460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Příroda

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/39
+
vítr
dech
proud vzduchu
dechový (nástroj)
vinout se, kroutit se, klikatit se
obtočit, ovinout, omotat, smotat
plyn(y) (v žaludku, ve střevech)
wind [wɪnd / waɪnd]
jedn. číslo: wind, množ. číslo: winds, přít. prostý: wind, 3. os. j. č.: winds, průb. čas: winding, prostý min.: winded, příčestí min.: winded
Vítr skučel ve stromech.
The wind howled...
Pád mi vyrazil dech.
The fall knocked...
Řeka se klikatí údolím.
The river winds...
Smotala jsem provázek do klubíčka.
I wound up...
Mám tád šumivé víno, ale nadýmá mě.
I like sparkling...
2/39
+
moře
mořský
dezorientovaný, zmatený
sea [siː]
jedn. číslo: sea, množ. číslo: seas
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Byla celá zmatená.
She was all...
Letadlo spočívalo v bílém písku na dně moře.
The plane rested on the white sand at the bottom of the sea.
Všechny paluby byly natřeny tmavě modře, aby odpovídaly barvě moře.
All decks were painted dark blue to match the color of the sea.
Na moři se objevila velká ropná skvrna.
A large oil...
Byli jsme na moři a nakonec jsme dorazili na pevninu.
We were at...
Hotel je blízko moře.
The hotel is...
3/39
+
nebe, obloha
odpálit vysoko do vzduchu
sky [skaɪ]
jedn. číslo: sky, množ. číslo: skies, přít. prostý: sky, 3. os. j. č.: skies, průb. čas: skying, prostý min.: skied, příčestí min.: skied
Na obloze nebyly žádné mraky.
There were no...
Co to je tam na obloze?
What is that thing in the sky?
Frekvence mého tepu překonávala všechny hranice.
My heart rate...
Na obloze byl spatřen neznámý hmotný objekt.
The unknown physical...
Ptáci letí na modré obloze.
Birds fly in...
Představí novou zimní kolekci, která je inspirovaná krásou noční oblohy.
They will introduce...
4/39
+
dřevo
les
dřevěný
wood [wʊd]
jedn. číslo: wood, množ. číslo: woods
Měli bychom nasbírat dřevo na oheň.
We should gather...
Stezka začíná kousek od malého lesa.
The trail starts...
Jak se rozhodnout pro barvu dřevěné podlahy ve vašem domě.
How to decide...
5/39
+
divoký
bouřlivý
neochočený
divočina, volná příroda
nezkrotný, neovladatelný
wild [waɪld]
jedn. číslo: wild, množ. číslo: wilds, 2. stupeň: wilder, 3. stupeň: wildest
Mějte, prosím, na paměti, že se na vašich zahradách mohou objevit divoká zvířata.
Please be aware...
Nikdy netrhejte rostliny ve volné přírodě.
Never pick plants...
Konečným cílem každé záchrany je vrátit zvíře do divočiny.
The ultimate goal...
Dostala nezvladatelný vztek a vyhrožovala všem lidem.
She flew into...
6/39
+
hora
horský
hromada, spousta
mountain [ˈmaʊntɪn]
jedn. číslo: mountain, množ. číslo: mountains
Kemp není oplocen a leží na úpatí hory.
The camp is...
Chodil jsem do horské školy po dobu dvou týdnů.
I went to...
Viděli jsme severní stěnu hory.
We saw the north face of a mountain.
Dosáhli jsme vrcholu hory.
We reached the...
Neuspěl jsem ve svém pokusu dosáhnout vrcholu hory.
I failed in...
Na rozdíl od minulého roku byly hory pokryty sněhem na začátku prosince.
In contrast to last year, mountains have been covered by snow early in December.
Odešel do hor rozjímat.
He went to the mountains to reflect.
