460+  lekcí
19 400+  vět
9 200+  slov
 

Příroda

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/39
+
východ slunce, svítání
sunrise [ˈsʌnˌraɪz]
jedn. číslo: sunrise, množ. číslo: sunrises
Musíme zahájit útok při východu slunce.
We have to launch our attack at sunrise.
Tato stránka zobrazuje východy a západy slunce v České republice.
This webpage shows...
Pracoval jsem od východu do západu slunce.
I worked from...
Chtěla vyvěsit vlajku od východu do západu slunce.
She wanted to...
2/39
+
divoká příroda
divoká zvěř
divoký život
wildlife [ˈwaɪldˌlaɪf]
jedn. číslo: wildlife, množ. číslo: -
Zřídil jsem si skryté místo, ze kterého jsem mohl sledovat divokou zvěř, aniž bych byl odhalen.
I set up...
Mnoho divoké zvěře přichází o své přirozené prostředí.
A lot of...
Ostrov poskytuje dokonalé prostředí pro původní rostliny a divokou zvěř.
The Isle provides...
Park je největší přírodní rezervací v USA.
The park is...
Osadníci čelili mnoha výzvám, včetně drsných klimatických podmínek a střetů s divokou zvěří.
The settlers faced...
Populace volně žijících živočichů v oblasti se kvůli ničení životního prostředí drasticky snížila.
The wildlife population...
3/39
+
hnízdo, hnízdečko
doupě
(u)hnízdit (se), (u)dělat si hnízdo
vnořit, vkládat
nest [nest]
jedn. číslo: nest, množ. číslo: nests, přít. prostý: nest, 3. os. j. č.: nests, průb. čas: nesting, prostý min.: nested, příčestí min.: nested
Kukačka snáší vajíčko do cizího ptačího hnízda.
The cuckoo lays her egg in another bird's nest.
Ptáci mají své hnízdo na stromě.
The birds have...
Právě teď se dívám, jak ptáci vylézají ze svých hnízd.
Right now, I...
Mláďata utíkají z hnízda téměř ihned poté, co se vylíhnou.
The young birds...
4/39
+
zemětřesení
earthquake [ˈɜːθˌkweɪk]
jedn. číslo: earthquake, množ. číslo: earthquakes
Zemětřesení poškozuje jak ta potrubí, která přivádějí vodu lidem, tak i ta, co odvádí jejich odpad.
The earthquake is...
Stovky budov byly při zemětřesení těžce poškozeny.
Hundreds of buildings...
Zemětřesení zničilo velkou část staré katedrály.
The earthquake destroyed...
Tato oblast ohrožená zemětřesením nebyla po desítky let aktivní.
This earthquake zone...
Zemětřesení je příšerný zážitek.
The earthquake is...
Při zemětřeseních se objevily případy, kdy byli přeživší nalezeni až po dnech hledání.
There have been...
5/39
+
duha
duhový
rainbow [ˈreɪnˌbəʊ]
jedn. číslo: rainbow, množ. číslo: rainbows
Viděli jsme nádhernou duhu, která se klenula oblohu.
We saw a...
Duha tvoří na obloze oblouk.
The rainbow forms...
6/39
+
louka
meadow [ˈmedəʊ]
jedn. číslo: meadow, množ. číslo: meadows
Kolem louky postavil plot.
He built a...
Louka byla plná exotických rostlin.
The meadow was...
7/39
+
bobule
berry [ˈberɪ]
jedn. číslo: berry, množ. číslo: berries
Má tento keř bobule?
Does this bush have berries?
Chuck Berry, kytarista a skladatel byl uznáván jako jeden z otců rokenrolu.
Chuck Berry, the...
8/39
+
příliv a odliv
proud, tendence, trend (názorů ap.)
vyplouvat (s odlivem)
tide [taɪd]
jedn. číslo: tide, množ. číslo: tides, přít. prostý: tide, 3. os. j. č.: tides, průb. čas: tiding, prostý min.: tided, příčestí min.: tided
Měsíc zpomaluje rotaci Země kvůli existenci přílivu a odlivu.
The moon slows down Earth's rotation through the tide.
Tanky pomohly obrátit trend na západní frontě.
The tanks helped turn the tide on the Western Front.
9/39
+
vodopád
waterfall [ˈwɔːtəˌfɔːl]
jedn. číslo: waterfall, množ. číslo: waterfalls
Na této trase je mnoho vodopádů.
There are numerous waterfalls on this route.
Byla to úžasná túra k vodopádům v krásné svěží horské scenérii.
It was a...
10/39
+
kaluž, louže
patlat se, máchat se
směs jílu a písku (k utěsnění)
puddle [ˈpʌdəl]
jedn. číslo: puddle, množ. číslo: puddles, přít. prostý: puddle, 3. os. j. č.: puddles, průb. čas: puddling, prostý min.: puddled, příčestí min.: puddled
Vyhněte se krajům silnice, kde se mohou tvořit hluboké louže.
