Stavby

 
Stránka
EN > CZ
CZ > EN
Neotáčet věty
Otáčet věty
Více vět
Žádné věty
Základní věty
1/24
+
dům
ubytovat
house [haʊs]
j.č.: house, mn.č.: houses, přít.: house, 3.os.: houses, průb.: housing, min.pr.: housed, příč.min.: housed
Dům hoří.
The house is on fire!
Znovu se podíval na seznam lidí, kteří byli v domě.
He looked again at the list of people who were in the house.
Nepustila mě do domu.
She didn't let me into the house.
Policejní stanice je poblíž soudu.
The police station is by the court house.
Ten dům je tak krásný.
The house is so beautiful.
Koupili jsme náš dům před několika lety.
We bought our house several years ago.
Opustil jsem dům zadními dveřmi.
I left the house by the back door.
2/24
+
kostel
církev
věřící (všichni)
církevní, kostelní
church [tʃɜːtʃ]
j.č.: church, mn.č.: churches
Naše město má dva kostely.
Our town has...
Šel jsem na výlet s kamarády z církve.
I went on...
Když jsem byla dítě, byla jsem v neděli zvyklá chodit do kostela.
When I was a child I used to go to church on a Sunday.
Eleanor uklízí rýži v kostele.
Eleanor picks up...
Jsou hluboce zbožní a pravidelně chodí do kostela.
They are deeply religious and go to church regularly.
Gabriel sloužil v křesťanské církvi od roku 2012.
Gabriel has served...
Církev jí poskytla emocionální podporu.
The church provided...
3/24
+
most, můstek
lávka
kobylka (houslí)
přemostit, překlenout, překonat
bridž (karetní hra)
bridge [brɪdʒ]
j.č.: bridge, mn.č.: bridges, přít.: bridge, 3.os.: bridges, průb.: bridging, min.pr.: bridged, příč.min.: bridged
Nový most přes řeku se pro dopravu otevře v roce 2021.
The new bridge...
Houslová kobylka je důležitou součástí houslí.
The violin bridge...
Virtuální realita překonává rozdíl mezi zdravotní péčí a hraním her.
Virtual reality is...
Každý pátek večer hrajeme bridge s našimi přáteli.
We play bridge...
4/24
+
věž
tyčit se, vypínat se
vysílač (televizní, rádiový)
tower [ˈtaʊə]
j.č.: tower, mn.č.: towers, přít.: tower, 3.os.: towers, průb.: towering, min.pr.: towered, příč.min.: towered
Zaznamenali jsme komunikaci mezi kokpitem a řídící věží.
We recorded communications between the cockpit and the control tower.
Hory se majestátně tyčí nad úrodnou citrusovou zemědělskou půdou.
The mountains tower majestically above fertile citrus farmland.
Tento televizní vysílač je více než dvakrát tak vysoký jako Eiffelova věž.
This television tower is more than twice as tall as the Eiffel Tower.
5/24
+
radnice
town hall [taʊn hɔːl]
j.č.: town hall, mn.č.: town halls
Každé město by mělo mít radnici.
Every town should...
Naše radnice je pozoruhodná historická památka.
Our town hall...
Právě teď prohledáváme na radnici každý centimetr.
We're going through...
6/24
+
kajuta, kabina
chata, chatrč
cabin [ˈkæbɪn]
j.č.: cabin, mn.č.: cabins
Tato krásná kajuta je k dispozici pouze na jednu noc.
This beautiful cabin...
Vyše kajuta je na palubě E.
Your cabin is...
Poslední týden v červnu jsme zůstali na chatě.
We stayed in...
7/24
+
tunel
chodba (podzemní)
razit tunel
tunnel [ˈtʌnəl]
j.č.: tunnel, mn.č.: tunnels, přít.: tunnel, 3.os.: tunnels, průb.: tunnelling, min.pr.: tunnelled, příč.min.: tunnelled
Doufám, že světlo na konci tunelu není z vlaku, který se na mě řítí.
I hope the...
Vyšel jsem z tunelu do oslepujícího slunečního světla.
I emerged from...
Musíme vykopat pod zdí tunel.
We have to...
Některé tunely byly vojáky vykopány pro obranné účely.
Some of the...
V pravé ruce jsem měl syndrom karpálního tunelu.
I had carpal tunnel syndrome in my right hand.
Tunel byl vykopán pomocí těžké techniky.
The tunnel was...
8/24
+
architektura
stavitelství
struktura, stavba
architecture [ˈɑːkɪˌtektʃə]
j.č.: architecture, mn.č.: architectures
Chtěli změnit styl architektury v jejich městě.
They wanted to...
Je to jedinečný příznak, který charakterizuje tuto architekturu.
It is a...
Určitě to zapadá do charakteristické architektury regionu.
It certainly fits...
9/24
+
komín (tovární i skalní)
cylindr (petrolejky)
chimney [ˈtʃɪmnɪ]
j.č.: chimney, mn.č.: chimneys
Teplo stoupá vzhůru komínem.
The heat rises up the chimney.
Všechny pytle, jeden po druhém, jsme nacpali do komínu!
We stuffed all...
Náš starý komín vyžaduje služby kvalifikovaného kominíka.
Our old chimney...
10/24
+
hrad, zámek
rošáda, dělat rošádu
hradní
castle [ˈkɑːsəl]
j.č.: castle, mn.č.: castles, přít.: castle, 3.os.: castles, průb.: castling, min.pr.: castled, příč.min.: castled
Lidé přichází z daleka, aby viděli tento hrad.
People come from far to see this castle.
Zaparkovala před hradem.
She parked in front of the castle.
Potřebujeme mapu ve vhodném měřítku, na které budou vyznačeny hrady.
We need a map in an appropriate scale on which the castles are marked.
