460+  lekcí
19 400+  vět
9 300+  slov
 

Počítače

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/41
+
počítač
počítačový
computer [kəmˈpjuːtə]
jedn. číslo: computer, množ. číslo: computers
Ona nenávidí počítače.
She hates computers.
Učíme se počítačovou grafiku.
We learn computer...
Pracuji jako počítačový programátor.
I work as a computer programmer.
Šla jsem k počítači a podívala se do mého mailu.
I went to my computer and looked at my email.
Podíval se mimo monitor počítače, aby si jeho oči odpočinuly.
He looked away from the computer screen to rest his eyes.
Jedna část byla psána člověkem a druhá byla psána počítačem.
One part was written by a human, and the other one was written by a computer.
Hraje počítačové hry každý den.
He plays computer games every day.
2/41
+
technologie, technika
technology [tekˈnɒlədʒɪ]
jedn. číslo: technology, množ. číslo: technologies
Spotřebitelé přijali novou technologii s nadšením.
Consumers are embracing...
Teď musíme tuto novou technologii vyzkoušet.
Now we need to test this new technology.
John se rozhodl napsat o historii počítačové techniky.
John decided to...
Moderní technologie změnila hodně z toho, co jsme znali v minulém století.
Modern technology changed...
Objevujeme možnosti komerčních dronů jako důležité futuristické technologie.
We are exploring...
Tento druh technologie může být velmi užitečný.
That kind of...
3/41
+
síť
síťový
být vysílán
zasíťovat, vytvořit síť
network [ˈnetˌwɜːk]
jedn. číslo: network, množ. číslo: networks, přít. prostý: network, 3. os. j. č.: networks, průb. čas: networking, prostý min.: networked, příčestí min.: networked
Potřebujeme modernizovat naši počítačovou síť.
We need to...
Zasíťovali jsme jejich nezávislé počítače.
We networked their...
Základní znalost budování sítí je důležitá pro každého, kdo spravuje server.
A basic understanding...
Používání sociálních sítí se stalo v moderní době absolutní nutností.
The use of...
Naše počítačová síť je mimo provoz.
Our computer network...
Nezabezpečená síť společnosti byla náchylná k hackerským útokům a únikům dat.
The company's insecure...
Sociální sítě jsou tak návykové, že někteří lidé na nich tráví několik hodin denně.
Social networking sites...
4/41
+
přístup (k informacím)
vstup (do budovy)
dostat se, otevřít
access [ˈækses]
jedn. číslo: access, množ. číslo: accesses, přít. prostý: access, 3. os. j. č.: accesses, průb. čas: accessing, prostý min.: accessed, příčestí min.: accessed
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Vstup do budovy je povolen pouze po předložení průkazu totožnosti.
Access to the building is only permitted upon presentation of the identity card.
Můžete tento soubor hned otevřít?
Can you access that file directly?
5/41
+
klient (osoba)
zákazník
zadavatel
klient (počítač)
klientský
client [ˈklaɪənt]
jedn. číslo: client, množ. číslo: clients
Byli pravidelnými zákazníky jejich firmy.
They were their firm's regular clients.
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
Její jméno bylo zmíněno v rozhovoru, když jsem chatoval s jiným klientem.
Her name came...
Povinností agentury je jednat v nejlepším zájmu svých klientů.
The duty of...
Tvrdila, že její klient není vinen.
She argued that her client was not guilty.
Řekl soudu, že jeho klient je bystrý mladý muž.
He told the...
Klient byl velmi spokojen s kvalitou našich služeb.
The client was...
6/41
+
řidič
kočí, honák, jezdec
ovladač
driver [ˈdraɪvə]
jedn. číslo: driver, množ. číslo: drivers
Řidič mě velmi rychle dopravil na letiště.
The driver drove me to the airport very quickly.
Ujistěte se, že je nainstalován správný ovladač.
Make sure that the appropriate driver is installed.
Auto se skutálelo z kraje silnice poté, co řidič pozdě zabrzdil.
The car rolled...
Řidiči nákladních automobilů berou svou práci vážně.
The truck drivers...
Policie uvedla, že řidič je předvolán za to, že nemá pojištění a řidičský průkaz.
Police said the...
Jsi opatrný řidič nebo nesoustředěný řidič nebo neurvalý řidič?
Are you a...
Toto zařízení poskytuje zvukové a optické znamení řidiči.
This device provides...
7/41
+
internet
internet [ˈɪntəˌnet]
Máte přístup k internetu?
Do you have...
Můžete platit účty přes internet.
You can pay...
Internet je skvělý zdroj pro odpovědi na všechny tyto otázky.
The internet is...
8/41
+
autobus
sběrnice
autobusový
jet autobusem
bus [bʌs]
jedn. číslo: bus, množ. číslo: buses, přít. prostý: bus, 3. os. j. č.: buses, průb. čas: busing, prostý min.: bused, příčestí min.: bused
Měli bys jet autobusem číslo 15 dvě zastávky.
You should take...
Sběrnice je subsystém, který slouží k připojení komponent počítačů.
A bus is...
Děti jely do školy autobusem.
Children are bussed...
9/41
+
pokyn, instrukce, příkaz
poučení, instruktáž
instruction [ɪnˈstrʌkʃən]
jedn. číslo: instruction, množ. číslo: instructions
Pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
Read and follow...
Dan jednal podle telefonických pokynů.
Dan was acting...
Kurz vám poskytne základní poučení týkající se údržby motoru.
The course gives...
10/41
+
pavučina
síť, spleť
web, internet
blána, plovací blána
tkanina, tkanivo
internetový, webový
web [web]
jedn. číslo: web, množ. číslo: webs
Každý druh pavouka se vyznačuje zvláštním způsobem jak spřádá svojí pavučinu.
