460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Počítače

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/41
+
disk
pevný disk počítače
kotouč
disk [dɪsk]
jedn. číslo: disk, množ. číslo: disks
Musíte zvětšit velikost tohoto virtuálního disku.
You need to...
Požadované informace pak lze z disku znovu získat.
The required information...
Můžete odstranit nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.
You can delete nonessential files to free up disk space.
2/41
+
kliknout
klepnout, klapnout, cvaknout
cvaknutí, klapnutí
lusknout (prsty)
click [klɪk]
jedn. číslo: click, množ. číslo: clicks, přít. prostý: click, 3. os. j. č.: clicks, průb. čas: clicking, prostý min.: clicked, příčestí min.: clicked
Klikněte na ikonu, chcete-li slyšet zvířecí zvuk.
Click the icon...
Když kliknete na mapu, v pravém horním rohu se zobrazí PSČ.
When you click on the map ZIP code is displayed in the right top corner.
Klikněte na odkaz pro získání aktuálních informací o vašem požadavku.
Click at the link for up-to-date information about your claim.
Klikněte zde pro zobrazení webových stránek naší farmy.
Click here to...
Potřebujete pouze jedno kliknutí, abyste si rezervovali místa v divadle podle vašeho výběru.
You need to...
3/41
+
balíček
balení
paket
packet [ˈpækɪt]
jedn. číslo: packet, množ. číslo: packets
Známka bude vložena do balíčku s kusem kartónu, který ji bude ochraňovat při přepravě.
The stamp will...
Každý paket obsahuje informaci o zdroji a cíli.
Each packet includes...
4/41
+
tablet (počítač)
prášek, pilulka, tabletka
kostka, kus (mýdla)
tablet [ˈtæblɪt]
jedn. číslo: tablet, množ. číslo: tablets
Vzal si nějaké tablety, aby utlumil bolest.
He took some...
V říjnu 2016 poprvé používání mobilů a tabletů na celém světě překonalo používání desktopů.
Mobile and tablet...
Můj syn sleduje kreslené filmy na tabletu pozdě večer.
My son watches...
Pro děti do 5 let věku rozpusťte tabletu ve vodě.
For children under...
Stačí si vzít jednu tabletu ráno a do hodiny začne účinkovat.
Just take one...
5/41
+
procesor
zpracovatel, výrobce
processor [ˈprəʊsesə]
jedn. číslo: processor, množ. číslo: processors
Procesor je mozek počítače.
The processor is...
Naše společnost je druhým největším výrobcem potravin na světě.
Our company is...
6/41
+
zápisník, notes, blok (poznámkový)
notebook
notebook [ˈnəʊtˌbʊk]
jedn. číslo: notebook, množ. číslo: notebooks
Podíval na svůj notebook.
He looked at his notebook.
Notebook může pracovat po omezenou dobu pouze s akumulátorem.
The notebook can...
Hej! Co děláte s mým notebookem?
Hey! What are...
Vzhledem k tomu, že notebooky tu byly už tak dlouho, co si pamatujeme, máme tendenci je považovat za samozřejmost.
Since notebooks have...
Vytrhla mi ze zápisníku list papíru.
She ripped out...
7/41
+
server (počítač)
podávající (hráč)
obsluhující (u stolu)
server [ˈsɜːvə]
jedn. číslo: server, množ. číslo: servers
Někteří uživatelé hlásí, že služby na serveru běží pomalu nebo neodpovídají.
Some users are reporting that services on the server are running slow or unresponsive.
Server se právě udržuje.
The server is under maintenance.
Základní znalost budování sítí je důležitá pro každého, kdo spravuje server.
A basic understanding...
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
8/41
+
zkušební verze, demo verze
trial version [ˈtraɪəl ˈvɜːʃən]
jedn. číslo: trial version, množ. číslo: trial versions
Zkušební verze hry umožňuje hráčům hrát několik prvních úrovní zdarma.
The trial version...
Demo verze programu má oproti plné verzi určitá omezení.
The trial version...
Tento program můžete vyzkoušet ve zkušební verzi.
You can try...
9/41
+
laptop, notebook
laptop [ˈlæp.tɒp]
jedn. číslo: laptop, množ. číslo: laptops
Chci upgradovat operační systém na mém laptopu.
I want to...
Laptop byl přenosný počítač "na klín".
The laptop was...
Právě spouštím svůj notebook, abychom mohli začít s prezentací.
I'm currently booting...
10/41
+
heslo
password [ˈpɑːsˌwɜːd]
jedn. číslo: password, množ. číslo: passwords
Chtěl jsem nastavit heslo k mé wify.
I wanted to set up a password for my wify.
Pro přihlášení do všech našich online služeb můžete použít stejné heslo.
You can use...
Zadejte heslo pro přístup k databázi.
