460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Nemoci

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/38
+
pásmová nemoc
jet lag [dʒet læg]
Rosie trpí pásmovou nemocí, ale po dobrém nočním spánku se bude cítit lépe.
Rosie is suffering from jet lag but she'll feel better after a good night's sleep.
Často cestuji a pásmová nemoc ovlivňuje můj spánek a výkon.
I travel frequently and jet lag affects my sleep and performance.
V důsledku pásmové nemoci se cítím tak unavený.
I feel so...
2/38
+
léčení, ošetření
zacházení, nakládání
úprava, zpracování
treatment [ˈtriːtmənt]
jedn. číslo: treatment, množ. číslo: treatments
Nyní je ten správný čas vyzkoušet nový způsob léčby.
Now is the...
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Bylo mně poskytnuto plné VIP zacházení.
I was given...
3/38
+
nemocnice
hospital [ˈhɒspɪtəl]
jedn. číslo: hospital, množ. číslo: hospitals
Strávil jsem dva týdny v nemocnici
I spent two...
Moje matka je v nemocnici.
My mother is in hospital.
Péče v místní nemocnici je dobrá.
Care in local...
Silně podporujeme plány na vybudování nové nemocnice.
We strongly support...
V naší nemocnici pro zvířata máme profesionální personál.
We have a...
Oliver byl přijat do nemocnice v pátek ráno.
Oliver was admitted...
4/38
+
mrtvý, neživý, zvadlý
bez děje, nudný
nefungující, vybitý, odpojený
přímo, přesně, právě
dead [ded]
2. stupeň: deader, 3. stupeň: deadest
Zemřel po příjezdu do nemocnice.
He was dead on arrival at the hospital.
Byl to nudný večírek.
It was a dead party.
Mám vybitou baterii.
I have a dead battery.
Musíš mířit přímo na cíl.
You must aim dead on the target.
5/38
+
choroba, nemoc
neduch
disease [dɪˈziːz]
jedn. číslo: disease, množ. číslo: diseases
Chřipka je nakažlivá nemoc.
Flu is a...
Když máte 90 let, máte každou člověku známou nemoc.
When you're 90,...
Snažíme se zastavit šíření této nemoci.
We try to...
Vážné onemocnění se vyskytují ve všech zemích světa.
Serious diseases occur...
Tato nemoc napadá imunitní systém těla.
This disease attacks...
Doktoři musí umět rozeznat mnoho různých onemocnění.
Doctors need to...
Tato nemoc je typická pro mladé lidi.
This disease is...
6/38
+
bolest
bolet, trápit
žal, trápení
obtíž, námaha
pain [peɪn]
jedn. číslo: pain, množ. číslo: pains, přít. prostý: pain, 3. os. j. č.: pains, průb. čas: paining, prostý min.: pained, příčestí min.: pained
Bolí ho to?
Is he in...
Cítila ostrou bolest v rameni.
She felt a...
Stále se trápí kvůli svému rozvodu.
She is still...
Bolelo mě to číst.
It pained me...
Tato práce je obtížná.
This job is...
7/38
+
rakovina
znamení Raka
souhvězdí Raka
cancer [ˈkænsə]
jedn. číslo: cancer, množ. číslo: cancers
U mého dědečka byla diagnostikována rakovina.
My grandfather was...
Pokud hledáte příznivce komunikace beze slov, hledejte mezi lidmi ve znamení Raka.
If you are...
Mezi kouřením a rakovinou plic je úzká souvislost.
There's a high...
Imunoterapie je jedním z nejslibnějších nových způsobů léčby rakoviny.
Immunotherapy is one...
Zemřel na rakovinu močového měchýře.
He died of...
Léčba rakoviny měla významný dopad na funkci její kostní dřeně.
The cancer treatment...
8/38
+
nemocný, chorý
otrávený, znechucený
cítit se špatně
sick [sɪk]
2. stupeň: sicker, 3. stupeň: sickest
Nebyla v práci, protože byla dlouhou dobu nemocná.
She has been...
Celý rok jsem strávila tím, že jsem pečovala o mého nemocného manžela.
I spent a...
Necítil jsem se dobře, protože jsem nebyl v mém vlastním domě.
I was so...
Znechucuje mě, když si představím někoho, kdo ubližuje bezmocnému zvířeti.
It makes me...
Cítila jsem se špatně, tak jsem si lehla do postele, dokud jsem se necítila lépe.
I felt sick...
9/38
+
AIDS
AIDS [eɪdz]
Oba byli pozitivně testováni na AIDS.
Both tested positive...
Vědci nevědí, jak dlouho bude trvat vývoj vakcíny proti AIDS.
Scientists don't know...
10/38
+
terapie
léčba
therapy [ˈθerəpɪ]
jedn. číslo: therapy, množ. číslo: therapies
Absolvuje terapii proti závislosti na hazardních hrách.
He is undergoing...
Akupunktura je kombinována s farmakoterapií pro zlepšení její pohyblivosti.
The acupuncture is...
Její detoxikační léčba byla včera změněna.
Her detoxification therapy...
