440+  lekcí
18 300+  vět
8 800+  slov
 

Sport

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/100
+
hrát, zahrát
hra, hraní
play [pleɪ]
jedn. číslo: play, množ. číslo: plays, přít. prostý: play, 3. os. j. č.: plays, průb. čas: playing, prostý min.: played, příčestí min.: played
Když jsem byla dítě, hrávala jsem si s panenkami.
When I was a child I used to play with dolls.
Zahraj to znovu, prosím.
Play it again please.
Zahrál míč zpět na brankáře.
He played the ball back to the goalkeeper.
2/100
+
běžet, utíkat
táhnout, ubíhat
jízda, cesta
řídit, vést
téci
run [rʌn]
jedn. číslo: run, množ. číslo: runs, přít. prostý: run, 3. os. j. č.: runs, průb. čas: running, prostý min.: ran [ræn], příčestí min.: run [rʌn]
Můžu běžet jeden kilometr za tři minuty.
I can run one kilometer in three minutes.
Hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou se táhne v délce 310 mil.
The frontier between Northern Ireland and the Republic of Ireland runs for 310 miles.
Přišla jsem pozdě na oběd, protože schůzka trvala dlouho.
I showed up late for lunch because a meeting ran long.
Ona řídí zemi.
She runs the country.
3/100
+
vlak
trénovat
cvičit, procvičovat
kolona, konvoj, karavana
školit se
sled, tok
train [treɪn]
jedn. číslo: train, množ. číslo: trains, přít. prostý: train, 3. os. j. č.: trains, průb. čas: training, prostý min.: trained, příčestí min.: trained
Vlak právě vjíždí do stanice.
The train is just drawing into the station.
Můžeš trénovat doma nebo v tělocvičně.
You can train at home or gym.
Před pyramidami jsme viděli karavanu velbloudů.
We saw a train of camels in front of the pyramids.
Přerušil si tok mých myšlenek.
You've interrupted my train of thought.
Tento sled událostí vedl k dnešní situaci.
This train of events was leading to today's situation.
4/100
+
hra, hraní
utkání, zápas
zvěř (lovná), zvěřina
tělocvik
game [geɪm]
jedn. číslo: game, množ. číslo: games
Hraje počítačové hry každý den.
He plays computer games every day.
Vyhrál jsem první tři hry, ale pak jsem prohrál set i zápas.
I won the first three games, but then I lost the set and the match.
Hra ještě neskončila.
The game is not yet over.
5/100
+
ztratit
prohrát
přijít o
prodělat
ztrácet (se), vytratit (se)
lose [luːz]
přít. prostý: lose, 3. os. j. č.: loses, průb. čas: losing, prostý min.: lost [lɒst], příčestí min.: lost [lɒst]
Ztratil se v londýnském metru.
He got lost in the London subway system.
Ztratil jsem klíče.
I've lost my keys.
Včera prohráli zápas.
Yesterday they lost a match.
6/100
+
tým
družstvo
skupina, kolektiv
týmový
team [tiːm]
jedn. číslo: team, množ. číslo: teams
Náš tým hledá nové členy.
Our team is looking for new members.
Musíme pracovat jako tým.
We have to work as a team.
Najal jsem si tým nezávislých dodavatelů, aby nám pomohl.
I hired a team of independent contractors to help us.
7/100
+
vyhrát, zvítězit
získat, dosáhnout
dobývat, těžit, rubat (rudu)
výhra, vítězství
win [wɪn]
jedn. číslo: win, množ. číslo: wins, přít. prostý: win, 3. os. j. č.: wins, průb. čas: winning, prostý min.: won [wʌn], příčestí min.: won [wʌn]
Doufám, že vyhrajeme.
I hope we'll...
Udělal by cokoli, aby získal její lásku.
He would do...
Bylo to jeho první vítězství v této sezóně.
It was his...
8/100
+
hráč(ka)
aktér, účastník
herec, herečka
přehrávač, gramofon
muzikant
player [ˈpleɪə]
jedn. číslo: player, množ. číslo: players
Hledáme talentované hráče.
We are looking...
Zapojil jste gramofon?
Have you hooked...
Můj strýc byl ve 40. letech 20. století jazzovým muzikantem v New Yorku.
My uncle was...
9/100
+
soud, soudní dvůr
hřiště, kurt
předcházet si, ucházet se o přízeň (ženy)
court [kɔːt]
jedn. číslo: court, množ. číslo: courts, přít. prostý: court, 3. os. j. č.: courts, průb. čas: courting, prostý min.: courted, příčestí min.: courted
Dohody bylo dosaženo při prvním zasedání soudu.
A settlement was reached during the first sitting of the court.
Dávám přednost venkovnímu kurtu.
I prefer an outdoor court.
Ucházel jsem se o dívku ze sousední vesnice.
I was courting a girl from the neighboring village.
10/100
+
postup, praxe
trénink, cvik, cvičení
výcvik, procvičování
cvičný, tréninkový
praktikovat, vykonávat
uplatňovat (v praxi)
practice [ˈpræktɪs]
jedn. číslo: practice, množ. číslo: practices, přít. prostý: practice, 3. os. j. č.: practices, průb. čas: practicing, prostý min.: practiced, příčestí min.: practiced
Navrhl mi, abych to okamžitě zavedl do praxe.
He suggested to...
Je to dovednost, která se získá určitou praxí.
It is a...
Cvičení dělá mistra.
Practice makes perfect.
