460+  lekcí
19 300+  vět
9 200+  slov
 

Sport

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/103
+
míč, míček
koule
ples, bál
varlata
stočit, smotat
klubíčko
ball [bɔːl]
jedn. číslo: ball, množ. číslo: balls, přít. prostý: ball, 3. os. j. č.: balls, průb. čas: balling, prostý min.: balled, příčestí min.: balled
Ztratili jsme dva tenisové míče.
We lost two...
Ples je společenská taneční párty.
A ball is...
Sevřel jsme pěsti.
I balled my...
2/103
+
dokončit, dodělat, ukončit, končit
domluvit, doříct
konec, závěr
konečná úprava (lak ap.)
finish [ˈfɪnɪʃ]
jedn. číslo: finish, množ. číslo: finishes, přít. prostý: finish, 3. os. j. č.: finishes, průb. čas: finishing, prostý min.: finished, příčestí min.: finished
Snažil jsem se dokončit svou práci.
I tried to...
Jeho vyučování končí v deset.
His class finishes...
Náš tým vyhrál v dramatickém závěru.
Our team won...
3/103
+
porazit (koho v čem)
(z)bít, (z)tlouci, (z)mlátit
rytmus
bubnovat
překonat
unavit, vyčerpat
(roz)šlehat (vajíčka)
mávat (křídly)
úder, rána
narážení
tlukot, bušení, tep
vyčerpaný, vyřízený
beat [biːt]
jedn. číslo: beat, množ. číslo: beats, přít. prostý: beat, 3. os. j. č.: beats, průb. čas: beating, prostý min.: beat [biːt], příčestí min.: beaten ['bi:tn], 2. stupeň: more beat, 3. stupeň: most beat
Ella porazila Olivera v tenisu.
Ella beat Oliver...
Já své přátele nebiji.
I don't beat...
Páry se pohybovaly do rytmu hudby.
Couples moved to...
Po zápase jsem byl vyčerpán.
I was beaten...
Moucha mává svými křídly s frekvencí 1200 Hz.
A fly beats...
Nakonec její srdce začalo tlouci.
Finally her heart...
4/103
+
skóre, stav, výsledek
skórovat, vstřelit
udělat rýhu, poškrábat
dvacka, dvacet
získat, sehnat, splašit (ilegálně)
zaznamenat, zapsat
score [skɔː]
jedn. číslo: score, množ. číslo: scores, přít. prostý: score, 3. os. j. č.: scores, průb. čas: scoring, prostý min.: scored, příčestí min.: scored
Jack předpověděl výsledek fotbalu.
Jack predicted the...
Útočník vstřelil v prvním poločase branku, která znamenala vedení.
The forward scored...
Udělej rýhu do papíru a pak ho přelož.
Score the paper...
Podařilo se jí získat vstupenky do divadla.
She managed to...
Získal jsem 75% bodů pro náš tým.
I scored 75%...
5/103
+
výstřel
střela
záběr
snímek
rána
injekce, očkování
panák, frťan
střelec
postřelený
šance
shot [ʃɒt]
jedn. číslo: shot, množ. číslo: shots, 2. stupeň: more shot, 3. stupeň: most shot
Vše proběhlo bez jediného výstřelu.
All done without a shot being fired.
To byla parádní střela Maradony!
That was a great shot by Maradona!
Doktor mně dal injekci.
The doctor gave me a shot.
Vypil čtyři panáky whisky.
He drank four shots of whiskey.
Jsem dobrý střelec.
I am a good shot.
Dostal jsem šanci vyrábět své vlastní pivo.
I got a shot at making my own beer.
6/103
+
sjezdovka
ski slope [skiː sləʊp]
jedn. číslo: ski slope, množ. číslo: ski slopes
Před soutěží bychom měli připravit sjezdovku.
We should groom...
Lyžařské středisko se svými pohodovými sjezdovkami se nachází v nadmořské výšce 2547 m.
The ski center...
7/103
+
(vy)skočit, skákat
přeskočit
vyletět, prudce vzrůst
skok, přeskok, výskok
vzestup, vzrůst
přepadnout, zaútočit (hovor.)
jump [dʒʌmp]
jedn. číslo: jump, množ. číslo: jumps, přít. prostý: jump, 3. os. j. č.: jumps, průb. čas: jumping, prostý min.: jumped, příčestí min.: jumped
Nikdy v životě jsem nepřeskočila překážku tak rychle.
I have never jumped a hurdle that fast in my life.
Ceny vajec vzrostly až o 40 procent.