Each species of...
Zaměstnanci stráví jeden až tři hodiny denně surfováním po internetu.
Employees spend between...
Elektronická kniha je rozdělena do samostatných webových stránek pro každou kapitolu.
An electonic book...
11/41
+
uživatel
uživatelský
účastník
user [ˈjuːzə]
jedn. číslo: user, množ. číslo: users
Uživatelé musí scrollovat dolů, aby našli to, co je zajímá.
The users have to scroll down to find the item of interest.
Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Enter your user name and password.
Dopravní informace pro účastníky silničního provozu jsou obvykle vysílány pomocí rozhlasových stanic.
Traffic information for road users are usually broadcasted via radio channels.
12/41
+
zobrazit, ukázat, předvést, vystavit
výstav(k)a, vystavení, předvedení, zobrazení
monitor, displej
display [dɪˈspleɪ]
jedn. číslo: display, množ. číslo: displays, přít. prostý: display, 3. os. j. č.: displays, průb. čas: displaying, prostý min.: displayed, příčestí min.: displayed
Střelec neukázal žádné emoce a choval se, jako by hrál počítačovou hru.
The shooter displayed...
Tento softwarový nástroj transformuje barvy na monitoru počítače.
This software tool...
Mnoho rostlin a zvířat vykazuje neuvěřitelnou přispůsiblivost.
Many plants and...
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
Pod článkem chci zobrazit celkový počet komentářů.
I want to...
Chybová zpráva je informace, která se zobrazí, když nastane nějaká neočekávaná událost.
An error message...
Takové projevy emocí mohou způsobit nepříjemné pocity.
Such displays of...
13/41
+
čip
žeton
tříska
střepina, úlomek
hranolka
ulomit, odlomit
chip [tʃɪp]
jedn. číslo: chip, množ. číslo: chips, přít. prostý: chip, 3. os. j. č.: chips, průb. čas: chipping, prostý min.: chipped, příčestí min.: chipped
Bezpečnostní experti vydali důrazné varování ohledně vady počítačových čipů.
Security experts have...
Na podlaze byla velká hromada dřevěných třísek.
There was a...
Ryby s hranolkami jsou v Británii velmi populární jídlo.
British fish and...
Ulomil jsem si zub o skleněnou láhev.
I chipped my...
14/41
+
online
přímo připojený (k internetu)
online [ˈɒnˌlaɪn]
Moje banka poskytuje online služby osobního bankovnictví.
My bank provides...
Prostě není možné rezervovat lístek online.
It just isn't...
Dvě třetiny obyvatel zde není dosud připojeno k internetu.
Two-thirds of the...
15/41
+
zotavit se, uzdravit se
vzchopit se, vzpamatovat se
získat zpět, obnovit
recover [rɪˈkʌvə]
přít. prostý: recover, 3. os. j. č.: recovers, průb. čas: recovering, prostý min.: recovered, příčestí min.: recovered
Moje máma se stále zotavuje ze své operace.
My mom is...
Rachael se konečně začíná vzpamatovávat ze svého smutku po smrti své matky.
Rachael is at...
Chci, abyste získal zpět mé peníze i ze ziskem.
I want you...
Musíme obnovit data ze záložního disku.
We need to...
Střelením tří branek ve druhém poločasu, získal náš tým své vedení zpět.
Our team recovered...
16/41
+
digitální
číslicový
prstový (anat.)
digital [ˈdɪdʒɪtəl]
2. stupeň: more digital, 3. stupeň: most digital
Postupně jsme zvýšili kvalitu objektivů digitálních fotoaparátů.
We have gradually...
Monitor zobrazí sílu digitálního signálu na kanálu, na který jste naladěni.
The monitor displays...
V posledních několika letech došlo k mimořádným změnám způsobených digitální revolucí.
The last few...
17/41
+
klávesnice
klaviatura
klávesy, klávesový nástroj
keyboard [ˈkiːˌbɔːd]
jedn. číslo: keyboard, množ. číslo: keyboards
Používání myši je rychlejší než psaní na klávesnici.
Using the mouse...
Moje prsty začínaly přirůstat ke klávesnici.
My fingers were...
Začala hrát píseň na své klávesy.
She began to...
18/41
+
osobní počítač, počítač
strážník (nejnižší hodnost) BrE
pc [ˌpiːˈsiː]
Můj počítač není dost výkonný, aby konvertoval vaše video.
My PC isn't...
Nepopíráme, že máme dominantní postavení na trhu operačních systémů pro PC.
We don't dispute...
Přišli s novým all-in-one PC, které připomíná současný iMac.
They revealed a...
19/41
+
myš
mouse [maʊs]
jedn. číslo: mouse, množ. číslo: mice
Viděl jsem kočku, jak jí myš.
I saw a...
Myš se pohybuje směrem k myší díře ve zdi.
The mouse is...
Viděl jsi tu malou myš?
Did you see that small mouse?
V kleci bylo asi 20 myší.
There were perhaps...
Funkce bude spuštěna, jakmile myš opustí element.
The function will...
Je to jen myš, ty srabe!
It's just a...
Naše kočka ráda loví myši a ptáky.
Our cat likes...
20/41
+
databáze
database [ˈdeɪtəˌbeɪs]
jedn. číslo: database, množ. číslo: databases
Zadejte heslo pro přístup k databázi.
Enter a password...
Pravděpodobně přišli o celou svou databázi.
They probably lost...
Tato databáze byla poskytnuta pro porovnání s předchozími hodnotami.
This database was...
Nevím proč nemůžu vytvořit nový záznam v databázi.
I do not...
Indexy se používají k rychlému vyhledání dat v databázi.
Indexes are used...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X