7/39
+
květ
květina
kvést
výkvět, elita
vzkvétat, sílit
flower [ˈflaʊə]
jedn. číslo: flower, množ. číslo: flowers, přít. prostý: flower, 3. os. j. č.: flowers, průb. čas: flowering, prostý min.: flowered, příčestí min.: flowered
Na počátku jara se tato rostlina vyznačuje svými krásnými fialovými květy.
This plant is...
Sophie vysázela krásné záhony květin.
Sophie planted beautiful...
Lewis donesl Emily kytici květin, které byly natrhané v jeho zahradě.
Lewis brought Emily...
Olivia rozkvetla do krásné mladé dámy.
Olivia flowered into...
8/39
+
list, lístek (stromu)
list (knihy)
leaf [liːf]
jedn. číslo: leaf, množ. číslo: leaves, přít. prostý: leaf, 3. os. j. č.: leafs, průb. čas: leafing, prostý min.: leafed, příčestí min.: leafed
Na podzim listy padají ze stromů.
The trees drop...
Listy začaly žloutnout.
The leaves were...
Já jsem poslední lístek na stromě a vítr stále fouká.
I am the...
Mohli by jsme začít od začátku.
We could turn...
9/39
+
džungle
změť, spletice, chaos
jungle [ˈdʒʌŋgəl]
jedn. číslo: jungle, množ. číslo: jungles
Jízda přes hustou džungli je vzrušující zážitek.
A drive through the dense jungle is an exhilarating experience.
Z džungle před námi se vznášel kouř.
Smoke drifted up from the jungle ahead of us.
Když jsme odkryli víko, ukázala se změť drátů a kabelů.
A jungle of wires and cables was revealed as we took off the lid.
10/39
+
větev (stromu)
pobočka, filiálka
odvětví, obor
(roz)větvit se, dělit se
odbočka (tech.)
branch [brɑːntʃ]
jedn. číslo: branch, množ. číslo: branches, přít. prostý: branch, 3. os. j. č.: branches, průb. čas: branching, prostý min.: branched, příčestí min.: branched
Když zatřeseme větvemi stromu, plody spadnou dolů.
When we shake...
Žiji v tomto městě a pracuji v místní pobočce velké banky.
I live in...
Imunologie je velmi široké odvětví biologické vědy.
Immunology is a...
Řeka se rozvětvuje do několika kanálů před tím, než vtéká do jezera.
The river branches...
11/39
+
kořen, kořínek
základ, kořeny
odmocnina
zakořenit, zapustit kořeny
zasadit
kořenový
root [ruːt]
jedn. číslo: root, množ. číslo: roots, přít. prostý: root, 3. os. j. č.: roots, průb. čas: rooting, prostý min.: rooted, příčestí min.: rooted
Některý plevel může znovu vyrůst z kořínků zanechaných v půdě.
Some weeds can...
To mám neřekne moc o základech její osobnosti.
It doesn't tell...
Dva je odmocnina ze čtyř.
Two is the...
Alpské lyžování je hluboce zakořeněno v jejich kultuře.
Alpine skiing is...
12/39
+
mrak, oblak
zahalit, zakrýt, zatemnit
zkalit
cloud (vzdálené úložiště)
cloud [klaʊd]
jedn. číslo: cloud, množ. číslo: clouds, přít. prostý: cloud, 3. os. j. č.: clouds, průb. čas: clouding, prostý min.: clouded, příčestí min.: clouded
Přestože obloha byla ponurá, slunce vykukovalo zpoza mraků.
Though the skies...
Rozhodl jsem se jít dovnitř, ale nejprve jsem musel přejít přes všudypřítomný oblak cigaretového kouře.
I decided to...
Zdá se, že její láska k němu zatemnila její schopnost posoudit situaci.
Her love for...
Uchováváme naše fotografie raději cloudu než na pevných discích.
We keep our...
13/39
+
tráva, travnatý
pastvina
trávník
donášet, prásknout, donašeč, práskač
marihuana, tráva
zatravnit
pást (dobytek) (AmE)
grass [grɑːs]
jedn. číslo: grass, množ. číslo: grasses, přít. prostý: grass, 3. os. j. č.: grasses, průb. čas: grassing, prostý min.: grassed, příčestí min.: grassed
Tráva na golfovém hřišti je měkká, takže méně namáhá nohy.
