380+  lekcí
15 500+  vět
7 700+  slov
 

Nemoci

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/30
+
trauma
nervový šok, duševní otřes
zranění, úraz
trauma [ˈtrɔːmə]
j.č.: trauma, mn.č.: traumas
Trauma je velmi vážný psychologický problém, který může vyvolat další poruchy.
Trauma is a...
2/30
+
vypuknutí, propuknutí (násilí)
epidemie, prudce se šířící nákaza
přemnožení (kobylek)
outbreak [ˈaʊtˌbreɪk]
j.č.: outbreak, mn.č.: outbreaks
Byla to největší epidemie za posledních 30 let.
It was the...
Pracovníci byli evakuováni po vypuknutí požáru.
Workers were evacuated...
Povzbudivou zprávou je, že virová epidemie je na ústupu.
The encouraging news...
3/30
+
(za)kašlat, pokašlávat
kašel, (za)kašlání
cough [kɒf]
j.č.: cough, mn.č.: coughs, přít.: cough, 3.os.: coughs, průb.: coughing, min.pr.: coughed, příč.min.: coughed
Raději bys měl s tím kašlem zajít za lékařem.
You'd better see...
Jestliže nemocná osoba kašle velmi blízko vás, můžete to chytit.
If a sick...
Měl chronický kašel.
He had a chronic cough.
4/30
+
spála
scarlet fever [ˈskɑːlɪt ˈfiːvə]
j.č.: scarlet fever, mn.č.: scarlet fevers
Včera byla moje sestra očkována proti spále.
Yesterday, my sister...
Jennifer dostala před Vánoci spálu.
Jennifer caught scarlet...
5/30
+
astma, dušnost (med.)
asthma [ˈæsmə]
j.č.: asthma, mn.č.: asthmas
Moje matka dostala astma poté, co jsem se narodil.
My mother got...
Poté co se nadýchala kouře z kamen, dostala astmatický záchvat.
She suffered from...
6/30
+
mor
pohroma, trápení
epidemie, zamoření
sužovat, trápit
zamořit, nakazit morem
plague [pleɪg]
j.č.: plague, mn.č.: plagues, přít.: plague, 3.os.: plagues, průb.: plaguing, min.pr.: plagued, příč.min.: plagued
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Na ostrově je běžný výskyt okolo 400 případů dýmějového moru každý rok ve stejných venkovských oblastech.
The island is...
Mor vyhubil celou vesnici.
The plague wiped...
Sužovali nás všudypřítomní komáři.
We were plagued by the ubiquitous mosquito.
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
7/30
+
nakažlivý, infekční
infectious [ɪnˈfekʃəs]
Chřipka je vysoce infekční.
Flu is highly infectious.
Všechno to odevzdané řečnění může být nakažlivé.
All the resignation chatter can be infectious.
Nemám žádné odborné znalosti v oblasti veřejného zdraví nebo infekčních nemocí.
I have no expertise in public health or infectious disease.
8/30
+
zimnice, třesavka
chills [tʃɪlz]
Přes den má horečky a v noci zimnici.
He gets fevers...
Příznaky zahrnují horečku, zimnici a zvýšenou srdeční frekvenci.
Symptoms include fever,...
9/30
+
diagnóza
rozpoznání příčin, diagnostika
diagnosis [ˌdaɪəgˈnəʊsɪs]
j.č.: diagnosis, mn.č.: diagnoses
Bylo to zcela neznámé v době mé diagnózy.
It was completely...
U pacientů s postiženým plodem umožní včasná diagnostika možnost předčasného ukončení těhotenství.
In patients with...
10/30
+
tumor
nádor
tumor [ˈtuːmə]
j.č.: tumor, mn.č.: tumors
S potěšením jsem slyšel, že ten nádor je nezhoubný.
I was happy...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X