Pozvali mnoho hostů, aby navštívili svatbu na hradě Windsoru.
They've invited many guests to visit the wedding on the grounds of Windsor Castle.
Nejstarší části hradu pocházejí z roku 1480.
The oldest parts...
11/24
+
chodník
dlažba, dláždění
pavement [ˈpeɪvmənt]
j.č.: pavement, mn.č.: pavements
Pes chodil po chodníku.
A dog was...
Na chodníku byl jeden chlápek v bílém tričku.
There was one...
Sklo z výlohy bylo roztroušeno po celém chodníku.
Glass from the...
12/24
+
bouda, chýše
chata
hut [[hʌt]
j.č.: hut, mn.č.: huts
Lidé tam žijí v chatrčích udělaných z bahna.
People live in...
Povzdechl si a vykročil vzhůru směrem ke vzdálené horské chatě.
He sighed and...
13/24
+
klášter (mužský)
monastery [ˈmɑːnəsteri]
j.č.: monastery, mn.č.: monasteries
Klášter měl značné příjmy ze svých nedalekých lázní.
The monastery had...
14/24
+
ztrácet, shazovat, shodit
zbavit se, zbavovat se, odstranit
odhodit, svléci
línat, pelichat
ronit (slzy)
kůlna, přístřešek, bouda (na nářadí)
shed [ʃed]
j.č.: shed, mn.č.: sheds, přít.: shed, 3.os.: sheds, průb.: shedding, min.pr.: shed, příč.min.: shed
Tato léčba může pomoci odstranit nejhorší příznaky.
This treatment can...
Had svléká kůži.
Snake sheds skin.
Prolévám slzy štěstí, kvůli těm, kteří se nakonec smíří se svým nedokonalým životem.
I shed happy...
15/24
+
hráz, přehrada
chovná samice, matka
přehradit, zahradit
dam [dæm]
j.č.: dam, mn.č.: dams, přít.: dam, 3.os.: dams, průb.: damming, min.pr.: dammed, příč.min.: dammed
Bylo to jakoby ve mně praskla přehrada a všechna zlost šla ze mě ven.
It was like...
Výstavba nové přehrady vysídlí tisíce lidí, kteří v této oblasti žijí.
The building of...
16/24
+
chata, chalupa
domek (venkovský)
cottage [ˈkɒtɪdʒ]
j.č.: cottage, mn.č.: cottages
Plánujeme postavit chalupu na volném pozemku.
We are planning to build a cottage on a vacant lot.
Maloval vnějšek chalupy.
He painted the outside of the cottage.
Chata se nachází v krajině kopců a jezer na jižním svahu Alp.
The cottage is set in a landscape of hills and lakes to the southern slope of the Alps.
Do všech chat bude instalována elektroinstalace příští měsíc.
Each cottage will...
Během prázdnin byly naše vnoučata s námi na chalupě.
During the holidays our grandchildren were with us at the cottage.
17/24
+
příjezdová cesta
driveway [ˈdraɪvˌweɪ]
j.č.: driveway, mn.č.: driveways
Zametl jsem hlínu z příjezdové cesty.
I swept the...
18/24
+
palác, zámek (královský)
palace [ˈpælɪs]
j.č.: palace, mn.č.: palaces
Královská rodina žije v barokním paláci.
The royal family...
Sir Andy byl princem Charlesem během ceremonie v Buckinghamském paláci pasován na rytíře.
Sir Andy was...
19/24
+
rekonstrukce, přestavba
obnova, znovuvybudování
reconstruction [ˌriːkənˈstrʌkʃən]
j.č.: reconstruction, mn.č.: reconstructions
Ale i přes jeho slib odborníci tvrdí, že rekonstrukce může trvat desetiletí.
But despite his...
20/24
+
fontána, kašna, vodotrysk
gejzír, proud (kniž.)
fountain [ˈfaʊntɪn]
j.č.: fountain, mn.č.: fountains
Voda z fontány pochází z podzemního pramene.
The fountain water...
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{c_learning.userMessage}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
{{word.word_eng}} [{{word.pronunciation}}]
w
w
x
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceEng }}
{{ c_learning.sentenceWords.sentenceCze }}
{{ $index+1 }}. {{ word.word }} Slovo nebylo nalezeno [ {{ word.pronunciation }} ]
Zařazení slova do vlastní lekce
VL č.{{userGroups.order}} {{userGroups.name}} ({{userGroups.wordsCount}})
Nezařazovat
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
{{$index+c_learning.first_word_on_page}}/{{c_learning.totalNumberWords}}
{{word.user_group_order}}
{{word.word_eng_rot}} {{word.pronunciation_rot}}
w
w
Další
Ukázat znovu
Zbývá: {{c_learning.wordsRemain}}
Reset
AS
AS
ČS
ČS
AV
AV
ČV
ČV
opakovat
opakovat
Pro možnost odemčení vět s červeným zámkem je potřeba se pouze zdarma zaregistrovat.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 vět, u kterých nyní vidíte červený zámek. Věty, u kterých je nyní zobrazen zelený zámek, uvidíte celé.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.
Všechny věty, u kterých nyní vidíte zelený zámek, uvidíte celé, pokud se zdarma zaregistrujete.

Poté uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u všech slov v obtížnosti A od 1. do 40. lekce (nyní pouze do 20. lekce). Také uvidíte všechny základní anglické věty ke slovu v plném znění u prvních šesti slov v každé lekci ve všech obtížnostech (nyní pouze u prvních třech slov).

Jako registrovaní uživatelé budete moci odemknout každý den až 10 libovolných vět, u kterých nyní vidíte červený zámek.

Navíc budete moci používat jednu vlastní lekci, do které můžete zařazovat slova dle své potřeby.


X