Egg prices have jumped by up to 40 per cent.
Jak dlouhý byl můj skok?
How long was my jump?
Pes na ni zaútočil a způsobil jí krvácení v obličeji.
A dog jumped her causing a bleeding in her face.
8/103
+
soutěž(ení), soupeření, závod
konkurence, soupeř(i), protivník
competition [ˌkɒmpɪˈtɪʃən]
jedn. číslo: competition, množ. číslo: competitions
Uspořádali soutěž mezi architekty.
They made a...
Všechny volná místa jsou obsazována v otevřené soutěži.
All vacancies are...
Nedovolme, aby konkurence věděla, jak blízko doopravdy jsme!
Don't let the...
9/103
+
baseball
baseball [ˈbeɪsˌbɔːl]
jedn. číslo: baseball, množ. číslo: baseballs
Více než 1 milion osob sledovalo tento rok baseball v televizi.
Over 1 million...
Baseball vede kluky, kteří jsou ve vývoji, k samostatnosti.
Baseball gives a...
10/103
+
cyklista
jezdec
bike rider [baɪk ˈraɪdə]
jedn. číslo: bike rider, množ. číslo: bike riders
Eddy je největším cyklistou, který kdy žil.
Eddy is the...
Jezdec na vodním šlapadle byl zachráněn poté, co strávil 90 minut v moři.
A water bike...
Morgan je aktivní cyklista.
Morgan is an...
11/103
+
cvičení
cvičit, procvičovat
vykonávat
pohyb (tělesný)
uplatnění, (vy)užití (čeho), výkon (moci)
uplatňovat, (vy)užívat, využít
exercise [ˈeksəˌsaɪz]
jedn. číslo: exercise, množ. číslo: exercises, přít. prostý: exercise, 3. os. j. č.: exercises, průb. čas: exercising, prostý min.: exercised, příčestí min.: exercised
Toto cvičení je navrženo tak, aby rozvíjelo schopnost vedení a otestovalo osobní dovednosti.
This exercise is...
Mnoho učebnic má cvičení na konci každé kapitoly.
Many textbooks have...
Jak můžete cvičit rozum zvířete?
How do you...
Spinning je oblíbeným druhem pohybu pro zaneprázdněné lidi.
Spin bikes are...
V tuto dobu uplatním mé právo nevypovídat.
At this time...
Rozhodli jsme se využít možnost rozšířit naše vlastnictví v této společnosti.
We decided to...
12/103
+
vítězství
victory [vɪktərɪ]
jedn. číslo: victory, množ. číslo: victories
Bradley potvrdil svoji dominanci přesvědčivým vítězstvím v Polsku.
Bradley confirms his...
Hráli třetí finále v řadě a nakonec dosáhli na vítězství.
They were playing...
Celý národ slaví vítězství v ledním hokeji.
The entire nation...
Bylo to naše historické vítězství, o které se zasloužili dnes již zapomenuté ženy a muži.
It was our...
Wales udržel slavné vítězství.
Wales hung on for a famous victory.
Oni všichni jsou ochotni vynaložit nejvyšší oběť, aby dosáhli vítězství.
They are all...
Náš tým udržel vítězství.
Our team hung...
13/103
+
fotbal, kopaná
americký fotbal
fotbalový
football [ˈfʊtˌbɔːl]
jedn. číslo: football, množ. číslo: footballs
Thomas hraje fotbal s dětmi z okolí.
Thomas plays football...
Všechny fotbalové týmy hrály proti sobě v přátelských zápasech.
All football teams...
Strávili jsme odpoledne na fotbalovém utkání.
We spent the afternoon at a football match.
Šel na fotbalové hřiště.
He went to...
Fotbal je populární sport mezi amatéry stejně jako profesionály.
Football is a popular sport among amateurs as well as professionals.
Hrál jsem fotbal nebo lépe řečeno snažil se kopat do míče.
I played football,...
Ryan je poměrně dobrý fotbalista.
Ryan is a...
14/103
+
fotbal (ne americký)
kopaná
fotbalový
soccer [ˈsɒkə]
Fotbal se hraje na velkém travnatém hřišti, kde je branka na každém konci.
Soccer is played...
Snažili se zabránit rvačkám mezi fotbalovými příznivci.
They tried hard...
Mnoho chlapců chtělo být fotbalisty.
Many of the...
Vyvolal jsem staré negativy z fotbalového utkání.
I developed the...
Je to největší nezávislá amatérská fotbalová liga v oblasti.
It is the...
