460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Rodina

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/43
+
matka, maminka
(po)starat se (mateřsky)
pečovat
mother [ˈmʌðə]
jedn. číslo: mother, množ. číslo: mothers, přít. prostý: mother, 3. os. j. č.: mothers, průb. čas: mothering, prostý min.: mothered, příčestí min.: mothered
Přichází ke mně má matka.
My mother comes to me.
Matka představená vás již od včerejška očekává.
Mother Superior has been expecting you since yesterday.
Jodie se starala o tři dcery.
Jodie mothered three daughters.
2/43
+
otec, táta, taťka, tatínek
zplodit, být otcem
father [ˈfɑːðə]
jedn. číslo: father, množ. číslo: fathers, přít. prostý: father, 3. os. j. č.: fathers, průb. čas: fathering, prostý min.: fathered, příčestí min.: fathered
Můj otec opravoval auto.
My father was repairing the car.
Celou večeři mi povídala o svém tátovi.
All through dinner she was talking to me about her father.
Požádám mého taťku, aby mně pomohl.
I am going to ask my father to help me.
3/43
+
vztah
relace, souvztažnost
rodinný vztah, příbuznost
relationship [rɪˈleɪʃənʃɪp]
jedn. číslo: relationship, množ. číslo: relationships
Nehledá nyní žádný vztah.
She is not...
Jaký vztah je mezi tebou a jí?
What is the...
Trvalý vztah nebo manželství vyžaduje tvrdou práci.
A lasting relationship...
Zpráva o jejich vztahu vyšla najevo v roce 2014, když pár byl v Karibiku.
News of the...
Nový román čerpá z tisíců dopisů, které odhalují skutečné vztahy mezi Emou a Oliverem.
New novel draws...
Jejich tématem pro diskusi jsou rodinné vztahy.
Their subject for discussion is family relationships.
Každý pár má jedinečný sexuální vztah.
Every couple has...
4/43
+
syn, potomek
son [sʌn]
jedn. číslo: son, množ. číslo: sons
Mám dva syny.
I have two...
Jsem hrdý na svého syna.
I'm proud of my son.
On je můj první syn.
He is my first son.
Na rozdíl ode mě, můj syn je velký.
Unlike me, my son is tall.
Můj syn se snaží co může, aby udělal totéž.
My son tries his best to do the same.
Narodil se jí druhý syn.
A second son...
5/43
+
manžel, muž
dobře hospodařit (kniž.)
husband [ˈhʌzbənd]
jedn. číslo: husband, množ. číslo: husbands, přít. prostý: husband, 3. os. j. č.: husbands, průb. čas: husbanding, prostý min.: husbanded, příčestí min.: husbanded
Můj manžel je teď v kanceláři.
My husband is...
Potřebuje si udržet zbývající sílu.
He needs to...
Můj manžel a já jsme se rozhodli pokusit se o dítě.
My husband and I have decided to try for a baby.
Nikdy jsem o jejím manželovi neslyšel.
I have never heard of her husband.
Krátce poté, co jsem začala chodit s mužem, který se stal mým manželem, otěhotněla jsem.
Shortly after I...
Když se Rachael provdala za manžela, byla to hezká mladá dívka.
When Rachael married...
Můj manžel je vynikající kuchař a stále zkouší nové recepty.
My husband is...
6/43
+
bratr
brother [ˈbrʌðə]
jedn. číslo: brother, množ. číslo: brothers
Je Fernando tvůj nevlastní bratr?
Is Fernando your...
Neřekl to nikomu, kromě svého bratra.
He didn't tell anyone but his brother.
Který z nich je tvůj bratr?
Which of them is your brother?
Před šesti lety si můj bratr vzal život.
Six years ago my brother took his own life.
Mám mladšího bratra.
I have a kid brother.
On je můj nevlastní bratr.
He is my...
7/43
+
dcera
dceřiný
daughter [ˈdɔːtə]
jedn. číslo: daughter, množ. číslo: daughters
Mám dvě dcery.
I have two...
Jak se jmenuje vaše dcera?
What's your daughter's...
Jim má tři dcery.
Jim has three daughters.
Mám dceru z předchozího manželství.
I have a daughter from a previous marriage.
Má tak pěknou dceru.
He's got such...
Příčinou jejích starostí byla její dcera.
Her daughter has...
Má nádhernou dceru.
She has a beautiful daughter.
8/43
+
nevlastní bratr
step-brother [step ˈbrʌðə]
jedn. číslo: step-brother, množ. číslo: step-brothers
Step-brother v angličtině je osoba, která má jiného otce a matku než ty.
In English a step-brother is a person who has another father and mother than you.
Šla jsem do kina s mým nevlastním bratrem.
I went to the movies with my step-brother.
9/43
+
sestra
sesterský
sister [ˈsɪstə]
jedn. číslo: sister, množ. číslo: sisters
Ona je pro mě jako sestra.
She's like a...
Ona není tak tlustá jako její sestra.
She is not as fat as her sister.
Jaká je tvá sestra? Je velmi milá.
What is your sister like? She is very nice.
Jak vypadá tvoje sestra? Je velmi pěkná.
What does your sister look like? She is very pretty.
Bella to řekla také své sestře.
Bella told it to her sister as well.
Na rozdíl od její sestry je hodně líná.
In contrast to her sister, she is very lazy.