Avoid the roadside...
Na podlaze v kuchyni byla kaluž vody.
There was a...
Když prší, vždycky skáče přes kaluže.
She always hops...
Na slunci se louže rychle vypařila.
The puddle evaporated...
11/39
+
vločka, šupin(k)a, lupínek
odlupovat se, odprýskávat (barva ap.)
flake [fleɪk]
jedn. číslo: flake, množ. číslo: flakes, přít. prostý: flake, 3. os. j. č.: flakes, průb. čas: flaking, prostý min.: flaked, příčestí min.: flaked
Barva na stěnách se začíná odlupovat.
The paint on...
První vločky sněhu padaly tiše na ulici.
The first flakes...
Odpadli jsme, hned když jsme dorazili do našeho hotelového pokoje.
We flaked out...
Byl jsem tak vyčerpaný, že jsem vytuhnul na pohovce.
I was so...
Omítka na stěnách byla popraskaná a odlupovala se.
The plaster on...
Barva se již začíná odlupovat.
The paint is...
12/39
+
dub
dubový
oak [əʊk]
jedn. číslo: oak, množ. číslo: oaks
Za války bylo pokáceno mnoho velkých dubů.
Many large oaks were felled during the war.
Brandy zraje v dubových sudech po mnoho let.
The brandy is...
Do kůry starého dubu vyryla své iniciály.
She etched her...
13/39
+
terén
terrain [təˈreɪn]
jedn. číslo: terrain, množ. číslo: terrains
Džíp je ideální pro jízdu po nerovném terénu.
A jeep is...
Terén se rychle měnil z orné půdy na poušť.
The terrain changed...
Domnívali se, že se skrývá kdesi v horském terénu.
They believed he was hiding somewhere in the mountainous terrain.
Kolonisté se snažili přizpůsobit neznámému terénu a klimatu.
The colonists struggled...
Turisté přecházejí po skalnatém terénu opatrně.
The hikers traverse...
Navzdory náročnému terénu se gazela pohybovala ladně.
Despite the challenging...
14/39
+
kužel, kornout (papíru ap.)
šiška
cone [kəʊn]
jedn. číslo: cone, množ. číslo: cones
Válec je zakončen kuželem.
The cylinder is...
Chci zmrzlinu ve vaflovém kornoutu.
I want ice...
Borová šiška byla považována za symbol plodnosti.
The pine cone...
Zkoušeli jsme zatopit pomocí borových šišek.
We tried to...
Tyto kornouty z tvrdého papíru jsou velmi odolné a 100% recyklovatelné.
These sturdy paper...
15/39
+
javor, javorový
maple [ˈmeɪpəl]
jedn. číslo: maple, množ. číslo: maples
Javorový list je národním symbolem Kanady.
The maple leaf...
Pro slazení nápojů používám javorový sirup.
I use maple syrup for sweetening drinks.
16/39
+
balvan, velký kámen
boulder
boulder [ˈbəʊldə]
jedn. číslo: boulder, množ. číslo: boulders
Po dopadu balvanu na zem bylo slyšet silný úder.
The boulder hit...
Vzal mě za ruku, aby mi pomohl přes velký kámen, který blokoval cestu.
He took my...
17/39
+
záliv, zátoka
rokle, strž
zásadní/propastný rozdíl (generační), propast
gulf [gʌlf]
jedn. číslo: gulf, množ. číslo: gulfs
Řeka teče na jihovýchod k zálivu.
The river flows...
Ve společnosti roste propast mezi bohatými a chudými.
Within society, there...
Letadlo spadlo do oblasti Perského zálivu, kde je hloubka asi 3 900 stop.
The plane went down in the area of the Gulf where the depth is about 3,900 feet.
Tato zvěrstva vytvořila mezi těmito dvěma státy obrovskou propast.
These atrocities have...
18/39
+
mech
moss [mɒs]
jedn. číslo: moss, množ. číslo: mosses
Lesní půda byla pokryta silnou vrstvou měkkého zeleného mechu.
The forest floor...
Starobylé ruiny byly porostlé mechem, což jim dodávalo tajuplnou krásu.
The ancient ruins...
Zahradní jezírko bylo obklopeno kameny pokrytými mechem.
The garden's pond...
19/39
+
vrba, vrbový
willow [ˈwɪləʊ]
jedn. číslo: willow, množ. číslo: willows
Větve smuteční vrby visely nízko, téměř se dotýkaly země.
The weeping willow's...
Říkalo se, že prastará vrba má magické vlastnosti.
The ancient willow...
Z vrbových větví si vyrobil krásný košík.
He crafted a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X