460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Rodina

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/43
+
dědeček, děda
grandfather [ˈɡrænfɑːðər]
jedn. číslo: grandfather, množ. číslo: grandfathers
Muž byl obviněn z bodnutí svého starého dědečka.
A man has...
U mého dědečka byla diagnostikována rakovina.
My grandfather was...
Můj dědeček znal několik Židů žijících ve městě v roce 1935.
My grandfather knew several Jews living in the town in 1935.
Můj děda byl pohřben na krásném hřbitově blízko řeky.
My grandfather was...
Včera jsem mluvila s babičkou a dědečkem.
I talked with...
2/43
+
strýc, strýček
uncle [ˈʌŋkəl]
jedn. číslo: uncle, množ. číslo: uncles
Víš, že budeš strýček?
Do you know you're gonna be an uncle?
Po smrti mých rodičů byl můj strýc jmenován mým zákonným zástupcem.
After the death of my parents, my uncle was appointed as my legal guardian.
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
Strýček Sam je muž s výraznými rysy.
Uncle Sam is...
Moje teta a strýc žijí v Kanadě.
My aunt and...
Robert se vyučil u svého strýce tesařem.
Robert trained with...
3/43
+
synovec
nephew [ˈnefjuː]
jedn. číslo: nephew, množ. číslo: nephews
Vzal jsem synovce s jeho kyblíčkem a lopatičkou na pláž.
I took my...
Svěřil jsem úkol svému synovci.
I entrusted the...
4/43
+
choť, manželka, manžel
spouse [spaʊs]
jedn. číslo: spouse, množ. číslo: spouses
Pokud podvádíte svou choť, dostanete, co si zasloužíte.
If you cheat on your spouse, you get what's coming to you.
Můj manžel dokonce odmítl opustit společnou domácnost v naději na usmíření.
My spouse even...
5/43
+
předek
předchůdce
ancestor [ˈænsestə]
jedn. číslo: ancestor, množ. číslo: ancestors
Moderní lidé mají výrazně menší ústa a zuby než naši předkové.
Modern humans have...
Naši předkové jedli maso, ale byli převážně sběrači, nikoliv lovci.
Our ancestors ate...
Věří, že tato hvězdná brána je vstupem do světa našich předků.
They believe this stargate is a portal to the world of our ancestors.
6/43
+
tatínek, táta, taťka
daddy [ˈdædɪ]
jedn. číslo: daddy, množ. číslo: daddies
Marku, rozluč se s tatínkem.
Mark, say bye-bye to daddy.
Maminka a tatínek se brzy vrátí.
Mummy and Daddy will be back soon.
Co si dáš, tloušťíku?
What can I...
7/43
+
vnouče, vnuk, vnučka
grandchild [ˈgrænˌtʃaɪld]
jedn. číslo: grandchild, množ. číslo: grandchildren
Během prázdnin byly naše vnoučata s námi na chalupě.
During the holidays our grandchildren were with us at the cottage.
Bohužel zemřel dříve, než mohl vidět svého vnuka.
Sadly he died before he could see his grandchild.
8/43
+
nevěsta
bride [braɪd]
jedn. číslo: bride, množ. číslo: brides
První tanec mezi nevěstou a ženichem je jedním z vzácných životních okamžiků.
The first dance...
Každá nevěsta se chce během svého svatebního dne cítit a vypadat dobře.
Every bride wants...
Nevěsta přistoupila k oltáři.
The bride approached...
Nevěsta ve svatebních šatech úplně zářila.
The bride looked...
V čele svatebního průvodu šla nevěsta a ženich, následováni rodinou a přáteli.
The bride and...
9/43
+
prarodič
grandparent [ˈɡrænperənt]
jedn. číslo: grandparent, množ. číslo: grandparents
Opravdu jsem si vážil mých prarodičů.
I truly appreciated...
Jak můžeme rodičům a prarodičům prokazovat úctu?
How can we...
Prarodiče mohou hrát v životě svých vnoučat důležitou roli.