The grass on...
Byl tam obraz rodiny s malým chlapcem, který si hrál na trávníku.
There was a...
Chris řekl, že ji zabije, jestli ho práskne policii.
Chris said that...
Kouřil Richard nějakou marihuanu před touto hrou?
Was Richard smoking...
14/39
+
semeno, semínko
zrnko
zrát, dozrát, mít semena
jádro, jadérko
zasít, zakládat, vzklíčit
osít
odpeckovat
být nasazen
zdroj, zárodek, počátek
vysemenit (se) (rostlina)
seed [siːd]
jedn. číslo: seed, množ. číslo: seeds, přít. prostý: seed, 3. os. j. č.: seeds, průb. čas: seeding, prostý min.: seeded, příčestí min.: seeded
Zasejte semena asi 3 až 6 cm hluboko a asi 60 cm od sebe.
Sow the seeds...
Téměř před 20 lety vzklíčila myšlenka na mou budoucí firmu.
Almost 20 years...
Novak Djokovic bude pravděpodobně nasazen jako jednička, přestože je nyní na druhém místě.
Novak Djokovic is...
15/39
+
jezero
lake [leɪk]
jedn. číslo: lake, množ. číslo: lakes
Vzpomínám si na ten čas, když jsme šli rybařit na jezero.
I remember the...
Hladina jezera pomalu stoupá.
Lake's water level...
Jezero je ukryto mezi stromy.
The lake is hidden among trees.
Dva muži veslovali na svojí lodí přes jezero.
Two men rowed...
Paul skočil do jezera a za okamžik se vynořil.
Paul had jumped...
Jezero ještě nebylo zmrzlé a nákladní auto uvízlo v blátě.
The lake was not yet frozen and the truck got stuck in the mud.
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
16/39
+
západ slunce
sunset [ˈsʌnˌset]
jedn. číslo: sunset, množ. číslo: sunsets
Pracoval jsem od východu do západu slunce.
I worked from...
Včera jsme viděli úžasný západ slunce.
We saw a...
Slunce vypadá při západu, jako kdyby se pohybovalo směrem dolů.
At sunset, the...
17/39
+
sluneční záře, sluneční svit, slunce
svit, světlo
sunshine [ˈsʌnˌʃaɪn]
jedn. číslo: sunshine, množ. číslo: sunshines
Jídlo bez vína je jako den bez slunce.
A meal without...
Sluneční svit mě donutil přimhouřit oči.
The brightness of...
Mark vnesl do mého života světlo.
Mark brought sunshine...
18/39
+
ledovec
iceberg [ˈaɪsbɜːg]
jedn. číslo: iceberg, množ. číslo: icebergs
Titanic narazil do ledovce 14. dubna 1912.
The Titanic struck an iceberg on 14 April 1912.
Objem vody, který se každý rok odlomí z Antarktických ledovců, je větší než celková spotřeba sladkovodní vody.
The volume of...
Plánují odvléci ledovce do Afriky.
They plan to...
Je koronavirus ledovec, který potopí průmysl výletních lodí?
Is the coronavirus the iceberg that will sink the cruise ship industry?
19/39
+
trávník
lawn [lɔːn]
jedn. číslo: lawn, množ. číslo: lawns
Celé odpoledne jsem strávil sekáním trávníku.
I spent all...
Pokud bude vlhké jaro, budu muset sekat trávník každý měsíc.
If it is...
Nešlapej na můj trávník!
Don't step on...
20/39
+
keř, křoví
buš
bush [bʊʃ]
jedn. číslo: bush, množ. číslo: bushes
Musíme prořezat rybízové keře.
We need to prune a currant bushes.
Má tento keř bobule?
Does this bush have berries?
Tygr číhal za keřem.
The tiger was lurking behind the bush.
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X