460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Programování

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/29
+
zastarávající, zastaralý
obsolescent [ˌɒbsəˈlesənt]
Tato funkce je zastaralá a neměla by se používat.
This function is...
Elektronická zařízení rychle zastarávají.
Electronic equipment quickly...
2/29
+
programování
programming [ˈprəʊgræmɪŋ]
Paul má mnoho know-how o webovém programování.
Paul has a...
V programovacích a skriptovacích jazycích se vykřičník používá jako "ne".
In programming and...
Není vyžadována žádná předchozí znalost programovacího jazyka.
No prior knowledge...
Co se týká programování, jsou naši vývojáři velmi zanícení.
Our developers are...
V programování se blok kódu často uzavírá do složených závorek.
In programming, a block of code is often enclosed within curly braces.
3/29
+
parametr
charakteristika, kritéria
parameter [pɜ:æmətɜ]
jedn. číslo: parameter, množ. číslo: parameters
Dané parametry si vzájemně odporují.
The specified parameters...
Popis práce určuje charakteristiku pozice, o kterou žádáte.
The job description...
Jestliže je parametr vynechán, funkce vezme zbytek řetězce.
If parameter is...
Při volání funkce je parametr předán hodnotou.
When a function...
4/29
+
identifikátor
identifier [aɪˈdentɪfaɪər]
jedn. číslo: identifier, množ. číslo: identifiers
Pokud je definován typ proměnné, musí být použit správný identifikátor typu.
If a variable...
Pro každou transakci se používá jedinečný identifikátor.
The unique identifier...
Každá mikrotečka má velikost zrnka písku a obsahuje identifikátor.
Each microdot is...
5/29
+
rozhraní (uživatelské ap.)
styčná plocha
interface [ˈɪntərfeɪs]
jedn. číslo: interface, množ. číslo: interfaces
Nemám přístup k uživatelskému rozhraní pro správu webu.
I have no access to the management web interface.
Klient odesílá své požadavky na server přes standardní rozhraní.
The client is sending its requests to the server over a standard interface.
Membrána je rozhraní mezi dvěma prostředími a navzájem je odděluje.
A membrane is...
6/29
+
dělání více věcí současně
víceúlohové zpracování
běh více procesů současně
multitasking [ˌmʌltiˈtæskɪŋ]
O ženách se tradičně předpokládá, že jsou dobré v dělání více věcí současně.
Women are traditionally...
Může dělání více věci najednou opravdu unavit můj mozek?
Can multitasking really...
7/29
+
dezinfikovat, vyčistit (hygienicky ap.)
očistit, zbavit nesprávných výskytů (čehokoliv)
sanitize [ˈsænɪˌtaɪz]
přít. prostý: sanitize, 3. os. j. č.: sanitizes, průb. čas: sanitizing, prostý min.: sanitized, příčestí min.: sanitized
Pošlete zásahový tým, ať okamžitě vyčistí oblast.
Have a response...
Takže jste přidali další krok validace za účelem korekce dat v požadavku.
So you added...
8/29
+
skupina dat, soubor (s daty)
dataset [deɪ.tə.set]
jedn. číslo: dataset, množ. číslo: datasets
Soubor dat obsahuje informace o preferencích zákazníků a jejich chování během nákupu.
The dataset includes...
Tento datový soubor poskytuje cenné informace o interakcích uživatelů na webových stránkách.
This dataset provides...
Nikdo si neuvědomil, že soubor dat obsahuje soukromé fotografie lidí.
No one realized...
9/29
+
algoritmus
algorithm [ˈælgəˌrɪðəm]
jedn. číslo: algorithm, množ. číslo: algorithms
Programátoři tráví hodiny zdokonalováním algoritmů.
Programmers spend hours...
Můžete vysvětlit tento algoritmus?
Can you explain...
V tvém algoritmu je více prostoru pro chyby.
Your algorithm has more room for error.
Algoritmus se snaží najít vizuální podobnost mezi dvěma fotografiemi.
The algorithm tries...
Vyvinuli jsme prediktivní algoritmus k odhadu potenciálního propuknutí nemoci.
We developed a...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X