11/38
+
onemocnění, nemoc, choroba
illness [ˈɪlnɪs]
jedn. číslo: illness, množ. číslo: illnesses
Zůstává to nejúčinnější léčbou pro malou podskupinu duševních onemocnění.
It remains the...
Může to významně pomoci tělu v obraně proti nemoci.
It may play...
Čtyři lidi zemřeli na následky této nemoci.
Four people have...
Během dne nevykazoval žádné známky onemocnění, ale v noci si všiml vyrážky na svém těle.
He showed no...
12/38
+
chřipka
flu [fluː]
jedn. číslo: flu, množ. číslo: flus
Ležím v posteli s chřipkou a horečkou.
I am lying...
Myslím, že jsem dostala chřipku.
I think I...
Starší lidé jsou více náchylnější k onemocnění chřipkou.
Elderly people are...
13/38
+
vir(us)
virus [ˈvaɪrəs]
jedn. číslo: virus, množ. číslo: viruses
Virus nedokázal dosáhnout svého poslání.
The virus failed to achieve its mission.
Virus se rozšiřuje na jiné osoby přímým kontaktem, jako je potřesení rukou.
The virus is...
Virus se šíří prostřednictvím výměny tělesných tekutin, jako je například krev.
The virus is...
Ještě před rokem byl tento virus pro obyčejné lidi prakticky neznámý.
Just a year...
Viry vymýšlejí nové klíče a hostitelé nové zámky.
Viruses invent new keys and hosts invent new locks.
14/38
+
lék, léčba, léčení
léčit, vyléčit, zahojit, uzdravit
vyřešit, odstranit, napravit (problém)
nakládat, naložit, konzervovat (potraviny)
cure [kjʊə]
jedn. číslo: cure, množ. číslo: cures, přít. prostý: cure, 3. os. j. č.: cures, průb. čas: curing, prostý min.: cured, příčestí min.: cured
Neexistuje žádný lék. Zatím.
There is no...
Nepovažuji to za něco, co by mělo být léčeno.
I don't think...
Objevili vysoce účinný lék proti závislosti na alkoholu.
They discovered a...
Střídání partnerů není lékem na partnerskou osamělost.
Social butterfly can't cure partner's loneliness.
Aloe Vera zlepšuje zrak, ale také léčí další neduhy.
Aloe Vera improves...
Tento lék snižuje zvýšenou koncentraci cukru v krevním oběhu.
This cure reduces...
Prevence je lepší než léčba.
Prevention is better...
15/38
+
mikrob, bakterie, bacil
zárodek, počátek (přen.) (myšlenky ap.)
germ [dʒɜːm]
jedn. číslo: germ, množ. číslo: germs
Tento dezinfekční prostředek zabíjí všechny bakterie.
This disinfectant kills...
Krysy rozšiřují bakterie.
Rats spread germs.
Používáme chlór, abychom usmrtili všechny bacily ve vodě.
We use chlorine...
16/38
+
dýmějový mor
bubonic plague [bjuːˌbɒnɪk ˈpleɪɡ]
jedn. číslo: bubonic plague, množ. číslo: bubonic plagues
Na ostrově je běžný výskyt okolo 400 případů dýmějového moru každý rok ve stejných venkovských oblastech.
The island is...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
17/38
+
bakterie
bacteria [bækˈtɪərɪə]
jedn. číslo: bacterium, množ. číslo: bacteria
Tyto bakterie přežívají i v extrémních teplotách.
These bacteria survive...
Bakterie se rychle množí v teplých a vlhkých podmínkách.
The bacteria multiply...
Ale ani nejdůkladnější drhnutí nás nedokáže zbavit bakterií, které se skrývají na konečcích prstů.
But even the most rigorous scrub will fail to get rid of the bacteria hiding in the tip of your fingers.
Bakterie a houby pomáhají rozkládat organickou hmotu.
Bacteria and fungi...
18/38
+
cukrovka, diabetes
diabetes [ˌdaɪəˈbiːtiːz]
Jeho vědecký výzkum se týká léčby cukrovky.
His scientific research...
Vědci se domnívají, že sklon k diabetu existuje již od narození.
Researchers believe that...
19/38
+
bolest
bolet
ache [eɪk]
jedn. číslo: ache, množ. číslo: aches, přít. prostý: ache, 3. os. j. č.: aches, průb. čas: aching, prostý min.: ached, příčestí min.: ached
Cítím ostrou bolest v rameni.
I feel a...
Po zaběhnutí maratonu mě týden bolelo celé tělo.
After running the...
V jejím srdci byla bolestná prázdnota.
There was an...
20/38
+
horečka
vzrušení
dostat horečku
fever [ˈfiːvə]
jedn. číslo: fever, množ. číslo: fevers
Věděla, že nemá jíst kuře, dokud má vysokou horečku.
She knew she wasn't supposed to eat chicken while running a high fever.
Mám horečku, protože jsem se úplně vyčerpal.
I have a...
Tito mladí lidé byli nakaženi revoluční horečkou.
These young people...
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
Jennifer dostala před Vánoci spálu.
Jennifer caught scarlet...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X