Náš fotbalový tým v sobotu ovládl exhibiční zápas.
Our soccer team...
Fotbalový zápas se hrál na nedotčeném trávníku, který byl pečlivě udržován.
The soccer match...
15/103
+
(vy)lézt
(vy)stoupat
(vy)šplhat
vzrůst
zvýšit se
výstup, výšlap (na kopec)
climb [klaɪm]
přít. prostý: climb, 3. os. j. č.: climbs, průb. čas: climbing, prostý min.: climbed, příčestí min.: climbed
Rakouští horolezci se bez úspěchu pokoušeli vylézt na horu.
Austrian climbers attempted...
Dostáváme se z neklidné doby.
We are climbing...
Letadlo vystoupalo do mraků.
The plane climbed...
Za posledních pět let ceny budov prudce vzrostly.
Building costs have...
K2 je nejtěžší výstup na světě.
K2 is the...
16/103
+
motýl
motýlek (plavecký styl)
křídlový, křídlatý
přelétavý, střídání partnerů
butterfly [ˈbʌtəˌflaɪ]
jedn. číslo: butterfly, množ. číslo: butterflies
Anatomie motýla hraje roli v tom, které květiny ho přitahují.
The anatomy of the butterfly plays a role in which flowers attract them.
Mamince přistál motýl na břichu jeden den před tím, než jsem se narodila.
A butterfly landed on my mom's stomach one day before I was born.
Plavání pomocí motýlku má nejobtížnější způsob záběrů.
The butterfly is the most difficult strokes in swimming.
Střídání partnerů není lékem na partnerskou osamělost.
Social butterfly can't cure partner's loneliness.
17/103
+
atlet
sportovec
athlete [ˈæθliːt]
jedn. číslo: athlete, množ. číslo: athletes
Jordan je rozený atlet.
Jordan is a...
Stát se profesionálním sportovcem vyžaduje v každém sportu výjimečné odhodlání.
To become a...
Sportovci provádějí stejné pohyby opakovaně, znovu a znovu.
Athletes carry out...
Závod byl nejrychlejší za poslední desetiletí, protože všichni čtyři atleti dosáhli čas pod deset sekund.
The race was...
Pro profesionálního sportovce je zásadní vyhnout se zranění.
The avoidance of...
Startovní číslo tohoto sportovce v závodě bude 23.
The start number...
Sportovci se na soutěž připravovali s velkým nasazením a odhodláním.
The athletes have...
18/103
+
bazén
kaluž, louže
tůň(ka), rybníček, jezírko
biliár, kulečník
sdílené prostředky
být podílníkem, sdílení
sázení, sázka
dát dohromady (peníze, vědomosti ap.)
pool [puːl]
jedn. číslo: pool, množ. číslo: pools, přít. prostý: pool, 3. os. j. č.: pools, průb. čas: pooling, prostý min.: pooled, příčestí min.: pooled
Spadl jsem do bazénu s mým mobilním telefonem.
I fell in the pool with my cellular phone.
Na zemi byla kaluž krve.
There was a pool of blood on the ground.
Včera jsem s Martinem hrál kulečník.
I played pool with Martin yesterday.
Můžete použít systém pro rezervaci spolujízdy autem.
You can use the systems for booking car pools.
Kdo vyhrál sázku?
Who won the pool?
19/103
+
hokej
hokejový
hockey [ˈhɒkɪ]
jedn. číslo: hockey, množ. číslo: hockeys
Lední hokej je kontaktní týmový sport.
Ice hockey is...
Můj článek je o hokejovém týmu, kterému fandím.
My article is...
Hokejistovi byl udělen trest za držení.
The hockey player...
20/103
+
golf
golfový
hrát golf
golf [gɒlf]
jedn. číslo: golf, množ. číslo: golfs, přít. prostý: golf, 3. os. j. č.: golfs, průb. čas: golfing, prostý min.: golfed, příčestí min.: golfed
Začal jsem hrát golf v devíti letech.
I started playing...
Charlie má jednoduchý golfový švih bez zbytečného pohybu.
Charlie has a...
Rozhodli jsme se vybudovat golfové hřiště.
We decided to...
Míček skončil v golfové jamce.
The ball landed...
Připravujeme golfové hřiště na zimu.
We are preparing...
Tráva na golfovém hřišti je měkká, takže méně namáhá nohy.
The grass on...
Jako vášnivý golfista tráví většinu víkendů na golfovém hřišti a zdokonaluje své dovednosti.
As an avid...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
{{word.word_eng}} {{word.pronunciation}}
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X