Enter a password...
Nemůžete vstoupit, pokud neřeknete tajné heslo.
You can not...
Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Enter your user name and password.
11/41
+
parametr
charakteristika, kritéria
parameter [pɜ:æmətɜ]
jedn. číslo: parameter, množ. číslo: parameters
Dané parametry si vzájemně odporují.
The specified parameters...
Popis práce určuje charakteristiku pozice, o kterou žádáte.
The job description...
Jestliže je parametr vynechán, funkce vezme zbytek řetězce.
If parameter is...
Při volání funkce je parametr předán hodnotou.
When a function...
12/41
+
rozhraní (uživatelské ap.)
styčná plocha
interface [ˈɪntərfeɪs]
jedn. číslo: interface, množ. číslo: interfaces
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Membrána je rozhraní mezi dvěma prostředími a navzájem je odděluje.
A membrane is...
13/41
+
tiskárna
tiskař
printer [ˈprɪntə]
jedn. číslo: printer, množ. číslo: printers
Je vaše tiskárna zapojena do zásuvky?
Is your printer...
Laserové tiskárny poskytují vysoce kvalitní tisk.
Laser printers give...
14/41
+
měřítko, srovnávací koeficient, benchmark
nivelační / výšková značka (v topografii)
orientační / vztažný bod
benchmark [ˈbentʃˌmɑːk]
jedn. číslo: benchmark, množ. číslo: benchmarks
Jeho mimořádné výkony nastavily nové měřítko pro ostatní soutěžící.
His outstanding performances set a new benchmark for the other competitors.
Benchmarky umožňují snadné srovnání výkonu různých počítačových procesorů.
Benchmarks make it easy to compare the performance of different computer processors.
15/41
+
nakažený, infikovaný
zavirovaný (soubor, počítač)
min.pr. a příč.min. slovesa nakazit, infikovat
infected [ɪnˈfektɪd]
Bez léčby mor zabije více než dvě třetiny těch, co jsou infikovaní.
Without treatment, black...
Tito mladí lidé byli nakaženi revoluční horečkou.
These young people...
Mohou se objevit malé tmavé léze, které se mohou infikovat plísní.
Small dark lesions...
Dýmějový mor se šíří na člověka po kousnutí infikovanými blechami, které přežívají na malých savcích, jako jsou krysy.
Bubonic plague is...
16/41
+
usb klíčenka, usb flashka
usb stick [ju: ɛs biː stɪk]
jedn. číslo: usb stick, množ. číslo: usb sticks
Japonec ztratil USB klíčenku s osobními údaji celého města.
Japanese man lost...
Dnešní práci jsem už uložil na USB flashku.
I have stored...
17/41
+
webová stránka, internetová stránka
website [ˈwebˌsaɪt]
jedn. číslo: website, množ. číslo: websites
Skvělý programátoři vytváří úžasné funkce, webové stránky, aplikace a podobně.
Great programmers build amazing features, websites, apps, and the like.
Nahráli jsme na video prezentace a zpřístupnili je na našich webových stránkách.
We videoed the...
Můžeme vytvořit odkaz na externí webové stránky.
We can create...
Tato webová stránka není provozována za účelem zisku, ani neúčtuje žádný poplatek za její prohlížení.
This website is not run for profit, nor charges any fee for looking at it.
Na naše stránky jsme umístili nový katalog firem.
We put a...
18/41
+
nárazník, tlumicí prvek
vyrovnávací paměť
zarážedlo
rezerva
buffer [ˈbʌfə]
jedn. číslo: buffer, množ. číslo: buffers
Nechci být nárazníkem mezi tebou a jí.
I don't want...
Počítač ukládá data do vyrovnávací paměti, dokud je tiskárna nepřijme.
The computer stores...
Vytvořili jsme vyrovnávací paměť, abychom zpomalili přenos informací.
We created a...
19/41
+
zásobník, kazeta (vyměnitelná část stroje ap.)
náboj, patrona
cartridge [ˈkɑːtrɪdʒ]
jedn. číslo: cartridge, množ. číslo: cartridges
Kazeta musí být vyměňována v pravidelných intervalech.
The cartridge must...
Pokyny pro výměnu inkoustové kazety naleznete na straně 85.
See page 85...
20/41
+
v zastoupení, prostřednictvím zástupce
zástupce (zmocněný), zmocněnec, náhradník
proxy
zmocnění, plná moc
proxy [ˈprɒksɪ]
jedn. číslo: proxy, množ. číslo: proxies
Můžete jmenovat zmocněnce, aby za vás hlasoval.
You may appoint a proxy to vote for you.
Jde to přes proxy server, takže se to nedá vystopovat.
It's through a proxy server, so it's impossible to trace.
Můžete hlasovat na základě plné moci.
You can vote by proxy.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X