420+  lekcí
17 200+  vět
8 400+  slov
 

Nemoci

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/35
+
trauma
nervový šok, duševní otřes
zranění, úraz
trauma [ˈtrɔːmə]
jedn. číslo: trauma, množ. číslo: traumas
Místní lidé žádají odškodnění za trauma, které utrpěli kvůli katastrofě.
Local people are...
Trauma je velmi vážný psychologický problém, který může vyvolat další poruchy.
Trauma is a...
2/35
+
vypuknutí, propuknutí (násilí)
epidemie, prudce se šířící nákaza
přemnožení (kobylek)
outbreak [ˈaʊtˌbreɪk]
jedn. číslo: outbreak, množ. číslo: outbreaks
Byla to největší epidemie za posledních 30 let.
It was the...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Povzbudivou zprávou je, že virová epidemie je na ústupu.
The encouraging news...
3/35
+
(za)kašlat, pokašlávat
kašel, (za)kašlání
cough [kɒf]
jedn. číslo: cough, množ. číslo: coughs, přít. prostý: cough, 3. os. j. č.: coughs, průb. čas: coughing, prostý min.: coughed, příčestí min.: coughed
Raději bys měl s tím kašlem zajít za lékařem.
You'd better see...
Jestliže nemocná osoba kašle velmi blízko vás, můžete to chytit.
If a sick...
Měl chronický kašel.
He had a chronic cough.
4/35
+
spála
scarlet fever [ˈskɑːlɪt ˈfiːvə]
jedn. číslo: scarlet fever, množ. číslo: scarlet fevers
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
Jennifer dostala před Vánoci spálu.
Jennifer caught scarlet...
5/35
+
astma, dušnost (med.)
asthma [ˈæsmə]
jedn. číslo: asthma, množ. číslo: asthmas
Moje matka dostala astma poté, co jsem se narodil.
My mother got...
Poté co se nadýchala kouře z kamen, dostala astmatický záchvat.
She suffered from...
Astma je porucha funkce dýchacího systému, v podstatě zánět plic.
Asthma is a...
6/35
+
mor
pohroma, trápení
epidemie, zamoření
sužovat, trápit
zamořit, nakazit morem
plague [pleɪg]
jedn. číslo: plague, množ. číslo: plagues, přít. prostý: plague, 3. os. j. č.: plagues, průb. čas: plaguing, prostý min.: plagued, příčestí min.: plagued
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Na ostrově je běžný výskyt okolo 400 případů dýmějového moru každý rok ve stejných venkovských oblastech.
The island is...
Mor vyhubil celou vesnici.
The plague wiped...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
7/35
+
nakažlivý, infekční
infectious [ɪnˈfekʃəs]
Chřipka je vysoce infekční.
Flu is highly infectious.
Všechno to odevzdané řečnění může být nakažlivé.
All the resignation chatter can be infectious.
Nemám žádné odborné znalosti v oblasti veřejného zdraví nebo infekčních nemocí.
I have no expertise in public health or infectious disease.
Netřeba dodávat, že kožní léze v této fázi jsou stále infekční.
Needless to say,...
8/35
+
zimnice, třesavka
chills [tʃɪlz]
Přes den má horečky a v noci zimnici.
He gets fevers...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
9/35
+
zápal plic
pneumonia [njuːˈməʊnɪə]
jedn. číslo: pneumonia, množ. číslo: pneumonias
Rozvinul se u ní zápal plic, který způsobil její hospitalizaci.
She developed pneumonia...
Penicilin mu pomohl vyléčil se ze zápalu plic.
Penicillin cured him...
10/35
+
lehká nemoc, neduh, potíž (zdravotní)
ailment [ˈeɪlmənt]
jedn. číslo: ailment, množ. číslo: ailments
John si pořád stěžuje na nějaký zdravotní problém.
John is always...
Kvůli intenzivnímu stresu trpí žaludečními potížemi.
Because of intense...
11/35
+
diagnóza
rozpoznání příčin, diagnostika
diagnosis [ˌdaɪəgˈnəʊsɪs]
jedn. číslo: diagnosis, množ. číslo: diagnoses
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
U pacientů s postiženým plodem umožní včasná diagnostika možnost předčasného ukončení těhotenství.
In patients with...
12/35
+
tumor
nádor
tumor [ˈtuːmə]
jedn. číslo: tumor, množ. číslo: tumors
S potěšením jsem slyšel, že ten nádor je nezhoubný.
I was happy...
13/35
+
únavová zlomenina
stress fracture [stres ˈfræktʃə]
jedn. číslo: stress fracture, množ. číslo: stress fractures
Rafaelovi není umožněno hrát kvůli únavové zlomenině žebra po dobu čtyř až šesti týdnů.
Rafael has been ruled out for between four and six weeks with a stress fracture of the rib.
Lucas musí podstoupit operaci únavové zlomeniny chodidla.
Lucas needs to have an operation for a stress fracture in his foot.
14/35
+
nevolnost (žaludeční), zvedání žaludku
nausea [ˈnɔːzɪə]
jedn. číslo: nausea, množ. číslo: nauseas
Střední dávka způsobuje těžkou žaludeční nevolnost během několika hodin.
A medium dose...
Dělníci si stěžovali na bolesti hlavy a nevolnost.
The workers complained...
15/35
+
infarkt, srdeční příhoda
heart attack [hɑːt əˈtæk]
jedn. číslo: heart attack, množ. číslo: heart attacks
Pravidelné cvičení vám může pomoci uniknout infarktu.
Regular exercise can...
Pět let po infarktu mnoho z nich už nebude naživu.
Five years after...
Klasický příznak srdečního záchvatu zahrnuje pocit extrémního tlaku na hrudi.
The classic symptom...
Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko srdečního infarktu, mozkové mrtvice a demence.
High blood raises...
Zkolaboval a zemřel na infarkt.
He collapsed and...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X