11/100
+
doba, období, lhůta
éra, epocha, věk
třetina, poločas
dobový, stylový
menstruace, perioda
tečka (za větou)
period [ˈpɪərɪəd]
jedn. číslo: period, množ. číslo: periods
Trávím dlouhou dobu mimo domov.
I spend long...
Most byl postaven v éře Karla IV.
The bridge was...
Hokejová hra se dělí na tři třetiny.
The ice hockey...
Hráli jsme představení v dobových šatech.
We played the...
12/100
+
jeden, jediný
jednotlivý
svobodný, nezadaný
jednoduchý, prostý
jednolůžkový
dvouhra, singl
osamostatnit
single [ˈsɪŋgəl]
jedn. číslo: single, množ. číslo: singles, přít. prostý: single, 3. os. j. č.: singles, průb. čas: singling, prostý min.: singled, příčestí min.: singled
Odvaha je jedna z nejdůležitějších vlastností.
Courage is the single most important quality.
Dej mně jeden jediný příklad.
Give me a single example.
Je teď nezadaná.
She is single now.
Rezervoval jsem jednolůžkový pokoj.
I booked a single room.
13/100
+
stav, kondice, forma
podmínka, předpoklad, okolnost
být formován, být určován, být podmíněn
pečovat, pěstovat (si), udržovat
condition [kənˈdɪʃən]
jedn. číslo: condition, množ. číslo: conditions, přít. prostý: condition, 3. os. j. č.: conditions, průb. čas: conditioning, prostý min.: conditioned, příčestí min.: conditioned
Nyní je v kritickém stavu.
He is in...
Nejsem schopen mu pomoci.
I am in...
Jsem z formy.
I am out...
Může se to stát pouze za určitých podmínek.
It can happen...
Udělám to za podmínky, že mně pomůžeš.
I'll do it...
14/100
+
sport
sportovní (oblečení)
kámoš, pašák
zábava, hra
nosit, vystavovat, předvádět
legrace, výsměch
sport [spɔːt]
jedn. číslo: sport, množ. číslo: sports, přít. prostý: sport, 3. os. j. č.: sports, průb. čas: sporting, prostý min.: sported, příčestí min.: sported
Miluje týmové sporty.
She loves team...
Doufám, že bude dobrý kámoš a pomůže mně.
I hope he'll...
Všechno to bylo děláno z legrace.
It was all...
Vysmívali se mu.
They made sport...
15/100
+
gól, branka
cíl, meta
goal [gəʊl]
jedn. číslo: goal, množ. číslo: goals
Tento důležitý zápas rozhodl pouze jeden gól.
Only one goal...
To vás odvádí pryč od vašich cílů, ne směrem k nim.
It leads you...
Jejím cílem bylo stát se slavnou herečkou.
Her goal was...
16/100
+
závod, dostih
rasa
plemeno, druh
závodit
hnát se, pádit
race [reɪs]
jedn. číslo: race, množ. číslo: races, přít. prostý: race, 3. os. j. č.: races, průb. čas: racing, prostý min.: raced, příčestí min.: raced
Strávili den na závodech.
They spent a...
Dívala se na svého psa, jako by mohl patřit k lidské rase.
She was looking...
Vždycky jsem chtěl závodit v autech.
I always wanted...
Pádila zpět do domu.
She raced back...
17/100
+
plavat, plout
plavání
plavecký
být zmatený, přestat jasně přemýšlet
swim [swɪm]
přít. prostý: swim, 3. os. j. č.: swims, průb. čas: swimming, prostý min.: swam [swæm], příčestí min.: swum [swʌm]
Docela často se jim nelíbí, když někdo plave rychleji než oni.
They quite often...
Po třetím pivu, přestávám jasně přemýšlet.
After the third...
Když jsem byl mladý, uměl jsem plavat velice dobře.
I could swim very well when I was young.
Bylo tak krásné počasí, že jsme se rozhodli jít plavat.
It was such nice weather that we decided to go swimming.
V létě jsme chodili plavat každý den.
We swim every day during the summer.
Plavání v moři může být dobrou volbou pro cvičení.
Swimming in the...
Byla očividně nemocná a nemohla plavat.
She was obviously...
18/100
+
výcvik, (vy)školení
trénink
výchova
training [ˈtreɪnɪŋ]
jedn. číslo: training, množ. číslo: trainings
V pátek jedeme na jednodenní školení.
On Friday we...
Lucy trénuje na olympijské hry.
Lucy is in...
Nyní je nejlepší čas začít učit našeho syna chodit na nočník.
Now is the...
19/100
+
trenér, kouč
soukromý učitel, doučující
vagon
kočár, dostavník
zájezdový autobus (BrE)
trénovat, vést (svěřence)
učit, doučovat
cestovat dostavníkem/kočárem
coach [kəʊtʃ]
jedn. číslo: coach, množ. číslo: coaches, přít. prostý: coach, 3. os. j. č.: coaches, průb. čas: coaching, prostý min.: coached, příčestí min.: coached
Je tenisový trenér.
He is a...
Jedou do Londýna dálkovým autobusem.
They're going to...
Trénoval mě minulý rok.
He coached me...
Doučoval mě španělštinu.
He coached me...
20/100
+
finále
poslední, závěrečný, konečný
neodvolatelný
finálový
final [ˈfaɪnəl]
jedn. číslo: final, množ. číslo: finals, 2. stupeň: more final, 3. stupeň: most final
Příští týden se bude hrát finále této soutěže.
Next week, the...
Příští měsíc zaplatíme poslední platbu.
The next month...
Toto je jeho konečná nabídka.
This is his...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X