriː]
Jim má tři dcery.
Jim has three daughters.
5/61
+
mnoho
hodně, moc
many [ˈmenɪ]
Položili mně příliš mnoho otázek.
They asked me too many questions.
Neberte si toho tolik.
Don't take so many.
Udělal jsem to z mnoha důvodů.
I did it for many reasons.
Málokdo by pro nás udělal to, co jsi udělal ty.
Not many people would've done what you just did for us.
Umím otevřít mnoho různých typů zámků drátem.
I can pick many different types of locks with a wire.
Očekává se, že 10000 lidí se v sobotu zúčastní na demonstraci za sociální rovnost.
As many as 10000 people are expected to attend a march Saturday for social equality.
Kolik hodin spánku potřebuješ?
How many hours do you need to sleep?
6/61
+
oba, obě, obojí
both [bəʊθ]
Oba týmy hrály tak špatně!
Both teams were playing so badly!
Chci oba dva.
I want both of them.
Líbily se mi obě.
I liked them both.
7/61
+
číslo
počet
množství
(o)číslovat
spočítat
number [ˈnʌmbə]
jedn. číslo: number, množ. číslo: numbers, přít. prostý: number, 3. os. j. č.: numbers, průb. čas: numbering, prostý min.: numbered, příčestí min.: numbered
Dej mi, prosím, její telefonní číslo.
Please give me her phone number.
Promiňte, máte špatné číslo.
I'm sorry, you have the wrong number.
Na hřišti bylo malé množství dětí.
A small number of children were on the field.
8/61
+
hodně, moc, mnoho
velice
velmi
kolik
much [mʌtʃ]
Nepotřebuji moc peněz.
I don't need much money.
Příliš mnoho mluví.
She talks too much.
Kolik stojí vstupenka?
How much is the ticket?
Vezmi si na to tolik času, kolik potřebuješ.
Take as much time as you like.
9/61
+
spousta, mnoho, hodně, moc
pozemek
část, skupina
los
losovat
lot [lɒt]
jedn. číslo: lot, množ. číslo: lots, přít. prostý: lot, 3. os. j. č.: lots, průb. čas: lotting, prostý min.: lotted, příčestí min.: lotted
Jessica hodně čte.
Jessica reads a lot.
Plánujeme postavit chalupu na volném pozemku.
We are planning to build a cottage on a vacant lot.
Další skupina lidí přijede v pondělí.
Another lot of people will arrive on Monday.
10/61
+
nic
nula
nothing [ˈnʌθɪŋ]
Nic jsem neřekl.
I said nothing.
Není nic levnějšího než toto.
There is nothing cheaper than this.
Není se za co stydět.
It's nothing to be ashamed of.
11/61
+
čtyři
čtyřka
four [fɔː]
Čtverec má čtyři strany.
A square has four sides.
12/61
+
málo
trochu
malý, malinký
krátký (vzdálenost)
mladší, malý (bratr ap.)
little [ˈlɪtəl]
2. stupeň: littler, 3. stupeň: littlest
Potřebuju trochu času.
I need a little time.
Pak se za mnou někdo trochu zasmál.
Then someone laughed a little behind me.
Dovolte mi říct vám krátký příběh.
Let me tell you a little story.
13/61
+
nejmenší, minimální
nejméně, přinejmenším
alespoň
least [liːst]
To je ten nejmenší z jejich problémů.
That's the least of her problems.
Bylo to to nejmenší, co jsem mohla udělat.
It was the least I could do.
Stalo se to, když jsme to nejméně čekali.
It happened when we least expected it.
Jsme v bezpečí, alespoň prozatím.
We're safe, at least for now.
14/61
+
pět, pětka
five [faɪv]
Máme pět židlí.
We have five chairs.
Začal jsem před pěti měsíci.
I started five months ago.
Přišla v pět hodin
She arrived at five o'clock.
Vrátím se do pěti.
I'll be back by five.
Pět let zastává funkci regionálního ředitele.
He has held the post of a regional director for five years.
Bude odcházet zítra v pět hodin.
He'll be leaving at five o'clock tomorrow.
15/61
+
několik (u počítat. podst. jmen)
oddělený, rozličný, samostatný, individuální
several [ˈsevrəl]
Několik mých přátel se učí španělsky.
Several of my friends are learning Spanish.
Už to udělal několikrát.
He has done it several times.
Už jsem od ní dostal několik dopisů.
I have received several letters from her.
16/61
+
šest
šestka
six [sɪks]
Mají šest dětí.
They have six...
Tento týden byli ve třídě rozhádání.
They've been at...
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Přijeď nejpozději do šesti hodin.
Arrive no later than six o'clock.
K trůnu vedlo šest schodů.
Six steps led to the throne.
Nezapomeň mě, prosím tě, probudit zítra ráno v šest.
Please remember to...
Dokážeš přečíst toto číslo? Je to pět nebo šest?
Can you read...
17/61
+
sekunda, vteřina
chvilka
druhý
sekundovat, podpořit
second [ˈsekənd]
jedn. číslo: second, množ. číslo: seconds, přít. prostý: second, 3. os. j. č.: seconds, průb. čas: seconding, prostý min.: seconded, příčestí min.: seconded
Zabere to deset vteřin.
It takes ten...
Moment!
Just a second!
Narodil se jí druhý syn.
A second son...
18/61
+
sedm
sedmička
seven [ˈsevən]
Pracuji sedm dní v týdnu.
I work seven days a week.
Za tři minuty bude sedm hodin.
In three minutes will be seven o'clock.
V sedm hodin jsme měli snídani.
We had breakfast at seven o'clock.
Začal jsem hrát na housle od sedmi let.
I began playing the violin at the age of seven.
Podnikám už sedm let.
I've been in business for seven years.
Nedostávám se příliš často ven od té doby, co pracuji sedm dní v týdnu.
I don't get...
19/61
+
osm
osmička
eight [eɪt]
Bylo mi osm, když se moje rodina přestěhovala do Prahy.
I was eight...
Chelsea na hřišti Arsenalu prohrála pouze dvakrát v posledních osmi zápasech.
Chelsea have now lost just twice in their last eight away games versus Arsenal.
Teď už jsme spolu osm let a mnoho se nezměnilo.
We've now been together eight years, and not much has changed.
Součin dvou a čtyř je osm.
The product of...
Moje poslední vyučovací hodina končí v osm hodin.
My last class...
Zkoušené osoby musí přijít na zkoušku ve středu v osm hodin.
Candidates must attend...
20/61
+
devět
devítka
nine [naɪn]
Byl uvězněn devět měsíců.
He was jailed...
Lidé převzali vládu nad zemí před devíti lety.
People took control of the country nine years ago.
V zásobníku je devět nábojů.
The magazine contains...
Žijeme odděleně devět měsíců, ale je v mém srdci i v myšlenkách neustále.
We've been apart...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X