10/43
+
vztah, poměr
souvislost, spojitost
příbuzný, člen rodiny
ve spojitosti, v souvislosti, ve srovnání
relation [rɪˈleɪʃən]
jedn. číslo: relation, množ. číslo: relations
Vztah mezi mnou a Lily je poněkud napjatý.
Relation between me...
Zkoumali jsme souvislost mezi kouřením a kvalitou spánku.
We have examined...
Pozvala jsem všechny své přátele a příbuzné na oslavu mých narozenin.
I invited all...
Nebylo to nic ve srovnání s její nehodou.
It was nothing...
11/43
+
nevlastní bratr
half-brother [hɑːf ˈbrʌðə]
jedn. číslo: half-brother, množ. číslo: half-brothers
Half-brother v angličtině je osoba, která má buď stejného otce nebo stejnou matku jako ty.
In English a...
Je to její nevlastní bratr z prvního manželství jejího otce.
He is her...
12/43
+
lidé
příbuzní, rodina
lidový
rodiče, naši
folk [fəʊk]
jedn. číslo: folk, množ. číslo: folks
Slyšel jsem, že lidé říkají, že nenávidí tyto porady.
I've heard folks...
Zejména v létě jsou venkovští lidé často na zahradě nebo na verandě.
Especially in summer,...
Byla jsem na dovolené s mojí rodinou a s mým manželem.
I was on...
13/43
+
máma
mom [mɒm]
jedn. číslo: mom, množ. číslo: moms
Moje matka a táta na mě nezanevřeli ani v těch nejhorších dobách.
My mom and dad never gave up on me even in the worst of times.
Mami, můžu si jít hrát s Alicí?
Mom, can I go and play with Alice?
Teď se ukázalo, že moje máma má nakonec vždy pravdu.
Now it turns...
Moje matka byla sužována úzkostí a depresí.
My mom suffered...
Matka namazala máslo na chleba.
Mom spread the...
Proč by měly děti jíst zdravý oběd, když máma ne?
Why should children...
Sotva jsem se posadil k mému stolu a už mně volala matka.
I had barely sat down at my desk when I got a call from my mom.
14/43
+
tatínek, taťka
dad [dæd]
jedn. číslo: dad, množ. číslo: dads
Moje mamka a taťka jsou na mě hrdí.
My mom and...
Čí je to táta?
Whose dad is that?
Před tím, než mu bylo třicet, můj táta přijel z Itálie.
My dad came...
Jeho otec zdvořile požádal Jordana, aby znovu pracoval pro firmu.
His dad invited Jordan to work for the company again.
Všichni jsou tady až na mého taťku.
Everyone is here...
Táta je pro své syny vždy idolem.
Dad is always...
15/43
+
zeť
son-in-law [sʌn ɪn lɔː]
jedn. číslo: son-in-law, množ. číslo: sons-in-law
Můj zeť je manžel jednoho z jejich dětí.
My son-in-law is...
Moje dcera a zeť se chtějí přestěhovat do Paříže.
My daughter and...
16/43
+
švagrová
sister-in-law [ˈsɪstə ɪn lɔː]
jedn. číslo: sister-in-law, množ. číslo: sisters-in-law
Pánové, tohle je moje švagrová Olivia.
Gentlemen, this is...
Strávili jsme celý večer s mojí švagrovou.
We spent a...
17/43
+
dvojče
spojený, úzce spjatý, propojený
dvojný, dvojitý
spárovat, zdvojit, spojit
twin [twɪn]
jedn. číslo: twin, množ. číslo: twins, přít. prostý: twin, 3. os. j. č.: twins, průb. čas: twinning, prostý min.: twinned, příčestí min.: twinned
Jsem otcem dvojčat.
I am a...
Daisy spojila svůj osud s osudem své sestry.
Daisy twinned her...
Bylo to poprvé, co jsem přišla na to, že mám dvojčata.
This was the...
Moje dvojčata se narodila jen 5 minut po sobě.
My twins were...
Dokonce i jednovaječná dvojčata mají často odlišnou povahu.
Even identical twins...
Podle pověsti byla dvojčata Romulus a Remus zachráněna vlčicí.
According to the...
Rozlišit jednovaječná dvojčata je bez podrobného zkoumání často obtížné.
It's often challenging...
18/43
+
babička
grandmother [ɡrænmʌðər]
jedn. číslo: grandmother, množ. číslo: grandmothers
Zdraví mé babičky se stále zhoršuje od té doby, co si zlomila nohu.
My grandmother's health...
Včera jsem mluvila s babičkou a dědečkem.
I talked with...
Strávím ještě jednu noc s babičkou.
I'll spend one...
19/43
+
teta
aunt [ɑːnt]
jedn. číslo: aunt, množ. číslo: aunts
Moje teta a strýc žijí v Kanadě.
My aunt and...
Teta Patricie je její zákonný zástupce.
Patricia's aunt is...
Tyto šaty byly darem od mé tety.
This dress was...
20/43
+
bratranec, sestřenice
cousin [ˈkʌzən]
jedn. číslo: cousin, množ. číslo: cousins
Katie je moje o trochu starší sestřenice.
Katie is my slightly older cousin.
Dnes jsem šla do bazénu s mým bratrancem.
I went to...
Chtěl jsem zapůsobit na sestřenici mého přítele - vždyť měla 23 let.
I wanted to...
Můj bratranec zemřel na selhání ledvin předchozí den.
My cousin died...
Můj bratranec je nejlepší muž, kterého znám, a to jak svou bystrostí, tak odvahou.
My cousin is...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X