Grandparents can play...
10/43
+
pravnučka
great-granddaughter [ˌɡreɪtˈɡrændɔːtər]
jedn. číslo: great-granddaughter, množ. číslo: great-granddaughters
Mohla se někdy setkat se svou pravnučkou?
Could she ever...
Její pravnučka se narodila na druhé straně Atlantiku o 21 let později.
Her great-granddaughter was...
11/43
+
vnuk
grandson [ˈgrænsʌn]
jedn. číslo: grandson, množ. číslo: grandsons
Můj malý vnuk je pro mě zdrojem velkého potěšení.
My little grandson is a source of great enjoyment to me.
Můj vnuk se narodí v červnu.
My grandson will arrive in June.
Říká se, že máte vnuka.
Rumor has it that you have a grandson.
12/43
+
vnučka
granddaughter [ˈgrænˌdɔːtə]
jedn. číslo: granddaughter, množ. číslo: granddaughters
Moje vnučka má hodně hraček.
My granddaughter has...
Naše vnučka je anděl.
Our granddaughter is...
Naše vnučka se rozveselila, když se dozvěděla, že může jít s námi.
Our granddaughter brightened...
13/43
+
příbuzný
příbuzní, rodina, příbuzenstvo
kin [kɪn]
jedn. číslo: kin, množ. číslo: kin
Betty odešla bydlet k příbuzným svého manžela.
Betty went to...
Budeme muset informovat nejbližšího příbuzného o jeho smrti.
We'll have to...
14/43
+
nejbližší příbuzný
nejbližší rodina
next of kin [nekst əv kɪn]
Kdo je tvůj nejbližší příbuzný?
Who's your next...
15/43
+
neteř
niece [niːs]
jedn. číslo: niece, množ. číslo: nieces
Moje neteř je malá čertice.
My niece is...
Moje neteř jí koupila andulku.
My niece bought...
16/43
+
děda z otcovi strany
paternal grandfather [pəˈtɜːnəl ˈgrænˌfɑːðə]
jedn. číslo: paternal grandfather, množ. číslo: paternal grandfathers
Jeho dědeček z otcovy strany uprchl v roce 1905 před rusko-japonskou válkou a usadil se v Los Angeles.
His paternal grandfather...
Můj děda z otcovi strany zemřel v pečovatelském domě ve věku 92 let.
My paternal grandfather...
17/43
+
děda z matčiny strany
maternal grandfather [məˈtɜːnəl ˈgrænˌfɑːðə]
jedn. číslo: maternal grandfather, množ. číslo: maternal grandfathers
Můj dědeček z matčiny strany se jmenuje stejně jako já.
My maternal grandfather...
Prvních osm let mého života jsem žil s rodiči s mým dedečkem z matčiny strany.
For the first...
18/43
+
bývalá manželka, exmanželka
ex-wife [eks waɪf]
jedn. číslo: ex-wife, množ. číslo: ex-wives
Paul chová hlubokou zášť vůči své bývalé ženě.
Paul harbors a...
Necítím vůči své bývalé ženě žádnou zášť.
I feel no...
Christopherovi se dařilo dobře, ale stále toužil po své bývalé manželce.
Christopher prospered, but...
19/43
+
bývalý manžel, exmanžel
ex-husband [eks ˈhʌzbənd]
jedn. číslo: ex-husband, množ. číslo: ex-husbands
Tlachala celý den o svém bývalém manželovi.
She was gassing...
Lucy málokdy mluví o svém bývalém manželovi.
Lucy rarely talks...
Helen byla vůči svému bývalému manželovi stále zatrpklá.
Helen was still...
20/43
+
nevlastní otec, otčím
stepfather [ˈstepˌfɑːðə]
jedn. číslo: stepfather, množ. číslo: stepfathers
Faktem je, že Ember se nemůže vrátit do domu svého nevlastního otce.
The fact is,...
Můj nevlastní otec provozoval prosperující obchod s barvami.
My stepfather ran...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X